Refugees Welcome!

reageer

Refugees Welcome!

... een demonstratie in Den Haag, onder het motto ‘Refugees welcome[English below]

*Op zondag 1 november organiseert de Anti-Fascistische Actie (AFA) een
landelijke demonstratie onder het motto ‘Refugees Welcome! Stop de
rechtse hetze!’ om 15:00 in Den Haag. Uit Amsterdam zal er een bus naar
de demonstratie gaan.*

Ga vanuit Amsterdam mee naar de ‘Refugees Welcome’ demonstratie in Den
Haag op zondag 1 november en geef je op voor de bus. Autonoom Centrum de
Vrankrijk betaalt een gedeelte van de bus, dus kost het maar 6 euro per
persoon om mee te gaan! Als je meer geld hebt is dat zeer welkom omdat
er ook een bus gaat met de vluchtelingen van We Are Here, en deze bus
kost ook geld. Je kan je opgeven door een e-mail te sturen naar
*busaanmelding@gmx.com*. Vermeld daarin je naam en telefoonnummer.
Informatie over de tijden en opstapplaats krijg je via de e-mail
toegestuurd.

*Refugees Welcome! Stop de rechtse hetze!*
Migratie is van alle tijden. Ook nu zijn er mensen op de vlucht voor
oorlog, armoede en politieke onderdrukking. Deze omstandigheden worden
voor een groot deel veroorzaakt door de buitenlandse politiek van
Westerse landen. Maar in plaats van dat vluchtelingen in Nederland
welkom worden geheten, word er een rechtse hetze tegen hen gevoerd.
Aangewakkerd door rechtse politieke partijen worden er onder andere
asielzoekerscentra en toekomstige opvangplekken voor vluchtelingen
beklad met racistische teksten en symbolen. Ook vinden er op meerdere
plekken in het land demonstraties tegen vluchtelingen plaats.

Wij vinden dat we solidair moeten zijn met vluchtelingen en dat er een
einde moet komen aan de rechtse hetze die gebaseerd is op angst en
leugens. Zo word er o.a. gesteld dat vluchtelingen sociale woningen
innemen terwijl het juist de rechtse politici zijn die ervoor zorgen dat
er geen sociale woning meer worden gebouwd. In tijden van toenemend
racisme is het belangrijk een sterke antiracistische beweging te bouwen.
Daarom roepen wij op tot een brede demonstratie om onze solidariteit met
vluchtelingen te uiten en een vuist te maken tegen racisme en
uitsluiting. Kom dus allemaal op 1 november naar Den Haag om 15:00 uur
voor het Centraal Station en demonstreer mee!

[English]

*Bus from Amsterdam to: “Refugees Welcome” demonstration in The Hague*

*On Sunday November 1st the Anti-Fascist Action is organising a
nationwide demonstration under the motto “Refugees Welcome! Stop the
right-wing witch hunt!” at 15:00 in The Hague. A bus will travel from
Amsterdam to the demonstration.*

Let’s travel together from Amsterdam to the “Refugees Welcome”
demonstration in The Hague on November 1st and reserve a place in the
bus. Autonomous Centre Vrankrijk is paying a part of the costs, bringing
down the cost of a ticket to 6 euros. More than 6 euros is also welcome
as there is another bus going with refugees from the “We Are Here”
action group. This bus also has costs tied to it. You can reserve a
place in the bus by sending an e-mail to *busaanmelding@gmx.com* with
your name and phone number. You will then get the information about the
time and location sent by e-mail.

Migration has always taken place. People are still fleeing from war,
poverty, and political repression. The foreign policy of Western nations
is largely responsible for these conditions. But instead of refugees
being welcomed to the Netherlands, a right-wing witch-hunt is being
carried out against them. Fueled by right-wing political parties, asylum
seekers centers and future shelters for refugees get vandalized with
racist words and symbols. Several locations in the Netherlands have been
witness to demonstrations against refugees.

We believe that we should be in solidarity with refugees and that the
smear campaign based on fear and lies from the right must stop. For
example, it is often said that refugees take up social housing while the
right-wing politicians are in fact making sure that public housing is no
longer built. In times of increasing racism, it is important to build a
strong anti-racist movement.

This is why we are calling for a large demonstration to express our
solidarity with refugees and to make a fist against racism and
discrimination. Come November 1 to The Hague at 15:00 in front of
Central Station and demonstrate with us!

Refugees welcome! Stop the witch-hunt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *