2

Red de Boterbloem Boerderij – Lutkemeerpolder, Amsterdam

[English below]

Boerderij de Boterbloem is het laatste biologische akkerbouwbedrijf binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam. Sinds 1996 is deze boerderij, die al meer dan een eeuw bestaat, biologisch. De Boterbloem wordt bedreigd met ontruiming vanwege plannen voor nog een bedrijventerrein. Dit is onacceptabel!

Als Amsterdammers spelen we een cruciale rol in de uitbreiding van onze stad. Als jij ook wilt dat de stad groeit op een doordachte en gewetensvolle manier, in plaats van wordt opgeblazen door winst gedreven private bedrijven, dan is dit het moment om van je te laten horen.

Onderstaand bericht kan worden gecopy-paste in een email aan vier van de Commissie Ruimtelijke Ordening. Deze vier zijn uitgekozen omdat ze behoren tot de coalitiepartijen. Vraag hen om in actie te komen om dit stuk landbouwgrond te behouden.

De stad is van ons! Samen kunnen we de raadsleden laten zien dat we ze in de gaten houden.

“Het inwoneraantal van Amsterdam groeit snel – en dat kan op een duurzame en groene manier. De huidige coalitie beloofde een eerlijke en duurzame stad, die in 2040 gasvrij is. Om dit te kunnen bereiken moet groene ruimte beschermd worden – en juist de akkerbouwgrond die gebruikt wordt om de stad van voedsel te voorzien is hiervoor van cruciaal belang.

De mogelijkheid om voedsel lokaal te produceren is een fundamentele pijler van een fossielvrije, klimaatneutrale stad – en dus van de stad van de toekomst. Als we vruchtbare akkerbouwgrond niet beschermen, raken we iets fundamenteels kwijt dat we niet meer terugkrijgen. Het is gevaarlijk en kortzichtig om onze grond te verpesten.

Wij, burgers van Amsterdam, vragen dat boerderij de boterbloem en de Lutkemeerpolder beschermd blijft.”

Dit zijn de emailadressen van vier cruciale de gemeenteraadsleden die in de Commissie Ruimtelijke Ordening zitten:
Zeeger Ernsting zernsting@raad.amsterdam.nl — Commissievoorzitter, GroenLinks
Marijn Bosman m.bosman@raad.amsterdam.nl —D66
Carolien de Heer c.de.heer@raad.amsterdam.nl — PvdA
Tiers Bakker tbakker@raad.amsterdam.nl — SP
Het is uiteraard mogelijk contact op te nemen met meer leden van de commissie via .

Als je meer wilt weten over Boerderij de Boterbloem, of betrokken wilt worden bij de strijd voor het behoud van de boerderij, kijk dan hier. Kom ook naar het actiekamp tussen 14 en 16 september!

Sharing is caring.


English:

The Boterbloem Boerderij is the last organic arable farm in the city of Amsterdam. Since 1996 this century old farm has been organically certified. At this moment it is being threatened with eviction. To be replaced with more warehouses! This is unacceptable.

As citizens of Amsterdam we play a crucial role in how our city expands. If you want to see the city grow in a thoughtful and conscientious way, not just allowing private parties to profit from the land, then now is the time to make your voice heard!

You can simply copy and paste the message below and email the four members of the Spatial Planning commission, listed below the text. Each of these council members have been chosen because they are part of the coalition parties. Demand them to take action to protect legacy agricultural land.

The city is ours! Together we can show the council that we are watching.

“Amsterdam is a rapidly expanding city with hopes of growing in a sustainable and green way. This coalition has promised a more fair and sustainable city, with plans to be gas free by 2040. In order to accomplish this, green spaces, especially agricultural spaces that can be used for growing food close to the city, must be protected.

The ability to grow food locally is a fundamental pillar of building a fossil-free city, a city of the future. If we let this fertile organic soil be wiped out we will lose a legacy, one that we cannot get back. It is dangerous and short-sighted not to protect healthy agricultural land.

We, as citizens of Amsterdam, demand that the Boterbloem Boederij and the larger Lutkemeer Polder, be protected.”

Here are the e-mails of the Spatial Planning council members we would like to petition:
Zeeger Ernstig zernsting@raad.amsterdam.nl — Council leader, GroenLinks
Marijn Bosman m.bosman@raad.amsterdam.nl — D66
Carolien de Heer c.de.heer@raad.amsterdam.nl — PvDA
Tiers Bakker tbakker@raad.amsterdam.nl — SP

If you are interested in learning more about the Boterbloem Boerderij, or getting more involved, you can follow this link. Also, come to the action camp between 14 and 16 september!
Sharing is caring.

, , ,

2 reacties op “Red de Boterbloem Boerderij – Lutkemeerpolder, Amsterdam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *