RADICALE KLIMAATSTRIJD – Vervolgdiscussie op Autonoom in XR

Vervolgdiscussie op Autonoom in XR – waarin we het gesprek over onze ervaringen met actievoeren met XR grotendeels afsluiten en onze focus verleggen naar de toekomst van de klimaatbeweging, we in gesprek gaan over hoe een meer radicaal, antikapitalistisch en antifascistisch geluid hierin noodzakelijk is en hoe dit er concreet uit kan zien.

Mogelijke discussiepunten zijn:

  • Hoe we vorm kunnen geven aan een meer radicaal, klimaatgericht initiatief;
  • Hoe we concreet de rol en het handelen van dit initiatief voor ons zien;
  • Op welke manier dit initiatief zal functioneren naast meer gematigde organisaties als XR;
  • De functie, het gebruik en de grenzen van geweld en hoe wij hiermee om willen gaan;
  • Antifascistische actie bij klimaatdemonstraties
  • Hoe we de achterban van de bredere klimaatbeweging kunnen bereiken met onze retoriek
  • Hoe we het contact met andere klimaatgerichte organisaties als XR aanpakken en wederzijdse solidariteit kunnen realiseren;
  • …en andere belangrijke, relevante punten.

Vrijdag 27 oktober // Inloop 18:00 // Plenaire discussie 19:00 // Eind 21:00

Molli Chaoot (Van Ostadestraat 55H) in Amsterdam

Er is eten, thee, koffie en fris op donatie.