reageer

Radek is vrij! Nieuwe zitting aangekondigd

[English below]

Vandaag diende de rechtszaak in Den Haag tegen de Poolse arbeider Radek die al meer dan een half jaar in voorarrest zat in het huis van bewaring in Alphen aan den Rijn. 15 kameraden, waaronder enkelen uit Polen waren aanwezig om solidariteit te betuigen.

Radek wordt er van verdacht op 22 oktober 2018 de Poolse ambassade binnen te zijn gegaan en zichzelf met benzine te hebben overgoten. Hiermee vroeg hij aandacht voor de mensonterende situatie waar Poolse arbeiders in Nederland zich in bevinden.

Radek vertelde tijdens de zitting kort over de situatie van hemzelf en andere Poolse arbeiders in Nederland. Zo worden ze structureel onderbetaald. Is er een constante dreiging vanuit het uitzendbureau om zijn baan en huis te verliezen. Als arbeiders niet konden werken door ziekte, hingen deze bedreigingen hen direct boven het hoofd. Radek vertelde dat er zelfs een inbraak door het uitzendbureau in zijn woning had plaatsgevonden. Nadat Radek bleef vasthouden aan een eerlijk proces-verbaal over die inbraak bij de politie, werd hij door diezelfde politie bedreigd zijn zaak op te geven of anders ‘zou er weleens harddrugs in zijn woning gevonden kunnen worden.’

Radek verwoorde het op het einde zelfs zo dat de omstandigheden in de cel waar hij nu al meer dan 6 maanden wordt vastgehouden beter waren dan zijn huisvesting via het uitzendbureau. Met zijn actie wilde hij aandacht vragen voor de situatie van Poolse arbeiders in Nederland. Volgens Radek was het niet zijn bedoeling om zichzelf in de brand te steken. De aansteker die hij in zijn hand had was door hem onbruikbaar gemaakt. Ook het rapport van de Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bevestigt dat. Radek zag geen andere uitweg dan deze actie te ondernemen omdat andere methodes op niks uitliepen.

Zijn verhaal werd afgekapt door de rechter omdat volgens haar de zaak vandaag niet inhoudelijk werd behandeld. De advocaat vroeg tijdens de zitting om de voorlopige hechtenis op te heffen. Natuurlijk ging de officier van justitie hier tegenin. Na een schorsing van een kwartier besloten de rechters de hechtenis op te heffen en dat Radek vandaag vrijgelaten moest worden.

De rechtszaak tegen Radek gaat 16 mei verder in de rechtbank in Den Haag (Prins Clauslaan 60) en start om 15:00. Meer informatie over de zaak kun je hier vinden: ‘Poolse arbeider in Nederlandse gevangenis. Vrijheid voor Radek!

Tegen alle bazen, onderdrukking en uitbuiting. Voor de anarchie!

Radek is free! New court date announced

Today was the pro forma hearing for the court case of Radek, a Polish worker who had been in custody for over six months in the detention centre in Alphen aan den Rijn. 15 comrades, of who some from Poland were there today to show solidarity.

Radek is suspected to have walked in to the Polish embassy and pour gasoline over himself, drawing attention to the inhumane situation that Polish employees in the Netherlands find themselves trapped in.

During the court case today, Radek spoke briefly about the situation he and other Polish employees in the Netherlands find themselves in. They are structurally underpaid. There is a constant threat from the employment agency to lose their job and home. Even if they cannot work due to sickness, these threats are hanging over their heads. Radek spoke about how his employment agency also broke into his house. When he made complaints to the police about being unhappy with the official report on the burglary, the police even threatened that he should let go “or they would have no problem finding hard drugs in his house.”

At the end of the hearing today Radek has even said that the circumstances for the past months, in the detention centre were better than the housing situation through the employments agency. Radek wanted to draw attention to the exploitative situation Polish employees find themselves in. It was not his intention to actually set himself on fire. He had disabled the lighter he was carrying. The Dutch Forensic Institute (NFI) also confirmed in their report that the lighter did not work. Radek at the time did not see any other way to draw attention to this situation.

His plea was interrupted by the judge, saying that the hearing today would not go over the substance of the case. His lawyer asked the judges to release him from the custody he had been in for over six months. Of course the district attorney objected this. After a recess of 15 minutes the judges decided Radek should be released today.

The court case against Radek will continue on May 16th at 15:00 at the Court in The Hague (adres: Prins Clauslaan 60.

Against oppression and exploitation. For anarchy!

, , , , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *