reageer

Presentatie van “Precaristas” docu, Woonstrijd op de Canarische Eilanden

(English below)

Na enkele weken werken zijn we verheugd de beschikbaarheid van de documentaire “Precaristas” met (Engelse ondertiteling) aan te kondigen. Deze documentaire uit 2018 en opgenomen door “Inercia Docs” verkent de woonstrijd op de Canarische Eilanden. Onze verwachting was om ergens weer een info-avond voor deze documentaire te regelen. Zoiets lijkt op dit moment niet mogelijk vanwege de huidige corona situatie. Dus, voorlopig, geven we dit materiaal vrij in de hoop dat het zinvol materiaal biedt om naar te kijken en over na te denken ten tijde van dee huidige woon crisis in Nederland, en deze lock-down ons thuis in de val houdt.

De samenvatting van de documentaire:
“Een documentaire over de strijd van de Anarchistische Federatie en de Huurdersvereniging van Gran Canaria. Een van de baanbrekende ervaringen van de straat. De eerste van de vele zelfgeorganiseerde vakbonden die van onderuit worden geboren, in wijken en steden door de hele staat, van de strijd om toegang tot huisvesting, het stoppen van huisuitzettingen, met massale kraakacties, verhuizing van gezinnen of op boerderijen verworven via overdrachten semi-informeel met eigendom (vandaar de term precair), maar altijd verdedigd met de buurtvakbondsactie. Anarchistische huisvestingsexperimenten die hebben gereageerd op de beperkte rol van eilandbesturen, die proberen een volksbeweging te verenigen en uit te breiden door te voorzien in basisbehoeften. Met een hybride audiovisuele taal, tussen de journalistieke, documentaire en experimentele genres, wordt het centrale verhaal geconstrueerd door een intieme benadering van gezinnen en wordt het aangevuld met stemmen van verschillende politieke, zakelijke, academische en juridische actoren op het eiland. In het verhaal is er ook ruimte voor een inval in de toeristische dimensie van Gran Canaria (34% van het BBP), waarbij de impact en relatie van deze economische monocultuur op huisvesting wordt onderzocht. Een documentaire in eigen beheer die de medewerking heeft gehad van communicatiecollectieven zoals La Directa of Bauma en met een soundtrack van artiesten als Silvia Tomas Trio, de rapgroep Resiliencia en de DJ’s Mash Masters ”

De link: https://kolektiva.media/videos/watch/21e32246-2afa-42d9-a70a-c5d16c7cc9ba

====

After some weeks of work, we are happy to announce the availability of the documentary “Precaristas” with (English subtitles). This documentary from 2018 and recorded by “Inercia Docs” explores the housing struggle in the Canary Islands. Our expectations is to arrange an info night for this documentary at the moment is possible again. Such thing does not seem possible at this moment due to the current corona situation. So, for the time being, we are releasing this material in the hope of providing some meaningful counter-cultural material to watch and think about while this lock-down keeps us trapped at home.

The synopsis of the documentary:
“A documentary about the struggle of the Anarchist Federation and the Tenant Union of Gran Canaria. One of the pioneering experiences of the state. The first of the many self-organized unions that are born from below, in neighborhoods and towns throughout the state, from the struggle for access to housing, stopping evictions, with massive squats, relocation of families or on farms acquired through cessions semi-informal with property (hence the term precarious). But always defended with the neighborhood union action. Anarchist housing experiments that have responded to the limited role of island administrations, trying to unite and expand a popular movement through the coverage of basic needs. With a hybrid audiovisual language, between the journalistic, documentary and experimental genres, the central story is constructed through an intimate approach to families and is complemented by voices from different political, business, academic and legal actors on the island. In the narrative there is also room for an incursion into the tourist dimension of Gran Canaria (34% of GDP), exploring the impact and relationship that this economic monoculture has on housing. A self-managed documentary that has had the collaboration of communication collectives such as La Directa or Bauma and with a soundtrack by artists such as Silvia Tomas Trio, the rap group Resiliencia and the DJs Mash Masters”

The link: https://kolektiva.media/videos/watch/21e32246-2afa-42d9-a70a-c5d16c7cc9ba

, , , , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *