1

Picketline tegen het FAU verbod

Op donderdag 10 juni om 14:00 zal er een picketline plaatsvinden bij het Duitse consulaat aan de Honthorststraat 36-38 in Amsterdam (vlakbij Museum Plein).

Over de hele Duitse Bondsrepubliek en internationaal roept de anarchistische vakbond FAU Berlijn -IAA (Freie Arbeiterinnen- arbeiter- Union – Internationale Arbeiders Associatie ) op om mee te doen aan protestacties tegen de huidige aanvallen op de vrijheid van vereniging en vakbondswerk.

Wees solidair ! Kom ook!

In tal van Duitse steden en in veel andere landen zijn er al acties uitgevoerd.

Aanleiding van de actiedagen was het feitelijke vakbondsverbod tegen FAU Berlijn. Gedurende arbeidsconflicten in het Berlijnse bioscoopconcern Babylon Mitte werd aan deze bond eerst verboden actie te voeren en tenslotte het recht ontzegd zich “Vakbond”of “Basisbeweging”te noemen. Ondertussen heeft de directie van de bioscoop zelfs een strafaanklacht tegen FAU Berlijn ingediend, omdat die tegen dat verbod zou hebben gehandeld. “Meteen worden er mensen met de gevangenis bedreigd, alleen maar omdat ze het woord “vakbond”in de mond hebben genomen – en dat alleen maar op een algemene manier (namelijk  om  het recht van vakbeweging te verdedigen!)”Op die manier krijgt een vonnis, die volgens onze mening in strijd is met het grondrecht op vrijheid van vereniging en van VN-conventies, zoals van de ILO, ook nog bedenkelijke consequenties op het gebied van de mensenrechten”.

De FAU verenigt in het bioscoopconcern de meerderheid van de werknemers. De bazen hebben echter een akkoord gesloten met minderheidsvakbond, die tot een van de grote bonden behoort, maar waarmee de arbeiders niet tevreden zijn. De FAU heeft zijn acties: stakingen, oproep tot boycot voortgezet en bereikte in het najaar na een conflict van ruim een half jaar een beter akkoord. Door het verbod via de grote centralistische vakbonden, gesteund door Die Linke, heeft de directie dat akkoord weer teruggeschroefd en kan het werkomstandigheden en loonsverlagingen afdwingen naar believen.

De FAU zelf is tegen het verbod van zijn vereniging in beroep bij het Landesarbeitsgericht van de staat Brandenburg. Blijkbaar riskeert het secretariaat gevangenisstraf omdat het tegen rechterlijke vonnissen in beroep gaat. Hoe is dat mogelijk?

In zijn openlijk verzet wijst het erop dat de laatste keer dat een vakbond verboden was, dit in 1933 gebeurde. Rijkskanselier was toen Adolf Hitler die met de Wet tot bescherming van Volk en Staat het verbieden van vakbonden mogelijk maakte. Deze wet is nog steeds van kracht en mogelijk wordt die nu weer toegepast, omdat de FAU met zijn beroep in verzet gaat tegen een vonnis van de staat. 10 juni doet de rechter uitspraak over deze zaak.

Wij roepen daarom op tot protest uit solidariteit met onze kameraden in de strijd voor de vrijheid van vereniging van arbeiders:

  1. Omdat het in strijd is met fundamentele mensenrechten
  2. Omdat het verbod van de FAU laat zien dat vrijheid van het kapitaal slavernij voor de arbeider betekent

Organiseer de vakbeweging vanaf de werkvloer, niet met centralistische dictaten!

Neem je strijd zelf in de hand!

Solidair met de FAU-IAA!

Kom naar de picketline op 10 juni om 14:00 uur bij het Duitse consulaat. Adres: Honthorststraat 36/38 bij het Museum Plein Amsterdam

Vrije Bond

, , , , ,

Eén reactie op “Picketline tegen het FAU verbod

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *