reageer

Overzicht aanvragen Covid-19 actiefonds

In het voorjaar van 2020 is er op aandringen van enkele Vrije Bond leden een fonds opgericht die zich zou richten op de negatieve effecten van de COVID crisis en of daarbij financiële steun vanuit de VB nodig is. Dit actie fonds (zeer bewust is er niet gekozen voor noodfonds) is beheerd door drie Vrije Bonders. Zij hebben de aanvragen bekeken en desgewenst nadere informatie opgevraagd. Via het secretariaat zijn de aanvragen binnen gekomen en zijn de betalingen overgemaakt (waarvoor dank). In enkele weken tijd heeft het actie fonds €2500 uitgegeven. Op de website van de Vrije Bond is een tekst verschenen en is de mogelijkheid gemaakt om snel en eenvoudig geld te doneren.

Hieronder een kort verslag van de aanvragen die zijn binnen gekomen. Om diverse redenen hebben we persoonlijke gegevens eruit gelaten en zijn we voorzichtig geweest in het publieke benoemen van bedragen. Uiteraard zijn de financiën wel goed geregistreerd en voor VB leden (op verzoek) inzichtelijk.

Door de COVID crisis heeft een lid van de Vrije Bond totaal geen inkomsten meer en door omstandigheden kan er geen beroep worden gedaan op de overheid. Is zelf al een crowdfunding campagne begonnen, maar dat heeft nog niet genoeg resultaat opgeleverd. Met steun voor twee maanden huur is dit Vrije Bondslid vooralsnog geholpen. Aanvraag van de Leuvense Anarchistische Groep (LAG). In de anarchistische beweging in België is er een initiatief ontstaan om mensen die de huur niet meer kunnen betalen door de Corona-maatregelen te ondersteunen. Dat wordt gedaan via dit platform: https://www.huurstaking.be/nl/ De LAG is dit mede aan het organiseren. Voor dit platform is onder andere geld nodig om eventuele juridische kosten van huurstakers te betalen ( https://www.huurstaking.be/nl/caisse-de-greve/ ).

t Assez in Gent doet een aanvraag. Door de Corona pandemie is het alternatieve info centrum in Gent genoodzaakt om voor onbepaalde duur te sluiten en vallen de inkomsten van ’t Assez volledig weg. Om met ’t Assez de periode van gedwongen sluiting te overbruggen, doen zij een oproep aan iedereen die ’t Assez een warm hart toedraagt om een schenking te doen aan ’t Assez zodat zij deze verplichte sluiting kunnen overbruggen (met name huurbetalingen).

Sinds 2005 woont en werkt een lid van de Vrije Bond in Colombia met rurale gemeenschappen rondom collectieve veiligheid, vaak binnen een context van bedreigingen door extractieve industrie i.s.m (para)militairen. De huidige crisis die is ontstaan door COVID-19 zorgt voor veel vraag voor de interne veiligheidsmechanismes, waarbij gemeenschappen hun eigen burgerwacht hebben die de woongemeenschappen in de gaten houden. Deze burgerwacht (guardia indigena) is in eerste instantie door de inheemse bevolking in Cauca als verdedingsmechanisme opgezet. Ze hebben zeer veel territoriale autonomie en hebben hun eigen onderwijs en gezondheidszorg en ook dus een eigen bewaking om hun autonomie te verdedigen. Daarnaast zetten ze sterk in op voedsel souvereiniteit en zijn ze één van de belangrijkste referenten m.b.t de sociale bewegingen in de regio en het land. Vorig jaar (2019) hielden ze 28 dagen lang de panamericanana (Highway number 1 die Argentinië met Alaska verbindt) bezet om hun eisen voor implementatie van vredesakkoord en veiligheid voor hun leden, kracht bij te zetten, aangezien er alleen al vorig jaar meer dan 40 van hen zijn vermoord. Het COVID actiefonds heeft een donatie gedaan ten behoeve van de bevoorrading van de wachtposten. (zie ook https://www.youtube.com/watch?v=aarGflkofBs en https://www.youtube.com/watch?v=P1FRJ6pAR_s Via bekende kameraden uit Frankrijk is er een verzoek binnen gekomen om arbeiders in Bangladesh  te ondersteunen. COVID-19 – SOLIDARITY WITH WORKING WOMEN IN BANGLADESH. Het is helaas een bekend gegeven dat juist de minder draagkrachtigen in onze samenleving het meeste last hebben van rampen en dus ook deze pandemie. Door gebrek aan middelen is het voor grote groepen ingewikkeld om bijvoorbeeld zeep (het beste middel tegen COVID) te kopen. Kameraden van de Bangladesh IAW section AIT, BASF-AIT, zijn een campagne gestart samen met Australische groepen om zeep aan te schaffen en uit te delen aan arbeiders in Shyllet. Deze arbeiders zijn zeer arm en worden hevig uitgebuit en moeten rond komen van 2 euro per dag. De Vrije Bond heeft deze campagne uiteraard gesteund met een donatie zodat de zeer noodzakelijke zeep gekocht kan worden. https://www.gofundme.com/f/solidarite-bangladesh-basf  To find out more about BASF-AIT, you can read this interview: BASF  BANGLADESH ANARCHOSYNDICALIST FEDERATION): HOW WE CAME TO ANARCHOSYNDICALISM, https://bangladeshasf.org/about/

Vanuit Griekenland via kameraden in Amsterdam hebben we een verzoek gekregen om TAMIO te ondersteunen. Ook in Griekenland is/was er sprake van een totale lockdown waardoor het gevangenen ondersteuningsinitiatief TAMIO geen enkel publieke bijeenkomst meer kon houden en daardoor geen inkomsten meer had. Door deze isolatie situatie kunnen zij dan ook de politieke gevangenen in Griekenlands niet goed ondersteunen. Vandaar dit verzoek aan de Vrije Bond zodat zij met enige financiële hulp weer hun ondersteuningswerk kunnen doen. Recentelijk is er ook ene verzoek gedaan via de VB leden lijst om gul te doneren aan TAMIO.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *