reageer

Organiseer een lokale bijeenkomst ter voorbereiding van het Vrije Bond Congres

[English below]

Laat de strijd van onderop komen!

Deze zomer wordt er een congres van de Vrije Bond georganiseerd in het weekend van 23-25 augustus. Het idee achter dit congres is het samenkomen van anarchisten/leden van de Vrije Bond om elkaar te ontmoeten, plannen te maken en invulling te geven aan de acties en infrastructuur van de Vrije Bond zelf. Als we de anarchistische beweging willen laten groeien en versterken moet het initiatief natuurlijk van onderop komen. Daarom willen we mensen en groepen oproepen om lokaal bijeenkomsten te organiseren in de aanloop naar het congres. Zo kunnen we met onze plaatselijke kameraden al wat ideeën bespreken en hopelijk tot concrete voorstellen voor het congres komen. Natuurlijk kunnen mensen ook op basis van thema’s of iets anders dan geografische nabijheid evenementen organiseren. Iedereen kan het volledig zelf invullen.

Wij willen graag helpen bij het organiseren van deze bijeenkomsten, dus als er mensen zijn die hier interesse in hebben, maar wat hulp of advies kunnen gebruiken horen wij dat graag. Wij kunnen helpen bij het vinden van een locatie, mobiliseren van Vrije Bondsleden en kunnen natuurlijk al je vragen beantwoorden over het congres.

Wil je een bijeenkomst organiseren? Laat het ons weten via vrijebondcongres2019 (at) riseup (dot) net

Strijdbare groetjes,
Voorbereidingsgroep Vrije Bond Congres 2019

Organise a local meeting in preparation of the Vrije Bond Congres!

The struggle must be organised at the base!

This summer the Vrije Bond will organise it’s congress in the weekend of August 23-25. The idea is to the coming together of anarchists/members of the Vrije Bond to meet each other, make plans and give shape to the actions and infrastructure of the Vrije Bond. The initiative must come from the grassroots if we want to grow and strengthen the anarchist movement. This is why we want to call on people to organise local meetings in the run up to the congress. This way we can meet with our local comrades to discuss some ideas and hopefully form some concrete proposals for the congress. Of course people can organise based on other forms of affinity than geografical location, like themes or certain struggles. You can do anything you want.

We would love to help with organising these meetings, so if there are people who are interested but could use some help or advise, please let us know. We can help finding a location, mobilising Vrije Bond members and of course we can answer all your questions about the congress.

Do you want to organise a meeting? Let us know through vrijebondcongres2019 (at) riseup (dot) net

Militant snuggles,
Organising group Vrije Bond Congress 2019

, , , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *