Oproep voor directe actie in weekend Woonverzet

reageer

Oproep voor directe actie in weekend Woonverzet

Ontsteek de vlammen van verzet! – Een oproep voor directe actie in het weekend van de Woonverzet demonstratie (12 t/m 14 november)

Naast de reeks van demonstraties omtrent de woningnood roepen wij ieder geaffilieerd met anarchisme op om directe acties te organiseren tijdens het weekend van de demonstratie in Den Haag. Deze demo zal een statische manifestatie op het Malieveld zijn. In onze ogen verwijdert een dergelijke mobilisatie elke vorm van rebellie en dynamiek van een demonstratie. Wij zijn al lang klaar met de ellende van de woningmarkt, we kiezen dan ook voor alternatieve middelen van strijd die niet zijn opgelegd of verwacht worden door de staat en kapitalistische instituties.

Ontsteek de vlammen van verzet! - Een oproep voor directe actie in het weekend van de Woonverzet demonstratie (12 t/m 14 november)

Daarom roepen we op vanaf vrijdag 12 november tot en met zondag 14 november directe acties uit te voeren rondom het thema wonen.

Laat het duidelijk zijn wat de oorzaak is van de woningnood: de onwil van de politici en de huisbezitters, een stel kapitalisten die winst boven welzijn stellen. De staat is er om het huidige woonsysteem en de vastgoedmaffia te beschermen en is erop uit om de wilskracht voor verzet weg te vagen. Dit is ook te zien op onze demonstraties voor wonen: opgelegde routes, beperkingen door ordediensten onder druk van de politie, surveillance en controle, het gebruik van agenten in burger en grof geweld van de ME en Arrestatie Teams (AT), en zelfs het verbieden van demonstraties zoals in Tilburg. De staat heeft namelijk geen belang dat de huidige situatie verandert. Het geweld dat de staat tegen ons gebruikt laat zien dat wij ons in een sociaal conflict bevinden, waarin verschillende machtsinteresses met elkaar botsen. We hebben dan ook geen intentie om een passieve houding aan te nemen. We houden ons niet de illusie voor dat we onze verlangens en behoeftes kunnen realiseren door enkel in demonstratieve optochten op te trekken, noch dat de staat en het kapitaal willend of capabel zijn om onze verlangens te vervullen.

Een logische oplossing voor de woningnood is onszelf te bevrijden van de onderdrukkers en daarmee zelfbestuur op te bouwen. Wij zien dat we enkel door directe actie – door het voorbijstreven van de wettelijke limieten die de staat ons oplegt – we kunnen slagen in het creëren van zelfbestuur en onze woonruimtes. Aangezien onze directe acties in het teken staan van onze verlangens voelen we geen behoefte om geduldig af te wachten. We willen onze verlangens nu, in het heden realiseren, daarom gaan we ook nu over tot directe actie. De vraag is alleen waar en hoe toe te slaan? Laten we de confrontatie aangaan met de machthebbers, ontruimingen voorkomen, panden onteigen van speculanten en de sociale orde/vrede die de staat gebruikt om de woningnood te pacificeren verstoren.

Om onze manier van wonen te realiseren moeten we meer doen dan alleen demonstreren en hervorming eisen. We willen niet enkel de verhouding tussen huisbaas en huurder verbeteren, de relatie tussen de CEO en arbeider horizontaler maken of het vertrouwen tussen de politicus en de stemmer verstevigen. We willen deze verhoudingen juist aanduiden als de kern van het probleem en deze opblazen. Als we streven naar verzet, opstand en sociale strijd dan kan deze zich niet enkel limiteren tot wonen in het specifiek. Onze strijd is een strijd voor alles voor iedereen. Onze strijd is tegen de witte suprematie en Fort Europa, tegen het Patriarchaat, de plundering van onze planeet en tegen de klassensamenleving in zijn geheel. Onze strijd roept dan om subversie van niet alleen het woonbeleid maar van het dagelijkse leven. Want laten we eerlijk zijn, de sleur van het leven onder het kapitalisme, dat is pas de werkelijke crisis.

Een opstand moet oncontroleerbaar en onvoorspelbaar zijn. Een centralisatie van strijd speelt vaker dan niet in de handen van staat en kapitaal. Laten we ons niet limiteren tot symbolische acties en geografische locaties. Laat het vuur van verzet zich grenzeloos verspreiden.

Wij willen niet door het kapitalisme ten ondergaan, daarom moet het kapitalisme door ons ten ondergaan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *