reageer

Oproep tot actie Zeebrug i.v.m. situatie Lesbos/Griekenland

[English below]

Wij (Zeebrug) roepen op tot landelijke protesten tegen de moorddadige isolering van de Europese buitengrens! Neem deel aan demonstraties en acties

Is er nog niets gepland in jouw stad? Begin zelf een actie!

Het Griekse leger en Frontex vuren traangas, flitsgranaten en waterkanonnen af op de mensen die bescherming zoeken aan de Turkse grens; een klein kind verdronk voor Lesbos terwijl de Griekse kustwacht vlakbij was. Ngo’s en activisten staan onder druk en mogen niet helpen op Lesbos. Terwijl gezinnen, kinderen en jongeren militair aan de grens worden bevochten, zijn de opvangfaciliteiten in Duitsland en andere landen leeg.

Laten ons samen staan en luid eisen dat de mensen in Griekse kampen en aan de Grieks-Turkse grens menselijk worden behandeld en met spoed worden geëvacueerd. Wij zeggen: we kunnen en willen deze mensen verwelkomen en onderdak bieden. We willen mensen een toekomst geven en laten ons niet door de fascistische Salvinis, Orbans en Erdogans van deze wereld chanteren.

Gelijke rechten voor iedereen! Tegen Fort Europa, Erdogan en de solidariteitscrisis. Wij verdedigen het fundamentele recht om asiel aan te vragen en bewegingsvrijheid voor iedereen!

Organiseer je iets, of wil je iets organiseren? Neem dan even contact op met zeebrug(at)riseup(dot)net of via facebook, zodat wij het kunnen delen met ons netwerk!

zeebrug

We (Zeebrug) call for nationwide protests against the murderous isolation of the European external border! Take part in demostrations and actions

Nothing is planned in your city yet? Start an action by yourself!

The Greek military and Frontex fire tear gas, flashbangs and water cannons at the people seeking protection at the Turkish border; a small child drowned in front of Lesbos while the Greek coast guard was around. NGOs and activists are put under pressure and are prohibited from helping on Lesbos. While families, children and adolescents are being fought militarily at the border, reception facilities in Germany and other countries are empty.

Let us stand together to demand loudly that the people in Greek camps and at the Greek-Turkish border must be treated humanely and evacuated urgently. We say: We are able and we want to welcome these people and give them shelter. We want to give people a future and do not allow the fascist Salvinis, Orbans and Erdogans of this world to blackmail us.

Equal rights for all! Against the fortress Europe, Erdogan and the crisis of solidarity. We defend the fundamental right to apply for asylum and the freedom of movement!

Are you organising something, or do you want to? Please get in touch with zeebrug(at)riseup(dot)net or via facebook , so we can share it with our network!

Other events on this topic

March 4

Utrecht: New Neighbours | Shame on EU | Wake
Utrecht: Migreat Info evening

, , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *