Oproep Anarcho-blok Woonprotest Arnhem + Arrestantensteungroep

reageer

Oproep Anarcho-blok Woonprotest Arnhem + Arrestantensteungroep

Na het politiegeweld in Rotterdam gaan de woonprotesten door. Zo ook in Arnhem, op zondag 24 oktober. Wij willen daar wederom een groot anarcho-blok realiseren. Om te laten zien dat de partijpolitiek ons niet aan huizen gaat helpen. Om te laten zien dat we noch staat, noch het kapitalisme vertrouwen. Om te laten zien dat we ons niet laten stoppen door staatsgeweld en repressie. Maar ook om onze kameraden in Rotterdam te steunen. De strijd gaat door, en we hopen je daar te zien!

Wij zullen met een aantal mensen voorverzamelen bij Café Bosch (Apeldoornsestraat 4) vanaf 09:30 voor het maken van spandoeken en borden. Sluit je vooral daar al aan om gezellig mee te knutselen, en dan verplaatsen we ons samen naar de demo vanaf 11:30.

Mocht je dit niet halen, om wat voor reden dan ook, we verzamelen ons voor het gerechtshof in Arnhem (Walburgstraat 2-4) om 11.45. Vanaf daar begeven we ons als één blok naar de demo. Kom in het zwart, en neem al je vrienden mee.

Tot slot nog enkele leestips met betrekking tot repressie en security culture:
– Het arrestantenboek – https://burojansen.nl/pdf/arrestantenhandleiding.pdf
– What is security culture – https://nl.crimethinc.com/2004/11/01/what-is-security-culture

After the police violence in Rotterdam, the housing protests will continue. Another one will happen in Arnhem, Sunday 24 October. We will want to realise another big anarcho-block. To show that party politics will not bring us houses. To show that we trust neither state nor capitalism. To show that we won’t be stopped by state violence and repression. But also to support our comrades in Rotterdam. The struggle goes on, and we hope to see you there!

We will meet beforehand with a number of people at Cafe Bosch (Apeldoornsestraat 4), from 09.30, for making banners and signs. Join there to good-spiritedly help making stuff, and then we move together to the demo from 11.30.

If you can’ t make it, for whatever reason: we assemble at the court building in Arnhem (Walburgstraat 2-4), at 11.45. from there, we move as one block to the demo. Come in black, and bring all your friends

Finally, some reading tips regarding repression and security culture:
– Het arrestantenboek (in Dutch) – https://burojansen.nl/pdf/arrestantengids.pdf
– What is security culture – https://nl.crimethinc.com/2004/11/01/what-is-security-culture

Arrestantensteungroep Woonprotest Arnhem

Let op telefoon AG gaat zaterdagochtend aan vanaf 9:00

Be aware phone arrestogroup wil be on from Saturday morning 9:00

Arrestantengroep Woonprotest Arnhem
+31687682429
Advocaat Jaantje Kramer van Jebbink & Soeteman advocaten +31 6 420 566 85.

We staan de aankomende dagen klaar mochten mensen onverhoopt geconfronteerd worden met politierepressie. We zullen bereikbaar zijn om mensen die bij het protest gearresteerd zijn bij te staan en om informatie te verzamelen over eventueel politiegeweld.

Onze advocaat voor zondag is Jaantje Kramer van kantoor Jebbink & Soeteman advocaten, te bereiken op +31 6 420 566 85. Mocht je gearresteerd worden, vraag dan om deze advocaat. Als de advocaat je komt bezoeken, vraag dan om een kaartje, hier dient Jebbink & Soeteman advocaten op te staan.(Er kan bij grote drukte ook een collega komen). Op deze manier kunnen we, zowel praktisch als juridisch, gezamenlijk onze verdediging organiseren.

Let op! Verhoor door de politie is er enkel op gericht om bewijs te verzamelen tegen jou en/of je medeactivisten. Je bent niet verplicht iets te verklaren dus maak daar dan ook gebruik van! Een verhoor is niet de plek om een discussie te voeren of een punt te maken.

De arrestantengroep zal de komende tijd bereikbaar zijn op +31 6 876 824 29.
(voorkeur voor signal https://signal.org) Pas op met wat je zegt als je ons belt of smst, vertel geen belastende informatie over de telefoon. Mocht je gearresteerd zijn, laat ons dan via Signal weten dat je bent vrijgelaten zodra je bent vrijgelaten. En ook waar en waarvoor je een strafbeschikking of dagvaarding hebt ontvangen.

Tot zondag! Onze solidariteit is sterker dan hun repressie!

Wij zijn geen onderdeel van de organisatie van deze Woondemonstratie, maar zijn solidair met iedereen die strijd voor socialere huisvesting en een socialere wereld

Detainee support group housing protest Arnhem
+31687682424
Advocaat Jaantje Kramer van Jebbink & Soeteman advocaten +31 6 420 566 85.

The coming days we will be on stand-by to support people confronted with police repression. We will be available to support people arrested during the housing protest and to record possible police brutality, should these things occur.

Our lawyer for sunday will be Jaantje Kramer from law firm Jebbink & Soeteman lawyers, reachable at +31 6 420 566 85.
If you are arrested, ask for this lawyer. When the lawyer comes to visit you, ask for a card. That card is supposed to say Jebbink & Soeteman advocaten (in the event of extreme busyness, a colleague may show up). This way we can organize our mutual defense both practically and legally.

Remember: interrogation by the police is only used to gather evidence against you and/or fellow activists. You are not required to make a statement. Use that right! An interrogation is not the place to have a discussion or to prove a point.

The detainee support group will be reachable the coming days at +31 6 876 824 29 (preferably on signal – https://signal.org). Be aware of what you say over the phone, if you call or text us, don’t mention anything possibly incriminating. Should you be arrested, let us know through signal when you are released and where and for what you have gotten a criminal order or a court summon.

We will see you on sunday! Our solidarity is stronger than their repression!

We are not part of the organisation of this housing protest, but we show solidarity with everyone who struggles for more social housing and a more social world.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *