CANCELLED! [Nijmegen] Nijmegen solidair met migranten/in solidarity with migrants

reageer

CANCELLED! Nijmegen solidair met migranten/in solidarity with migrants

UPDATE FROM THE ORGANISERS:

Dear people,
After due deliberation we have decided to cancel the event. The Corona-virus is spreading and we need to take all necessary precautions to protect public health and safety. Thank you for your interest. The struggle continues and so do we. See you next time!
————
Beste mensen,
Na het goed besproken te hebben, is besloten dat we dit evenement moeten annuleren. Het Corona-virus verspreidt zich onder de bevolking en wij voelen ons genoodzaakt om alle nodige maatregelen te nemen om de volksgezondheid te beschermen. De strijd gaat voort en wij ook. Tot de volgende keer!

[English below]

Op zaterdag 14 maart komen we om 14.00 bij elkaar om ons uit te spreken vóór vrijheid van verkeer en tegen racisme. We verklaren Nijmegen solidair met migranten!

Duizenden mensenlevens worden aan de Grieks-Turkse grens gebruikt als pion in een politiek schaakspel tussen Turkije en de EU. Nu Turkije heeft besloten mensen niet langer vast te houden, heeft de EU Griekenland opgedragen om de buitengrenzen van Europa te bewaken. Dit gebeurt door mensen met bruut geweld te weren en de toegang tot een rechtmatige asielprocedure te weigeren.

Decennia van bezuinigingen en afbraakbeleid hebben geleid tot een rechtmatig gevoel van onzekerheid en angst. Extreemrechtse groepen kanaliseren dit sentiment door een zondebokpolitiek te hanteren en vreemdelingenhaat te voeden. Hun centrale argument is de racistische vooronderstelling dat een onderscheid in afkomst bepaalt waar je mag gaan of staan; dit sentiment wordt in de mainstream visie gedeeld, maar is in de visie van extreemrechts verankerd.

Het gevolg is dat de EU zich laat manipuleren door de extreemrechtse hetze tegen migranten. Ze stelt zich chantabel op voor Erdogans grillen uit angst voor negatieve electorale gevolgen. Migranten ontvluchten huis en haard om aan oorlogen te ontkomen die door Europa zijn gesanctioneerd. Ook honger, armoede en klimaat zorgen ervoor dat mensen geen leefbaar leven kunnen leiden. Ze raken van de regen in de drup wanneer ze Europees vasteland bereiken, waar ze met bruut geweld worden geweerd. Boten die aan wal willen komen worden tegengehouden, terwijl de opvarenden geen proviand of water aan boord hebben. Er zijn twee doden gevallen de afgelopen dagen, waaronder een kind dat verdronk toen een boot kapseisde.

Tegelijkertijd worden vrijwilligers en organisaties die proberen migranten te hulp te schieten aangevallen door racistische groepen, waardoor de hulporganisaties de Griekse eilanden hebben moeten verlaten.
Daarom dat het, juist nu, juist hier, zo belangrijk is om een gezamenlijk geluid te laten horen tegen vreemdelingenhaat en voor vrijheid van verkeer voor iedereen. Nijmegen is solidair met migranten!

VLUCHTELINGEN WELKOM IN NIJMEGEN
TEGEN FORT EUROPA
NIJMEGEN TEGEN RACISME

Waar en wanneer?

Zaterdag 14 maart, 14:00

Plein 1944
Nijmegen

Nijmegen solidair

On Saturday 14th March at 2pm we come together to speak up for the free movement of people and against racism. We will march through Nijmegen and there will be speeches at the end. Nijmegen stands in solidarity with migrants!

On the Greek-Turkish border, thousands of people have become pawns in a political chess game between Turkey and the EU. Now Turkey has decided not to contain people any longer, and the EU has ordered Greece to police the outer borders of Europe. That means using brute force to keep people out and denying them access to legal asylum procedures.

Decades of austerity and cuts have led to understandable feelings of fear and uncertainty. Groups on the extreme right channel this sentiment by employing scapegoat politics and feeding xenophobia. Their central argument is the racist premise that your origin determines where you can and cannot go. This is a sentiment widely accepted in the mainstream, but rooted in a rightwing extremist vision.

The result is that the EU allows itself to be manipulated by the extreme right’s hatred of migrants. Politicians’ fear of negative electoral consequences makes them easy to blackmail. Meanwhile, migrants flee their homes to escape wars sanctioned by Europe. For many, hunger, poverty and climate change made life unliveable in their countries of origin. Things go from bad to bad, or maybe worse when they reach the European mainland, where they are kept at bay with brute force. Dingies are being prevented from reaching the shore, while the people on board have no access to basic provisions, including water. Two deaths have been confirmed in the past few days. One of them was a child who drowned when a dingy capsized.

In the meantime, volunteers and organisations trying to offer help are being attacked by racist groups, forcing many organisations to leave the Greek islands.

This is why it is so important that we raise our voices as one against xenophobia and for freedom of movement for everyone. Nijmegen stands in solidarity with migrants!

REFUGEES WELCOME IN NIJMEGEN
AGAINST FORTRESS EUROPE
NIJMEGEN AGAINST RACISM

Where and when?

Saturday, March 14, 14:00

Plein 1944
Nijmegen

Demonstration in Amsterdam

On the same day, there will also be a demonstration in Amsterdam:

DEMO in Amsterdam tegen de oorlog tegen migranten in het Griekse grensgebied

, , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *