1

De nieuwe Buiten de Orde is uit!

Vlak voor de feestdagen van het afgelopen jaar is het vierde nummer van Buiten de Orde van 2016 verschenen. Het kwartaalblad is een uitgave van de Vrije Bond en is gevuld met actieverslagen uit binnen- en buitenland, columns, strips, interviews, en boekverslagen, praktische en theoretische stukken over een verscheidenheid aan onderwerpen: anarchisme, zelfbeheer, arbeidersstrijd, mensenrechten, antifascisme, antimilitarisme, milieuacties, verzet en onafhankelijke cultuur etc.

Het thema deze keer: marktwerking. In dat kader kom je in dit nummer artikelen tegen over het neoliberalisme en het soort globalisering dat ermee samenhangt, maar ook een bespreking van het werk van Karl Polaniy die “de utopie van de zelfregulerende markt” onder de loep neemt, en een stuk dat laat zien dat een waarlijk vrije markt niet lijkt op een vrije markt, maar meer op een communisme dat evenmin lijkt op wat daar doorgaans voor doorgaat. Tenslotte een artikel dat uitlegt dat individualistisch anarchisme nog wel heel iets anders is dan het van een wel zeer misleidend etiket ‘anarcho-kapitalisme’ voorziene, ultraliberaal verschijnsel.

Andere onderwerpen in deze BdO: veel over de strijd in Syrië, waarin verder gekeken wordt dan alleen Rojava. Een reportage over Vloerwerk, dat directe arbeidersstrijd een impuls aan het geven is. Een stuk over anarchisme in Birma, een overzichtsstuk over de wereldwijde anarchistische beweging zoals die in de IFA (Internationale Anarchistische Federatie) gebundeld is – een IFA die afgelopen jaar een congres heeft gehouden waarvan verslag wordt gedaan. Een heel uitvoerig artikel over discussies onder anarchisten over het zionisme toen dat in opkomst was. Daarnaast een stuk over wapenhandel van Nederland met de uitkomst van die zionistische beweging: de staat Israël. Boekbesprekingen, een verslag van de Crimethinc-tour in september in Nederland, plus diverse kronieken, cultuur en actuele berichten over repressie en solidariteit ronden deze BdO af. Lezen, dat ding, derhalve.

Wil je zelf een bijdrage leveren aan de totstandkoming van Buiten de Orde? Schrijf een artikel, een actieverslag, een column of een cartoon. Of kom de redactie versterken! Je kunt je artikel sturen naar het adres: redactie@buitendeorde.nl.

Het blad kost maar €2,50 en is verkrijgbaar bij de betere linkse boekhandel. Voor meer informatie over abonnementen en verkooppunten, kijk op https://www.vrijebond.org/buitendeorde/

1 reacties op “De nieuwe Buiten de Orde is uit!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *