[Den Haag] Actiebijeenkomst Haagse Mug voor hoger minimumloon

OpstandBeatrijsstraat 13
Den Haag
reageer

Maandagenda januari – Boekenwinkel Opstand

Beter laat dan nooit: de maandagenda januari van anarchistische boekenwinkel Opstand!

Boekenwinkel Opstand
Beatrijsstraat 12
Den Haag

maandagenda januari

Donderdag 16 januari

Crafting afternoon with Kattenkwaad

Kattenkwaad invites you to a crafting afternoon!

This Thursday’s cup of tea:

We will be cutting stencils of revolutionary women, from the Revolutionary Women Stencil Book. We have some stencil foil and cutters prepared!
In case you have a cutting mat, feel free to bring it, because we don’t have a lot of them 🙂

Looking forward to nice talks!

The event begins at 16.00, and has an open end. There is going to be tea and vegan cookies 🙂

The Opstand is wheelchair accessible. All genders are welcome!

Facebook event

Donderdag 23 januari

Trans prisoner solidarity writing evening

22th of January is the Trans Prisoner Day of Action & Solidarity. Because of this we are organizing on the 23th of januari a letter writing evening for trans people in jail to support and let them know they are not forgotten.

The bookstore is open from 17:00 till 21:00, the event will start at 19:00 with (vegan) soup and loads of cards!

Facebook event

Woensdag 29 januari

Actiebijeenkomst Haagse Mug voor hoger minimumloon

De Haagse Mug nodigt uit voor deelname aan een actiebijeenkomst voor een hoger minimumloon op woensdag 29 januari 2020. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met Voor14 en DenHaagvoor14, en vindt plaats van 19:30 tot 21:30 uur in boekenwinkel De Opstand.

Volgens de regering is de crisis voorbij. Maar 2 miljoen mensen voelen op dit moment niets van de economische groei. Vooral mensen met een minimumloon (of net daarboven), maar ook uitkeringsgerechtigden en AOW’ers. Sterker nog: hun inkomen werd in de afgelopen veertig jaar zelfs 20% minder waard! En dat terwijl de winsten van grote bedrijven blijven toenemen.

We gaan de Nederlandse rijkdom eerlijker verdelen! Om te beginnen moet het minimumloon naar 14 euro per uur. Daarmee stijgt ook het inkomen van mensen met een uitkering en AOW.

Eerst bouwen de lokaal steun op, daarna bundelen we onze krachten en dringen we bij de landelijke overheid aan op de daadwerkelijke verhoging van het minimumloon. En dat is goed voor iedereen die het niet al te breed heeft, ongeacht leeftijd, geslacht, achtergrond of gezondheid.

Dus, laten we samen een vuist maken. Iedereen die dat wil, kan bijdragen, in zijn of haar stad of regio. Ook in Den Haag!

Ruben Bres, verbonden aan Voor14.nl licht de campagne ´Minimaal 14 euro voor iedereen!´ toe die wordt gedragen door lokale groepen. Daarna vertelt Denzel Ignacia over DenHaagvoor14, een groep mensen die hier met deze campagne aan de slag wil. Samen met hem kunnen we bedenken wat er in Den Haag gedaan kan worden om te zorgen dat het minimumloon omhoog gaat. En wie dat wil, kan gelijk aan de slag met elkaar!

Tijd: 19:30 – 21:30 uur (zaal open vanaf 19.00)

Facebook event

, , , , , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *