[M31] Kapitalisme is de crisis!

reageer

[M31] Kapitalisme is de crisis!


Nog enkele dagen voor de Europese actiedag tegen kapitalisme van 31 maart. In veel Europese steden zal men met tienduizenden op straat komen om te protesteren tegen het kapitalisme en in het bijzonder tegen de noodmaatregelen van het IMF, de ECB en de EU die aan onder andere Griekenland worden opgelegd. In Nederland zal er een demonstratie plaatsvinden tegen deze maatregelen én tegen alle bezuinigingsmaatregelen die door Rutte 1 worden genomen. De demonstratie zal beginnen om 14:00 in station Overvecht in Utrecht. Een verzameling demonstranten en organisaties zal dan naar de binnenstad lopen om daar een manifestatie te houden en dag te eindigen met een grote bijeenkomst waar de volgende stappen in de strijd tegen het kapitalisme besproken worden.

M31-netwerk in Nederland
In Nederland bestaat het M31-netwerk uit mensen die actief zijn binnen verschillende linkse organisaties of grassroot belangenorganisaties. Deze individuen en groepen zijn verbonden door de overtuiging dat het kapitalisme de eigenlijke oorzaak is van de crisis en dat men samen van onderop de strijd met dit systeem aan moet gaan.

Het M31-netwerk vindt dat een demonstratie het geschikte middel is om onze solidariteit met de mensen uit Griekenland, Portugal en Ierland te tonen en ons verzet tegen het kapitalisme zichtbaar te maken. Het is belangrijk om de straat op te gaan om onze verworvenheden te verdedigen tegen de neoliberale logica. De organisatie heeft dan ook van de gemeente geëist dat men terughoudend zou optreden bij het handhaven van de openbare orde en duidelijk gemaakt dat geen beperkingen van het demonstratierecht zullen aanvaard worden zoals een verbod op vlaggenstokken. De gemeente heeft dit in middels toegezegd. Tijdens de demonstratie zullen enkele sprekers ingaan op het probleem van het kapitalisme, zowel internationaal door een relaas uit Zuid Amerika, als actueel door middel van een schokkend verhaal over de banken en hun bonussen en de verdere uitholling van de sociale woningbouw.

kapitailisme is de crisis
In de mobilisatie voor de Europese actiedag wordt duidelijk vermeld dat het kapitalisme de oorzaak is van de crisis. Noodmaatregelen van het IMF, de EU en de ECB worden dan ook categorisch verworpen, aangezien deze maatregelen als doel hebben het kapitalisme te redden. Er wordt steeds meer macht afgestaan aan de Europese commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationale Monetaire Fonds. Deze instituten staan onder geen enkele vorm van democratische controle en worden niet verkozen. Voor het redden van de economie en het overeind houden van banken zijn de Europese leiders bereid om hun democratische principes opzij te zetten.

De Europese actiedag is een van de eerste stappen in het verzet tegen het kapitalisme en de maatregelen van IMF, ECB en EU. Door internationale samenwerking en discussie wordt de eerste aanzet van een nieuwe samenleving al gegeven onder andere een samenleving gebaseerd op samenwerking van onderop in plaats van concurrentie en racistische zondebokpolitiek. Meer informatie zal terug te vinden zijn bij de diverse informatiestands. Tijdens de afsluitende assemblee, bij het Lucasbolwerk zal er gesproken worden over vervolg stappen in de richting van een sociale en vrije samenleving.

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *