Lezingen in Heerenveen en Leeuwarden: Lang leve de revolutie! Arbeiders- en soldatenraden tijdens WOI in Friesland

reageer

Lezingen in Heerenveen en Leeuwarden: Lang leve de revolutie! Arbeiders- en soldatenraden tijdens WOI in Friesland

De Russische revolutie van 1917, de radenrevoluties in Duitsland in 1918 en 1919 en de wijdverbreide onvrede schepten ook in Nederland de verwachting dat de idealen van het socialisme eindelijk verwezenlijkt konden worden. Lang leve de revolutie! In Friesland leidde dit denken tot de vorming van arbeiders- en soldatenraden, veelal opgezet door antimilitaristen, revolutionaire socialisten en dienstweigeraars. Dwarsgezeten door burgemeesters, rijksveldwachters, inlichtingendienst, justitie en burgerwachten zochten deze mannen en vrouwen hun geluk in nieuwe tijden.

De radicale socialistische en anarchistische beweging richtte aan het eind van de Eerste Wereldoorlog soldaten- en arbeidersraden op (naar het voorbeeld in Rusland en Duitsland). Zelfs socialistenleider Troelstra raakt in november 1918 in de ban van het revolutievirus en deed zijn fameuze revolutieoproep.

Ferdinand Domela Nieuwenhuis legde al langer de nadruk op hetgeen arbeiders zouden kunnen doen om oorlogen tegen te houden. Hij veranderde niet van mening toen bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 noch de algemene dienstweigering, noch de algemene werkstaking realiseerbaar bleek. Zijn conclusie was, dat de geesten kennelijk nog niet rijp waren voor zulke daden en dat de parlementaristische sociaaldemocraten propaganda voor deze ideeën stelselmatig hadden tegengewerkt.

De oorlog was voor het volk een tragedie. De socialisten zochten hun geluk in de gedachte van de langverwachte revolutie. Dit weinig bekende stuk sociale geschiedenis wordt tijdens de lezingen in Heerenveen en Leeuwarden tot leven gebracht.

Op 4 oktober in Heerenveen in het Domela Nieuwenhuismuseum

http://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/7351/lezing-lang-leve-de-revolutie-arbeiders-en-soldatenraden-tijdens-woi-in-fries

Op 5 oktober in Leeuwarden bij Tresoar

http://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/6579/lezing-friese-arbeiders-en-soldatenraad-tijdens-wo1

Het bijbehorende boek De oorlog, voor het volk een tragedie. De Provinciale Arbeiders- en Soldatenraad tijdens de Eerste Wereldoorlog in Friesland is verkrijgbaar door 17 euro over te maken naar R.L. Blom te Amsterdam, IBAN: NL 43 INGB 0005961642.

, , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *