[Leuven] Undivided Against Racism

1

[Leuven] Undivided Against Racism

[English below / Français ci-dessous]

Sluit je aan bij deze mars voor inclusie en solidariteit, voor gelijkheid en respect. We spreken ons eensgezind uit tegen alle vormen van discriminatie en onderdrukking, die geïllustreerd worden door NSV! en hun racistische en intolerante mars. NSV! heeft een verontrustend verleden van racisme en seksisme en is onderdeel van de opkomst van extreemrechtse politiek in België en wereldwijd. Daarom organiseren we op dezelfde dag een mars om ons solidair te tonen met iedereen die wordt gemarginaliseerd: migranten en vluchtelingen, minderheden, vrouwen en de LGBTQ+-gemeenschap. Extreemrechts teert op sociale problemen en ontevredenheid, maar ze hebben hier geen oplossingen voor: niet voor oorlog, niet voor armoede, niet voor klimaatverandering en niet voor sociale problemen zoals werkloosheid, dakloosheid, lage lonen en lage pensioenen. Om deze redenen komen wij op straat. Niet enkel tegen discriminatie, maar ook voor een samenleving die tegemoetkomt aan de noden van iedereen.

Deze mars wordt georganiseerd door een veelheid aan organisaties en individuen. Ondanks onze verschillen komen we samen om deze gemeenschappelijke boodschap van onverdeeldheid tegen racisme uit te dragen.

In samenwerking met:

LAG – Leuven Anarchist Group
Leuven Feminist Society
LSP – Left Socialist Party (Links Socialistische Partij)
COMAC
IDSP – Intercultural Democratic Student Platform
IMSAL – International Muslim Student Association of Leuven
DiEM25 – Democracy in Europe Movement 2025
Europese Lente
ALS – Active Left Students (Actief Linkse Studenten)
Blokbuster
ROSA – Resistance against Oppression Sexism and Austerity (Reageer tegen Onderdrukking Seksisme en Asociaal Beleid)
SAP – Stroming voor een Antikapitalistisch Project
Syndicalisten TEGEN Fascisme (Union Members Against Fascism)
Solidarity for All

Wanneer?
Donderdag 9 mei, om 19:30

Waar?
Martelarenplein, aan het station van Leuven

Tot dan!

******

Join us at this march for inclusion and solidarity, for equality and respect. We stand united against all forms of discrimination and oppression, as exemplified by the NSV! and their racist and intolerant march. The NSV! has a disturbing history of racism and sexism and is part of the rise of far-right politics in Belgium and around the world. This is why we are organising a march on the same day, to show that we are in solidarity with all those marginalised; the migrants and refugees, minorities, women, and LGBTQ+ community. The far right festers on social problems and discontent. But they have no answers: not for the wars, poverty or climate change, causing people to leave their homes and countries, nor for the social wrongs such as unemployment, homelessness, low wages and low pensions. Therefore, we march not only against discrimination, but also for a society providing in the needs of the many, not the few.

This march is organized by many organizations and individuals. Despite our differences, we come together in support of this common message of being undivided against racism.

When?
Thursday the 9th of May at 7:30 PM

Where?
Martelarenplein, at the Leuven Station

In Cooperation With:

LAG – Leuven Anarchist Group
Leuven Feminist Society
LSP – Left Socialist Party (Links Socialistische Partij)
COMAC
IDSP – Intercultural Democratic Student Platform
IMSAL – International Muslim Student Association of Leuven
DiEM25 – Democracy in Europe Movement 2025
European Spring
ALS – Active Left Students (Actief Linkse Studenten)
Blokbuster
ROSA – Resistance against Oppression Sexism and Austerity (Reageer tegen Onderdrukking Seksisme en Asociaal Beleid)
Syndicalisten TEGEN Fascisme (Union Members Against Fascism)
Solidarity for All
SAP – Stroming voor een Antikapitalistisch Project

See you then!

******

Rejoignez cette marche pour l’inclusion et la solidarité, pour l’égalité et le respect. Nous sommes unanimement opposés à toutes les formes de discrimination et d’oppression illustrées par NSV! et leur marche raciste et intolérante. NSV! a un passé inquiétant de racisme et de sexisme et fait partie de la montée de la politique d’extrême droite en Belgique et dans le monde. C’est pourquoi nous organisons une marche le même jour pour montrer notre solidarité avec toutes les personnes marginalisées: migrants et réfugiés, minorités, femmes et la communauté LGBTQ +. L’extrême droite rivalise avec les problèmes sociaux et le mécontentement, mais ils n’ont pas de solution: ni guerre, ni pauvreté, ni changement climatique, ni problèmes sociaux tels que le chômage, le sans-abrisme, les bas salaires et les faibles retraites. Pour ces raisons, nous sommes dans la rue. Non seulement contre la discrimination, mais aussi pour une société qui réponde aux besoins de tous.

Cette marche est organisée par une multitude d’organisations et d’individus. Malgré nos différences, nous nous réunissons pour diffuser ce message commun d’indivisibilité contre le racisme.

À bientôt!

Avec:

LAG – Leuven Anarchist Group
Leuven Feminist Society
LSP – Left Socialist Party (Links Socialistische Partij)
COMAC
IDSP – Intercultural Democratic Student Platform
IMSAL – International Muslim Student Association of Leuven
DiEM25 – Democracy in Europe Movement 2025
European Spring
ALS – Active Left Students (Actief Linkse Studenten)
Blokbuster
ROSA – Resistance against Oppression Sexism and Austerity (Reageer tegen Onderdrukking Seksisme en Asociaal Beleid)
Syndicalisten TEGEN Fascisme (Union Members Against Fascism)
Solidarity for All
SAP – Stroming voor een Antikapitalistisch Project

, , , , ,

Eén reactie op “[Leuven] Undivided Against Racism

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *