Leesgroep anarchistische principes: Wederzijdse hulp

reageer

Leesgroep anarchistische principes: Wederzijdse hulp

[English below]

Deze maand is de discussie van de leesgroep ‘Anarchistische Principes’ op woensdag 28 april. De discussie is online en je kan vanaf 19.30 aanschuiven. De daadwerkelijke discussie beginnen we om 20.00. Stuur ons een mail als je mee wil doen op: vbleesgroep@riseup.net. Je hoeft niet bij eerdere sessies geweest te zijn om de discussie te volgen, dus ook als je nieuwe bent bij deze leesgroep heten we je graag welkom. Er is mogelijkheid om aan de discussie deel te nemen in het Nederlands of het Engels, dus laat ons het alsjeblieft weten als je een voorkeur hebt.

Wat is wederzijdse hulp? De afgelopen jaren zijn er immens veel projecten ontstaan, vooral in de VS en Groot brittanië die zich op ‘mutual aid’ beroepen. Wat voor werk doen zij? Op welke manier zijn die collectieven en netwerken georganiseerd? Wat is het verschil tussen wederzijdse hulp en liefdadigheid? Dit zijn allemaal vragen die aan de kaak gesteld worden in de teksten, podcasts en video’s deze maand. Wij zullen in de discussie ook ingaan op deze vragen om meer begrip over dit belangrijke concept te krijgen. Verder zullen we kijken naar voorbeelden van wederzijdse hulp om te leren hoe wij dit zelf ook kunnen toepassen. Ken jij een voorbeeld dat je graag in de discussie wil brengen of wil je vooral nieuwe dingen leren over wederzijdse hulp? Kom dan naar de leesgroep!

Sluit je aan en doe mee! Of je nou van lezen, kijken of luisteren houd. Deze leesgroep heeft iets voor iedereen. Van elkaar kunnen we het meeste leren, dus kom allemaal naar de leesgroep!

Wederzijdse hulp

This month’s session of the reading group ‘Anarchist Principles’ is on Wednesday April 28. The discussion is online and you can join us from 19.30. The actual discussion starts at 20.00. Send us a mail if you want to join at: vbleesgroep@riseup.net. You don’t have to have been at previous sessions to participate in this one, so please join us even if you haven’t yet before. You can participate in the discussion in Dutch or English, so please let us know your preference.

What is mutual aid? In the past couple of years a huge amount of projects have been created, especially in the US and the UK, which use the term ‘mutual aid’. What kind of work do they do? In which ways are these collectives and networks organized? What is the difference between mutual aid and charity? These are all questions which are discussed in the texts, podcasts and videos this month. We will also talk about these questions during our discussion to get a clearer image of this important concept. On top of that we will take a look at examples of mutual aid to learn how we can practice it ourselves. Do you know an example of mutual aid you want to discuss or do you mainly want to learn about mutual aid? Come to the reading group!

Join us and participate! Whether you like reading, watching video’s or listening to podcasts. This reading group has something for everybody. We can learn the most from each other, so everybody come to the reading group!

, , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *