Leesgroep anarchistische principes: Solidariteit

reageer

Leesgroep anarchistische principes: Solidariteit

Hey Vrije Bonders,

De eerst volgende sessie van de leesgroep Anarchistische Principes op woensdag 24 maart en gaat over SOLIDARITEIT. De discussie is online en je kan vanaf 19.30 aanschuiven. De daadwerkelijke discussie beginnen we om 20.00. Stuur ons een mail als je mee wil doen op: vbleesgroep@riseup.net. Er is mogelijkheid om aan de discussie deel te nemen in het Nederlands of het Engels, dus laat ons het alsjeblieft weten als je een voorkeur hebt.

We zullen het dan hebben over ‘Solidariteit’. Samen zullen we in discussie gaan over wat solidariteit is, wat het niet is en hoe het vorm te geven. In de bronnenlijst staan deze maand een hoop verschillende teksten, videos en podcasts met elk een eigen antwoord op onze vragen. Er staat zelfs een speelfilm in! We willen naast het bespreken van al deze visies op solidariteit, ook vooral jouw visie horen. Wat denk jij dat solidariteit is? Door samen in discussie te gaan kunnen we een duidelijker beeld vormen over solidariteit en hoe we dat in ons leven kunnen toepassen.

Sluit je aan en doe mee! Of je nou van lezen, kijken of luisteren houd. Deze leesgroep heeft iets voor iedereen. Van elkaar kunnen we het meeste leren, dus kom allemaal naar de leesgroep!

Strijdbare groetjes,

Vrije Bond leesgroep

Leesgroep anarchistische principes: Solidariteit

Hey Vrije Bonders,

The next session of the reading group Anarchist Principles is on Wednesday March 24, this time about SOLIDARITY. The discussion is online and you can join us from 19.30. The actual discussion starts at 20.00. Send us a mail if you want to join at: vbleesgroep@riseup.net. You can participate in the discussion in Dutch or English, so please let us know your preference.

This first time we will talk about ‘solidarity’. Together we will discuss about what solidarity is, what it isn’t and how to give it shape. In the resource list this month are a lot of different texts, videos and podcasts, each with their own answer to these questions. There is even a movie this time! Besides discussing these visions on solidarity we also want to hear your ideas. What do you think solidarity is? By discussing it together we can get a more clear picture ofsolidarity is and how we can practice it in our own lives.

Join us and participate! Whether you like reading, watching video’s or listening to podcasts. This reading group has something for everybody. We can learn the most from each other, so everybody come to the reading group!

Militant snuggles, Vrije Bond reading group

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *