reageer

Leesgroep Anarchistische Principes – Directe Actie

Hey Vrije Bonders,

Deze maand is de discussie van de leesgroep ‘Anarchistische Principes’ op woensdag 26 mei. De discussie is online en je kan vanaf 19.30 aanschuiven. De daadwerkelijke discussie beginnen we om 20.00. Stuur ons een mail als je mee wil doen op: vbleesgroep@riseup.net. Je hoeft niet bij eerdere sessies geweest te zijn om de discussie te volgen, dus ook als je nieuwe bent bij deze leesgroep heten we je graag welkom. Er is mogelijkheid om aan de discussie deel te nemen in het Nederlands of het Engels, dus laat ons het alsjeblieft weten als je een voorkeur hebt. De bronnenlijst is bijgevoegd als attachment.

1 mei is net geweest en dat wakkert bij ons altijd extra strijdlust aan! Een van de belangrijkste anarchistische principes voor acties is die van ‘Directe Actie’. Als wij op een anarchistische manier strijd willen voeren, moeten we niet vertrouwen op het parlement, beweginsleiders of een vangarde om dingen voor ons op te lossen. We moeten daar zelf directe actie voor voeren. Waarom dit noodzakelijk is en hoe dat er uit ziet wordt deze maand uitvoerig beschreven in de teksten en video’s. Het korte filmpje van sub.media is hiervoor echt een perfect begin. Bij de discussie willen we ook ruimte maken voor het delen van persoonlijke ervaringen met of verhalen over directe actie. Heb jij ook zin om meer te leren over directe actie, zodat we het samen beter kunnen toepassen? Kom dan naar de leesgroep!

Sluit je aan en doe mee! Of je nou van lezen, kijken of luisteren houd. Deze leesgroep heeft iets voor iedereen. Van elkaar kunnen we het meeste leren, dus kom allemaal naar de leesgroep!

Strijdbare groetjes,

Vrije Bond leesgroep

Hey Vrije Bond peeps,

This month’s session of the reading group ‘Anarchist Principles’ is on Wednesday May 26. The discussion is online and you can join us from 19.30. The actual discussion starts at 20.00. Send us a mail if you want to join at: vbleesgroep@riseup.net. You don’t have to have been at previous sessions to participate in this one, so please join us even if you haven’t yet before. You can participate in the discussion in Dutch or English, so please let us know your preference. You can find the list of sources to read/watch/listenas an attachment to this mail.

Mayday has just been and this always awakenes more militancy in us! Ove of the most important anarchist principles voor actions is ‘Direct Action’. If we want to struggle in an anarchist way, we shouldn’t trust in the parlement, movementleaders or a vanguard to solve stuff for us. We have to fight for it ourselves with direct action. Why this is necessary and how it looks will be described in detail in the texts and videos listed for this month. The short sub.media video is a perfect start. In the discussion we also want to make space for the sharing of personal experience with or stories about direct action. Do you want to learn more about direct action, so we can apply it more effectively together? Come to the reading group!

Join us and participate! Whether you like reading, watching video’s or listening to podcasts. This reading group has something for everybody. We can learn the most from each other, so everybody come to the reading group!

Militant snuggles,

Vrije Bond reading group

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *