Leesgroep Anarchistische Principes: Anarchisme

reageer

Leesgroep Anarchistische Principes: Anarchisme

[English below]

De eerste sessie van de leesgroep Anarchistische Principes op woensdag 24 februari. De discussie is online en je kan vanaf 19.30 aanschuiven. De daadwerkelijke discussie beginnen we om 20.00. Stuur ons een mail als je mee wil doen op: vbleesgroep@riseup.net.

We zullen het dan hebben over ‘anarchisme’. Samen zullen we in discussie gaan over wat anarchisme is, wat het niet is en hoe het vorm te geven. In de bronnenlijst staan deze maand een hoop verschillende teksten, videos en podcasts met elk een eigen antwoord op onze vragen. We willen naast het bespreken van al deze visies op het anarchisme, ook vooral jouw visie horen. Wat denk jij dat anarchisme is? Door samen in discussie te gaan kunnen we een duidelijker beeld vormen over anarchisme en hoe we dat in ons leven kunnen toepassen.

Sluit je aan en doe mee! Of je nou van lezen, kijken of luisteren houd. Deze leesgroep heeft iets voor iedereen. Van elkaar kunnen we het meeste leren, dus kom allemaal naar de leesgroep!

Leesgroep Anarchistische Principes

The first session of the reading group Anarchist Principles is on Wednesday February 24. The discussion is online and you can join us from 19.30. The actual discussion starts at 20.00. Send us a mail if you want to join at: vbleesgroep@riseup.net.

This first time we will talk about ‘anarchism’ itself. Together we will discuss about what anarchism is, what it isn’t and how to give it shape. In the resource list this month are a lot of different texts, videos and podcasts, each with their own answer to these questions. Besides discussing these visions on anarchism we also want to hear your ideas. What do you think anarchism is? By discussing it together we can get a more clear picture of what anarchism is and how we can practice it in our own lives.

Join us and participate! Whether you like reading, watching video’s or listening to podcasts. This reading group has something for everybody. We can learn the most from each other, so everybody come to the reading group!

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *