reageer

Lawaaidemonstratie Internationale Vrouwendag

Op zondag 6 maart hebben we voor de derde keer alweer een lawaaidemonstratie bij de vrouwengevangenis in Nieuwersluis gehouden in het kader van Internationale Vrouwendag. Hiermee wilden we de vrouwen binnen een hart onder de riem steken, laten zien dat wij ze niet vergeten zijn, en natuurlijk dat het hele gevangenissysteem afgebroken moet worden.

Er waren ongeveer 25 mensen op komen dagen die vol enthousiasme herrie maakten en zwaaiden, met muziek vanuit het Theaterstraatkarretje op de achtergrond. Er werden daarnaast een paar korte maar krachtige speeches gegeven en Joke Kaviaar, die in deze bajes heeft gezeten, speelde een paar liedjes. Ook staken een aantal mensen wat klein knal- en siervuurwerk af.

Helaas troffen we de vrouwen dit jaar niet op de luchtplaats, maar ze maakten wel met gezwaai en gejuich kenbaar dat ze van de lawaaidemonstratie genoten. Toen we uiteindelijk na een uurtje weggingen, konden we nog iemand “We want more!” horen roepen, maar helaas vond oom agent het ondertussen wel mooi geweest. Het was ondertussen ook flink afgekoeld, dus iedereen ging met een tevreden gevoel weer op huis aan.

Tot volgend jaar, en vergeet ze niet daarbinnen!

Internationale Vrouwendag

Noise Demo International Women’s Day

On Sunday 6 March we held a noise demonstration, already for the third time, at the women’s prison in Nieuwersluis in the context of International Women’s Day. With this we wanted to show our support with the women within, to show that we have not forgotten them, and of course that the entire prison system must be demolished.

About 25 people showed up who enthusiastically made noise and waved, with music from the Theaterstraat cart in the background. In addition, a few short but powerful speeches were given and Joke Kaviaar, who has been in this prison, played a couple of songs. A number of people also set off some small fireworks.

Unfortunately we didn’t see the women at the air pit this year, but they did indicate with waves and cheers that they were enjoying the noise demonstration. When we finally left after an hour, we could still hear someone shout “We want more!”, but unfortunately mister police officer thought it was quite enough. It had cooled down considerably in the meantime, so everyone went home with a satisfied feeling.

See you next year, and don’t forget them in there!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *