LAG online David Graeber Book Club

reageer

LAG online David Graeber Book Club

Hallo allemaal,

Komende maandag vindt er weer een online book club plaats, georganiseerd door LAG (de Leuvense Anarchistische Groep). De avond zal in het teken staan van het werk en denken van David Graeber, die zoals de meesten wel weten dit najaar veel te vroeg is overleden.

We hebben een tekst, een documentaire en een podcast voorgesteld ter voorbereiding van de avond. Iedereen is welkom onafhankelijk van de mate waarin ze zich hebben kunnen voorbereiden. Kom dus zeker gewoon langs als je enkel de docu gekeken hebt of gewoon mee wilt luisteren!

Datum: 26/10/2020
Tijd: 20:00 – 22:00u
Plaats: Discord
Voertaal: Engels
Meer info (incl. links naar de media en later de Discord): https://padlet.com/ABookClub/hlz5al5c5lfr

Hopelijk tot dan!

Hey all,

This Monday it’s time for another online book club organized by LAG (Leuven Anarchist Group). This meeting will be dedicated to the work and thinking of David Graeber, who died much too soon a while ago, as most of you know.
We suggested an essay, a documentary and a podcast for people to prepare themselves. Everyone is welcome to join us, regardless of the extent to which they were able to prepare. So feel free to drop by if you’ve only watched the documentary, or fi you just want to listen!

Date: 26/10/2020
Time: 20:00-22:00h
Place: Discord
Language: English
More info (incl. links to the media and later Discord): ttps://padlet.com/ABookClub/hlz5al5c5lfr

We hope to see you there!

, , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *