reageer

Internationale solidariteit met de Belgrado 6! Steun politieke gevangenen!

maandag 14 juni om 14:00 picketline bij Servische ambassade
Groot Hertoginnelaan 30,  (bereikbaar vanaf CS via bus 17)

2562 GH Den Haag

Op Woensdag 16 juni wordt door de Servische rechtbank het vonnis geveld in de zaak van de “Belgrado 6”. Deze zes anarcho-syndicalisten worden sinds 4 september 2009 beschuldigd van het gooien van twee molotovcocktails naar de Griekse ambassade in Belgrado. De aanklacht tegen de zes is die van internationaal terrorisme, waarvoor ze 15 jaar celstraf boven het hoofd hangt. Sanja Dojkič, Tadej Kurepa, Ratibor Trivunac, Ivan Vulovič, Nikola Mitrovič en Ivana Savič, zijn leden van de ASI (Anarcho Syndicalistisch Initiatief) en zetten zich in voor de belangenstrijd van arbeiders, armen en andere onderdrukten.

De zes anarcho-syndicalisten hebben zes maanden onder vreselijke omstandigheden in isolatiecellen gezeten. Tijdens hun ondervragingen door de politie zijn ze door marteling gedwongen tot het afleggen van valse verklaringen. Het proces verloopt tot nu toe achter gesloten deuren en is een schertsvertoning. De autoriteiten willen hen koste wat kost veroordelen. Om protesten tegen dit proces te voorkomen heeft het de Servische regering een nieuwe wet aangenomen die openbare protesten tegen de rechtsgang strafbaar maakt. Al zeker 5 andere anarchisten zijn slachtoffer geworden van deze nieuwe wet.

Alle reden dus om te protesteren en om de vrijheid te eisen van de Belgrado 6 en iedereen die in verband met hun proces is opgepakt. Protest om de vrijheid van vereniging te verdedigen, tegen de intimidatie en criminalisering van de anarchistische beweging en voor georganiseerde solidariteit.

Op maandag 14 juni om 14:00 organiseert de Vrije Bond een picketline bij de Servische ambassade. De Vrije Bond wil dit schijnproces niet stilzwijgend laten passeren. Eerdere internationale protesten hebben geleid tot een lagere strafeis en voorwaardelijke vrijlating in afwachting van het proces. Dit is niet genoeg! Wij eisen de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van de Belgrado 6 en alle andere politieke gevangenen. De Vrije Bond roept daarom iedereen op om zich aan te sluiten bij dit protest!

Er is een internationale oproep gedaan om financieel bij te dragen in de proceskosten die nu al oplopen tot 40.000 euro. De Vrije Bond ondersteunt die oproep middels een eigen financiële bijdrage en door in Nederland mensen op te roepen om een bijdrage te leveren voor deze proceskosten. De Vrije Bond roept iedereen op om solidariteit te betuigen met de Belgrado 6. Laat weten dat onze kameraden niet alleen staan en organiseer internationale solidariteit!
Voor de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van de Belgrado 6 en alle andere politieke gevangenen.

gironummer: 54595473 te Tilburg, tav Vrije Bond, met vermelding van “belgrado 6”

Updates en achtergrondinformatie over de Belgrado 6: www.belgradesolidarity.org

, , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *