reageer

Internationale contacten: Een verslag

De Arthur Lehninggroep was van 7 tot 9 mei aanwezig in de vergadering van het contactcomité (CRIFA) van de Internationale van Anarchistische Federaties in Berlijn. Dit comité voert met delegaties van de anarchistische federaties van alle landen overleg over de gezamenlijke propaganda en de congressen van de IFA. We wisselen daar onder meer ervaringen uit over de activiteiten van de federaties, wat soms tot interessante berichten leidt.

In Berlijn-Kreuzberg maakten we op 7 mei kennis met de Berlijnse federatie: een actieve anarchistische beweging, die in samenwerking met allerlei andere bewegingen initiatieven neemt om de zeggenschap over diverse stadsdelen meer in handen van de bevolking te krijgen en minder van speculanten. Zij willen vooral de bevolking mobiliseren tegen de sociale afbraak van de wijken Kreuzberg en Neukölln en sturen daarom aan op bezettingen van het vliegveld Tempelhof en het verzet tegen yuppiegebouwen rond de Spree. Er staan enorme panden leeg; die zijn gekraakt, zoals het voormalig ziekenhuis Bethaniën, dat nu voor een deel een centrum voor maatschappelijk werk is. Er vonden tijdens de CRIFA-bijeenkomst twee acties plaats: een in solidariteit met de FAU, waarvan het bestuur in de gevangenis dreigt te belanden, en een “bezetting” van Tempelhof, dat men als volkspark wil behouden.

De CRIFA zelf leverde tijdens de vergadering van 8-9 mei de volgende bijzonderheden op:
– Bulgarije ontbrak, had geen middelen om te komen. We kregen zondag via een skipe contact met Bulgarije.
– Tijdens de verslagen van de federatie maakte Slovenië grote indruk. De anarchisten in Ljubljana hebben contact met autonome arbeidersbewegingen, die streven naar zelforganisatie van de bedrijven. Zij komen op voor flexwerkers, die van hun werkgever hun loon niet krijgen uitbetaald. Hieronder zijn illegalen, die alvorens een verblijfsvergunning te krijgen, twee jaar lang in een vorm van slavernij bij één werkgever moeten leven. Er zijn hiertegen acties gevoerd met hongerstakingen door de arbeiders. Met antimilitaristische propaganda onder de studenten hebben zij bereikt dat er zich in de universiteit studentenorganisaties hebben gevormd, die de rol van de universiteit in de kapitalistische maatschappij ter discussie stellen.
– In 2011 wordt door de IFA gemeenschappelijke actie georganiseerd in de vorm van discussieavonden. Onderwerp zal zijn de landbouw, de voedselvoorziening en het zelfbeheer, mogelijk ook “consuminderen”. (Jose, Henk en ik denken dat wij daaraan ook kunnen meedoen door samen met A Seed en andere organisaties een discussie te organiseren over de voedselvoorziening in de wereld en de rol van transition towns).
– Tijdens deze bijeenkomst zouden datum en plaats van het congres worden vastgesteld. Dat is niet gebeurt, maar men wil het vóór de zomer van 2011 rond hebben; het probleem is hoe het congres te financieren? In ieder geval zullen op het congres worden behandeld: de instelling van commissies over thema’s en de volgende nota’s: 1) anarcha-feminisme, 2) kritiek op mutualisme en reformistische initiatieven (door Engeland, Frankrijk zal een antwoord hierop schrijven), 3) typen van kapitalisme, 4) “décroissance” (= propaganda voor economische krimp, mogelijk “consuminderen”).
– In 2011 zal er naast het World Social Forum in Senegal ook een Libertair Social Forum plaats vinden. De IFA zal er een delegatie heen sturen. De federaties worden opgeroepen een bijdrage te leveren om dat te bekostigen c.q. iemand erheen te sturen en daarover te rapporteren.
– De IFA zal een oproep tot solidariteit voor de Zes van Servië laten uitgaan met een toelichting over de stand van zaken. We hoorden nu voor het eerst dat het vonnis is uitgesteld omdat een van de gevangenen door verwaarlozing van zijn epilepsie door het gevangenisregime in levensgevaar is geraakt. Ook roept de IFA iedereen op de ASI te steunen wegens proceskosten en boetes (de Vrije Bond zal hierop positief reageren en binnenkort komen er berichten over een nieuwe solidariteitsdemonstratie!)
– De IFA heeft een verklaring van Bulgarije goedgekeurd, waarin solidariteit wordt betuigd met de Grieken en medeleven met de nabestaanden van degenen die op 5 mei bij de brand in een bank zijn omgekomen.

Jan Bervoets

,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *