reageer

Info en discussies in het AC!

Black_flag_wavingZwarte Vlag Collectief is een nieuwe groep die op regelmatige basis info- en discussieavonden wil organiseren. Hieronder vinden jullie de uitnodiging voor de eerste vier avonden. Onderaan staat een korte voorstellingstekst over dit nieuwe initiatief. Alle activiteiten gaan door in het Anarchistisch Centrum, Sparrestraat 1A, Gent.

*ma 29 sept - 19u30 - Van schokgolf tot sociale revolutie*

* "De ongekende revolutie" - geschiedenis van de revolutie in Rusland.
Boekvoorstelling en discussie*

Bijna een eeuw geleden wierp de sociale revolutie het tsaristische regime
in Rusland omver. Na tientallen moeilijke jaren tussen strijd, repressie en
opstand leek de oude wereld eindelijk te vergaan. Maar het was juist toen,
in 1917, dat de zwaarste strijd zou beginnen : de strijd om een nieuwe
wereld, de strijd voor de eigenlijke sociale revolutie die staat en
kapitaal tot in haar grondvesten zou vernietigen.

Zoals geweten werd de sociale revolutie verstikt en aan banden gelegd door
de bolsjewieken. De geboorte van het bolsjewistische regime verliep echter
niet zonder slag of stoot. In „De ongekende Revolutie“ beschrijft Volin hoe
de libertaire en anarchistische stromingen botsten met het bolsjewisme, hoe
het revolutionaire elan van arbeiders en boeren verstikt werd door de
autoritaire visie op revolutie, hoe het marxistische begrip van economie de
creatieve en zelfgeorganiseerde krachten van de sociale revolutie uitholde
en kapotmaakte.

In deze discussie zullen we niet alleen een korte schets geven van de
Russische Revolutie, maar vooral ingaan op een aantal problematieken die in
het boek van Volin beschreven worden zoals de zelforganisatie van de
revolutionaire beweging, de strijd tegen de reactie, de gewelddadige
opstand of nog de onvoorstelbare krachten die schuilgaan in éénieder van
ons.


Volin (1882-1945), was een Russisch anarchist die actief was in Rusland en
Oekraïne tijdens de revoluties van 1905 en 1917. Zijn driedelig boek „De
ongekende Revolutie“ werd onlangs voor het eerst naar het Nederlands
vertaald.


*ma 6 okt - 19u30 - Tegen de Natie!*

*Analyse van het nationalistische en autoritaire project van de macht.
Discussie over mogelijke strijdperspectieven. *

Wapperende Vlaamse leeuwen, Zweedse coalities, jacht op werklozen, jacht op
migranten, GAS-boetes, alles wat afwijkt wordt opeens ’overlast’, 13 nieuwe
gevangenissen erbij, kerncentrales die langer openblijven, iedereen die het
heeft over de noodzaak om harder, langer, meer te werken...
What the fuck gebeurt er eigenlijk allemaal?!? En waarom is iedereen zo
stil?

Op deze avond wagen we ons aan een analyse van het project dat de macht in
Vlaanderen/België voor ons allemaal in petto heeft.

Een verharding zit er aan te komen, kijk maar naar de verpaupering in
landen van Zuid-Europa. We zouden de maatregelen van de rechtse regeringen
dus als een soort oorlogsverklaring kunnen zien. Langs de andere kant ziet
het er niet bepaald naar uit dat er in de nabije toekomst woedende
volksmassa’s de straten zullen innemen, tenzij misschien de nostalgici van
de welvaartsstaat.

De vraag is op welke manier we zouden kunnen interveniëren in deze
veranderende realiteit. We willen dus enkele pisten bediscussiëren, want
alles gewoon ondergaan, dat zit niet in onze aard, ook al zijn we maar met
weinigen!*ma 13 okt - 19u30 - Discussie: De subcultuur lijkt enkel het belang van de
dominantie cultuur te benadrukken*

Tijdens deze avond luisteren we eerst naar twee mensen wiens verhaal begint
met de intussen onsterfelijk geworden zin: "Ik ben via punkrock bij het
anarchisme terechtgekomen."

Wat je echter amper, of zelfs nooit, te horen krijgt is een diepe reflectie
omtrent datgene dat volgt op deze opmerking.
Veelal krijgen we dan een voorgekauwd verhaaltje te horen over hoe iemands
leven veranderd is door punk, hardcore,... Hoe ze tot het besef gekomen
zijn dat ze "gewoon zichzelf kunnen zijn", dat "ook hun ideeën er toe doen"
of dat ze in het beste geval iets productief met hun tijd deden zoals het
schrijven van een zine, in een band spelen, het organiseren van optredens,
ervoor kozen om geen gebruik meer te maken van dieren als voedsel of
mode-artikelen,...
Je bent bij enkele ideeën van het anarchisme terechtgekomen? Big Deal! Heb
je er ook iets mee gedaan?

Toegeven, bovenstaande ideeën en praktijken hebben hun waarde. Maar op deze
avond focussen we ons op de revolutionaire aard van hun karakter. Zal de
dagelijkse realiteit veranderen omdat er bands zoals Crass of Conflict
bestaan, die ons vanuit hun muzikale cacafonie toeroepen waarom zij vinden
dat de wereld naar de kloten is? We vragen ons af, of (Anarcho-)Punk zijn
nut heeft binnen de Anarchistische strijd. Gaat haar functie verder dan
zaadjes planten of leert ze ons ook belangrijkere lessen? Is (Anarcho-)Punk
revolutionair, of staat ze die revolutie juist in de weg? Is er überhaupt
nood aan een samengaan van Punk en Anarchisme? ...

Ons verhaal begint bij de weg die twee mensen, de laatste jaren, aflegden
binnen de DIY (DO IT YOURSELF) Punkbeweging. We luisteren naar hun verhaal,
eventuele positieve en negatieve ervaringen, conclusies en bedenkingen.
Vanuit hun praktijk zou het de bedoeling zijn om nieuwe praktijk te
distilleren: Hebben deze mensen een punt? Kan je jezelf vinden in hun
verhaal? Kan je dat juist helemaal niet? Zijn het gewoon twee
hoog-van-de-toren-blazende idioten die denken de wijsheid in pacht te
hebben? Kunnen we de dingen beter aanpakken? Hoeven we wel dingen te
veranderen? ...

Kan allemaal. Afkomen en voor jezelf beslissen is de boodschap.*zo 2 nov - vanaf 12u - Vegan brunch + Film!*

*La Estrategia del Caracól*
*(de strategie van de slak)*

De eigenaar van een oud pand in de buitenwijken van Bogota wil zijn
huurders eruit zetten. Maar ondanks de bouwvalligheid van het huis hebben
de bewoners het er al jaren naar hun zin. Door hun heftige verzet en de
hulp van een eeuwige rechtenstudent kunnen ze voorlopig een ontruiming
vermijden. Een oude anarchist komt met een creatief voorstel op de proppen:
de strategie van de slak.

Vegan english breakfast vanaf 12u
Film vanaf 14u*Zwarte Vlag Collectief*

Zwarte Vlag Collectief ontstond vanuit een fundamentele onvrede met deze
wereld van autoriteit en geld. De normale gang van zaken, de leegte en
technologisering van sociale relaties, de voortschrijdende
milieuverwoesting, de onderdrukking en het vagevuur van de arbeid doen ons
walgen. Om ons heen lijken vooral apathie en escapisme te regeren. Een
vrijheidslievend mens zou er haast moedeloos van worden.

En toch… we kunnen niet stilzitten. Iets totaal anders dan deze
verstikkende realiteit moet mogelijk zijn. Kleine en grotere uitbarstingen
van revolte hier en elders doen ons goesting krijgen om ook zelf de
zoektocht naar de vrijheid aan te vangen.

Zwarte Vlag Collectief wil niets meer dan momenten en gelegenheden creëren
waar ideeën uitgewisseld en kritieken aangescherpt kunnen worden, waar
anarchisten en anti-autoritaire rebellen elkaar kunnen ontmoeten en
discussiëren.

Maar we willen niet zomaar wat palaveren. Wat betekenen woorden immers
zonder daden, zonder concrete praktijk? Het zouden meningen worden,
steriele ideeën.  Onze ideeën willen niet in een vacuüm bestaan, maar
gelinkt zijn aan de concrete realiteit en de strijd tegen de onderdrukking
van het leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *