contact

anarchistischkollektief@riseup.net
anarchistischkollektief.wordpress.com

Ontstaan

Het Anarchistische Kollektief Gent ontstond ergens in de nevelen van de vroege jaren ’80 als opvolger van het R.A.K. (Revolutionair Anarchistisch Kollektief) dat in 1977 werd opgericht aan de Gentse Rijksuniversiteit, en heeft sindsdien met ups en downs haar werking aan de universiteit en daarbuiten voortgezet.

Werking

Als studentenvereniging zijn we aangesloten bij het politiek en filosofisch convent binnen de universiteit van Gent maar onze werking beperkt zich niet enkel tot studenten en staat open voor iedereen die zich kan vinden in het anarchistische gedachtegoed. We richten ons als kollektief op de dagdagelijkse praktijk en strijd van mensen. Hierbij trachten we via directe actie, discussie, infoavonden, betogingen, enz… onze ideeen in de praktijk om te zetten met als doel de verspreiding van het anarchistisch gedachtegoed en de bewerkstelling van een antiautoritaire staatsloze maatschappij zonder onderdrukking en uitbuiting.

Organisatie

Het A.K. organiseert zich als kollektief op een non- hiërarchische manier. Alle beslissingen omtrent de werking van het kollektief worden genomen tijdens de A.K. bijeenkomsten waarbij iedereen evenveel te zeggen heeft. Hierbij streven we bij het nemen van beslissingen zoveel mogelijk naar het bereiken van consensus. Tijdens deze bijeenkomsten worden actieplannen en ideeën voorgesteld/uitgewerkt en wordt de continue werking van het A.K. besproken. Als anarchistisch kollektief willen we zoveel mogelijk de betrokken mensen in het kollektief zelf aanzetten tot het ondernemen van acties en het uitwerken van ideeën die dan via het principe van wederzijdse hulp via het A.K. (of andere groepen) ondersteund kunnen worden. Hiermee willen we elkaar zoveel mogelijk stimuleren om als vrije individuen onszelf in groepsverband te ontplooien naar ieders mogelijkheid en behoefte.

Samenwerking met andere groepen/individuen

Het AK staat open voor een samenwerking met andere basisgroeperingen, om een gemeenschappelijk doel beter te kunnen bereiken of om een gezonde wederzijdse discussie op te zetten. Het doel heiligt de middelen echter niet en daarom is er dan ook geen sprake van samenwerking met mensen of groeperingen die er kapitalistische, seksistische, racistische of andere autoritaire ideeën op nahouden.

Leve de anarchie!