reageer

Gent (BE): Lezingen reeks Anarchisme

Berichten van Anarchistische Kolloktief Gent
website (anarchistischkollektief.wordpress.com)

Het AK Gent organiseert in samenwerking met Infomania een lezingenreeks over
anarchisme. Al deze lezingen gaan door op maandag in het AC, Sparrestraat
1a te Gent. Alle infomania-activiteiten (dus ook deze) vangen aan om 20u.
De deuren gaan open om 19u30! De lezingen zijn de volgende:

– 22 april: “Sociaal-anarchisme (1): Reis langs de wortels en ideeën van een
historische beweging”
“Het sociaal anarchisme ontstond in de 19de eeuw. Het heeft als eigen
entiteit langzaam vorm gekregen, onder meer in reactie op de breuk met het
autoritair socialisme van Marx en zijn aanhangers. Naast een fundamentele
kritiek op socio-economische, culturele en politieke autoriteitsstructuren,
hebben ‘sociaal anarchisten’ ook aandacht gehad voor een ‘constructief
programma’. Ze zochten naar een alternatieve manier van samenleven, niet
langer gebaseerd op de hiërarchie die elk domein van het menselijk leven
kenmerkte. Uiteenlopende antwoorden op dat vraagstuk hebben geleid tot het
ontstaan van verschillende stromingen, zoals collectivisme, anarchistisch
communisme en anarcho-syndicalisme. In deze inleidende lezing wordt je
meegenomen langs de voornaamste grondleggers van het sociaal anarchisme.
Ondermeer Peter Kropotkin, Elisée Reclus, Errico Malatesta en Emma Goldman
passeren de revue.”

– 29 april: “Individualistisch anarchisme”
“Wie om te bestaan op de willoosheid van anderen moet rekenen, die is een
maaksel van deze anderen, zoals ook de heer een maaksel van de dienaren
is. Als de onderworpenheid zou ophouden, dan zou het met de heerschappij
gedaan zijn.”
Een verkennende wandeling doorheen het veelvormige individualistische
anarchisme: de uitgangspunten en belangrijkste wrijvingen met het sociale
anarchisme, maar vooral de inspirerende rijkdom van haar praktische
toepassingen. Van illegalisme, over veganisme en naturisme tot vrije
liefde en anti-militarisme.”

– 6 mei: “Sociaal anarchisme (2): Een actueel ideaal? Perspectieven voor
heden en toekomst”
“De problemen waar we vandaag mee geconfronteerd worden zijn niet dezelfde
als diegene waar men aan het eind van de 19de eeuw mee worstelde. Het
anarchisme is intussen al lang geen massabeweging meer. Na de Spaanse
burgeroorlog en de tweede wereldoorlog waren de laatste restanten  van de
anarchistische arbeidersbeweging hun slagkracht voorgoed kwijt. Bovendien
zijn de voorbije jaren tal van nieuwe sociale uitdagingen op het voorplan
gekomen. In een snel veranderende wereld, kan ook het anarchisme niet
achter blijven. We verkennen vernieuwende invullingen voor het klassieke
sociaal anarchisme aan de hand van het werk van onder meer Colin Ward,
Paul Goodman en Murray Bookchin. We staan ook stil bij enkele hedendaagse
praktijkvoorbeelden van sociaal anarchisme in actie. Samen gaan we na op
welke manier het sociaal anarchisme vandaag relevant kan zijn en dat ook
morgen nog blijft.”

– 13 mei: “Post-anarchisme”
“Onder de noemer ‘post-anarchisme’ wordt geprobeerd een hedendaags
anarchisme te ontwikkelen, geënt op het post-structuralistische denken van
mensen als Foucault en Deleuze. Daarbij sneuvelen enkele uitgangspunten
van het 19de eeuwse anarchisme. Post-anarchisme kan je ook zien als de
theoretische vertaling van wat anarchisme vandaag in de praktijk betekent.
Wat is die “post” in post-anarchisme? Wat kan post-structuralisme voor
anarchisten betekenen? Anarchisme voor de 21ste eeuw of oude wijn in
nieuwe zakken?”

Niet door het AK op poten gezet, maar op volgende week vrijdag 19 april
vindt er een benefiet-quiz plaats in het AC, Sparrestraat 1a te Gent. De
quiz volgt op de volxkeuken. Er zullen ook streekbieren beschikbaar zijn.
Volxkeuken om 19u, de quiz start om 20u.

Verder volgt er op 7 mei normaal gezien een nieuwe libertaire studiegroep,
dit keer over anarcha-feminisme. Meer info volgt nog!
Groetjes, hopelijk tot dinsdag of een ander keer,
AK Gent

, , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *