Geen kind aan de kant!

reageer

Geen kind aan de kant!

 

YTheader[English below]In minder dan een week, start de landelijke demotour van ‘Geen kind aan de kant’! Op 21-22 mei en 28-29 mei demonstreren we samen met de vluchtelingenkinderen en hun ouders voor hun rechten en vragen we aandacht voor de situatie in de gezinslocaties en de gezinsgevangenis Kamp Zeist. In twee weekenden zullen we in totaal op zes plaatsen demonstreren.

Meer dan duizend kinderen en hun ouders leven met de dagelijkse dreiging van politie-invallen, arrestaties en deportatie. Ze wonen in de zogenaamde ‘gezinslocaties’, waarvan er zeven zijn in Nederland.

In het weekend van 21-22 mei gaat de demotour naar Gilze-Rijen, Katwijk en Den Helder. In het tweede weekend, 28-29 mei, doen we Amersfoort en Emmen aan en sluiten we af met een lawaaidemo bij gezinsgevangenis Kamp Zeist.
Beide weekenden stappen we op zaterdag om 11:00u op in Utrecht, waar je op zondag aan het begin van de avond ook weer wordt teruggebracht. Behalve de demo’s zorgen we ook voor vegan eten ’s avonds, een avondprogramma, overnachting en ontbijt.
Kom mee met één van beide demotours of, beter nog, met allebei! Meld je zo snel mogelijk aan door een mailtje te sturen naar geenkindaandekant(at)gmail.com. Meer info over de gezinslocaties, de campagne van ‘Geen kind aan de kant’ en de demotours vind je op de website, www.geenkindaandekant.nl. We zitten ook op facebook (https://www.facebook.com/Geen-kind-aan-de-kant-1262049897141675/) en op twitter(@nochild2theside, #geenkindaandekant).

Als je niet mee kunt met de demo tour, kan je ook aansluiten bij één van de lokale demo’s.
Iedere demonstratie heeft een Facebookpagina, waar je details vindt over tijd en verzamelplek, èn de laatste updates.
Zaterdag 21 mei: vanaf 13:30u op het Stationsplein in Rijen, Facebook: https://www.facebook.com/events/212688735789620/
Zondag 22 mei: vanaf 09:30u op het grasveld naast de Shell aan de Hyacintstraat in Katwijk, Facebook:https://www.facebook.com/events/256562221358156/
Zondag 22 mei: vanaf 14:30 op het Julianaplein in Den Helder, Facebook: https://www.facebook.com/events/231619390535657/
Zaterdag 28 mei: vanaf 12:15 op het Stationsplein in Amersfoort, Facebook: https://www.facebook.com/events/1710226129260159/
Zondag 29 mei: vanaf 09:30 op het Stationsplein in Emmen, Facebook: https://www.facebook.com/events/1787838798102737/
Zondag 29 mei: vanaf 15:30 vlakbij het viaduct, Kampweg in Soesterberg, bij de gezinsgevangenis Kamp Zeist, Facebook:https://www.facebook.com/events/1067467029981338/

—- English ——
In less than a week, the nation-wide demo tour for ‘No child to the side’ will start! On May 21-22 and May 28-29 we will demonstrate together with the refugee children and their parents for their rights and we denounce the situation at the family locations ans the family prison Kamp Zeist. In two weekends, there will be demo’s at six locations in total.

More than thousand children and their parents are submitted to the constant threat of police raids, arrest and deportation. They live at the so-called ‘family locations’, of which there are seven in the Netherlands.

On the 21st-22nd of May the demo tour will come to Gilze-Rijen, Katwijk and Den Helder. In the second weekend, 28-29th of May, we will demonstrate at Amersfoort and Emmen, to close off with a noise demo at family prison Kamp Zeist.
Both weekends, the bus departure will be Saturdays at 11am at Utrecht, where you will be brought back on Sundays, at the start of the evening. Except for the demo’s there will also be vegan food, an evening programm, a place to sleep and breakfast.
Join one of the demo tours, or, even better, both! Sign up as soon as possible by sending an email to geenkindaandekant(at)gmail.com. You’ll find more info on the family locations, the ‘No child to the side’ campaign and the demo tours on the websitewww.geenkindaandekant.nl/english/. You can also find us on facebook (https://www.facebook.com/Geen-kind-aan-de-kant-1262049897141675/) and on twitter (@nochild2theside, #geenkindaandekant).

If you can’t join the demo tour, you can also join one of the local demo’s. Each demo has a facebook event page, where you can find the details on the time, the location and all the latest updates.
Saturday May 21: starting at 1.30pm, Stationsplein at Rijen, Facebook: https://www.facebook.com/events/212688735789620/
Sunday May 22: starting at 9:30am, meadow next to the Shell, Hyacintstraat at Katwijk, Facebook:https://www.facebook.com/events/256562221358156/
Sunday May 22: starting at 2.30pm, Julianaplein at Den Helder, Facebook: https://www.facebook.com/events/231619390535657/
Saturday May 28: starting at 12:15, Stationsplein at Amersfoort, Facebook: https://www.facebook.com/events/1710226129260159/
Sunday May 29: starting at 9:30am, Stationsplein at Emmen, Facebook: https://www.facebook.com/events/1787838798102737/
Sunday May 29: starting at 3.30pm near viaduct, Kampweg at Soesterberg, at family prison Kamp Zeist, Facebook:https://www.facebook.com/events/1067467029981338/

, , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *