reageer

Geen doorgang voor de afbraak!

poster
De crisis wordt gebruikt om de totale afbraak van de collectieve bescherming tegen ziekte, ouderdom en werkloosheid erdoor te drukken. De politieke en economische elite doet ons geloven dat wanneer de Euro niet gered wordt, en de EU uiteen dreigt te vallen, de Europese welvaart verloren zou gaan. Door middel van uitgekiende propaganda gelooft nagenoeg iedereen dat budgettaire discipline, met andere woorden bezuinigingen, noodzakelijk zijn. Men praat de staat verontwaardigd na: “we begrijpen dat er moet bezuinigd worden, maar toch niet zo veel en zo snel!”.

Het wordt dringend tijd dat we door hebben dat de tijd van sociale vrede definitief voorbij is. Het zijn echter niet de werkende mensen die het sociale overleg hebben opgeblazen. Door de crisis hebben de staat en de bedrijven te weinig geld om de vrede af te kopen. Bezuinigingen worden eenzijdig opgelegd, ze hebben gekozen voor de frontale aanval op alles wat we door strijd en verzet hebben opgebouwd. Ze moeten wel, want het is hun kop of de onze die er af zal gaan, en begrijpelijk kiezen zij wél voor zelfbehoud.

Wij moeten ook voor onszelf kiezen! Het is niet onze crisis, wij moeten het gelach niet gaan betalen. De sociale afbraak mag geen doorgang krijgen. Zij moet gestopt worden. En vanuit de verdediging moeten we de aanval kiezen. We moeten zelf opkomen voor onze baan, voor onze scholen , onze wijken en voor onze collectieve voorzieningen en dit niet overlaten aan bestuurders, bureaucraten of ondernemers.

Het lijkt alsof we alleen staan in onze miserie. Niets is echter minder waar. Voor heel veel mensen worden de kosten voor ziekteverzekering, de huur of hypotheek, de energiekosten en andere vaste kosten zoals schoolgeld onbetaalbaar. Steeds meer mensen zullen werkloos worden of een carrière als uitzendkracht tegemoet zien waarmee de vaste lasten niet afgelost kunnen worden, waardoor zelfs werken geen garantie is tegen armoede. Er bestaat alleen geen grote verzetsbeweging die dit uitdrukking kan brengen.

We zullen dus samen dit verzet tegen uitbuiting en onderdrukking moeten opbouwen. We moeten elkaar weer vinden in wat ons allemaal treft en ons daartegen organiseren. De onbetaalbaar wordende ziekteverzekering aan de ene kant, en de toenemende werkdruk bij verpleegkundige en schoonmakers aan de andere kant; de verschraling van het onderwijs en de devaluatie van diploma’s aan de ene kant, en het tekort aan leerkrachten en middelen aan de andere kant; de stijgende huur en onbetaalbaar wordende hypotheken enerzijds en de gelegaliseerde leegstand anderzijds, dit zijn allemaal terreinen waarin de neoliberale logica doordrongen is. Geen aspect van ons leven wordt niet beheerst door de overheid of de commercie.

We moeten de controle over onze eigen levens terugnemen. In Den Bosch hebben leden van de Vrije Bond posters geplakt. In de straten, op de werkvloer en in de scholen moeten we propaganda voeren, moeten we laten zien dat er een alternatief is en dat het ook loont om daarvoor te gaan. Belangrijker is dat we laten zien dat niemand alleen staat in zijn of haar problemen, dat er nog mensen zijn die vinden dat het anders moet en die overtuigd zijn dat het anders kan. Samen zullen we de aanvallen van staat en kapitaal moeten pareren, en strijden voor een vrije en sociale samenleving.

Leden van de Vrije Bond uit Den Bosch

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *