Fuck het leenstelsel – Stop de afbraak van onderwijs

reageer

Fuck het leenstelsel – Stop de afbraak van onderwijs

Demonstratie voor het recht op onderwijs – geen bezuinigingen, geen schulden!10411104_576166255850326_3469191342813318068_n
Amsterdam, Vrijdag 12 december, 15:00 @ Roeterseiland


— For English, see below —-

Het ontbreken van een debat over de aard van het onderwijs geen ons geen andere keuze dan onze stem te verheffen door de straat op te gaan. Onderwijs is geen ´investering in jezelf´, maar een recht!

Vandaag de dag worden studenten gereduceerd tot klanten die onderwijs kopen bij universiteiten met managers die onze belangen niet vertegenwoordigen. Studenten worden gedwongen zich in de schulden te steken voor kwalitatief steeds minder wordend onderwijs. Een schuld die ook nog eens toekomstige levenskeuzes zal beperken.

De regering zegt dat het geld dat bespaard wordt door deze bezuinigingen naar onderwijsinstellingen zal gaan. Maar in de werkelijkheid besteden managers miljoenen aan inefficiënte bureaucratie, dure vastgoedprojecten en enorme salarissen. Ondertussen wordt er gekort op onderwijs en onderzoek. De Faculteiten van Geesteswetenschappen op de UvA en Aard- en Levenswetenschappen op de VU worden onder het mom van valorisatie bijvoorbeeld kapot gemaakt.

Wij verklaren dat onderwijs een recht is, geen privilege.
Wij eisen zeggenschap over de toekomst van onze universiteit.
Wij verklaren dat onderwijs gratis, democratisch en emancipatoir moet zijn.
Kom mee en laat je stem horen voor een rechtvaardige toekomst, vrij van de ketenen van schuld!

https://www.facebook.com/events/864400466938639/

March for Free Education – no cuts, no fees, no debt.
Defend Education – Fuck the loans system

The lack of debate on the nature of education has left us no choice but to raise our voice/take to the streets.
Today students are reduced to clients who buy education at universities whose managers don’t represent our interests. Students are being forced into debt. A debt that will limit our future choices.

The government says that the money saved by these cuts will go into our educational institutions. But what is really happening is that the managers are spending millions on inefficient bureaucracy, expensive real estate and huge salaries. Meanwhile education and research are being cut back. For example, the Humanities (UvA) and the Exact Sciences (VU) faculties are being destroyed under the pretext of valorization.

We declare that education is a right, not a privilege.
We declare that we should have a say in the future of our university.
We declare that education should be free.

Come join us to make your voice heard/to raise your voice for a fairer future, free from the shackles of debt! (Bring your banners, voices and your passion).

The March will start at Roeterseiland (UvA).

https://www.facebook.com/events/864400466938639/

, , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *