reageer

Feminisme: (on)voltooid?

Openbare bijeenkomst: Feminisme: (on)voltooid?images.duckduckgo.com

Gelijke rechten van vrouwen en mannen, hoe staat het daarmee? Het
feminisme heeft in meerdere strijdgolven veel bereikt, van het recht op
abortus tot de erkenning dat gelijk werk gelijk loon verdient. Is de
strijd daarmee gestreden? Wat zijn vandaag de dag de urgente punten voor
feministische inzet/ Wat is er ten opzichte van eerdere successen intussen
verloren gegaan, of loopt gevaar? Wat zijn de successen, maar ook de
tekortkomingen, van de laatste decennia aan strijd voor
vrouwenemancipatie? Wat staat ons nog te doen?

Dat is het onderwerp voor een openbare informatieve bijeenkomst on der de
titel: “Feminisme: (on)voltooid?”, met als spreker: Gerda de Vries, van
Feniks, Emancipatie Expertise Centrum. Na haar inleiding is er ruimschoots
gelegenheid tot vragen, discussie, inbreng vanuit de zaal. De toegang is
vrij!

Datum en tijd: donderdag 9 juli, om 20.00 uur (zaal open 19.30)
Plaats: gebouw Feniks, NS-plein 17. Tilburg

Organisatie: Brabantse Anarchistische kring (BAK), in samenwerking met
Tilburgse Anarcho Sociëteit (TAS) en Emancipatie Expertise centrum Feniks.

De avond is georganiseerd in het kader van een infotour die de Brabantse
Anarchistische kring over het thema 'feminisme' heeft georganiseerd.
Eerder waren er al avonden in Eindhoven, Breda en Den Bosch. Nu is Tilburg
dus aan de beurt.

BAK: http://brabantseak.noblogs.org/
TAS: http://tanarchos.blog.com/
Feniks: http://www.fenikstilburg.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *