reageer

F.D.N. penning voor AAGU

Het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-Fonds geeft zoveel mogelijk elk jaar
een penning aan mensen of een organisatie die handelen in de geest van
Ferdinand Domela Nieuwenhuis, belangrijkste grondlegger van socialisme
en anarchisme in Nederland. Dit jaar wordt de Domela
Nieuwenhuis-penning, waaraan een geldbedrag is verbonden, uitgereikt
aan de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU). Het
Ferdinand Domela Nieuwenhuis-Fonds wil in deze tijd van xenofobie en
schijnbaar toenemend racisme benadrukken hoezeer de ongelijkheid in de
wereld en het voeren van imperialistische oorlogen in het Midden-Oosten
de oorzaak van de huidige vluchtelingenproblematiek zijn. Staten,
waaronder zeker ook de Nederlandse, zijn belangrijke hindernissen op de
weg naar een solidaire wereld. De immoraliteit van de reeds decennia
gevolgde Midden-Oostenpolitiek en de daaruit voortkomende huidige
vluchtelingencrisis is maar al te duidelijk. Je kunt niet bommen op
Irak gooien en vervolgens voor vluchtende Irakezen de grenzen sluiten.
AAGU verzet zich al jaren met allerlei geweldloze acties tegen de
gedwongen uitzetting van vluchtelingen die in kamp Zeist gevangen
zitten. Op 15 november as. wordt daarom de Ferdinand Domela
Nieuwenhuis-penning aan deze groep uitgereikt in het Domela
Nieuwenhuis-Museum te Heerenveen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *