[Utrecht] Evacueer Moria Nu

reageer

Evacueer Moria Nu – Europese Demonstratie editie NL

Nadat er afgelopen week meerdere demonstraties door heel Nederland zijn geweest, is het tijd voor een grote nationale demonstratie. Laten we dit momentum doorzetten! Op 20 september zijn er in verschillende Europese steden demonstraties die ervoor pleiten de inwoners van Moria op te nemen in andere EU-landen. Samen staan we sterker en laten we één grote stem horen aan onze Europese leiders die nog steeds hun verantwoordelijkheid niet durven te nemen.

Moria, het grootste vluchtelingenkamp van Europa op Lesbos, is in de nacht van dinsdag op woensdag afgebrand. 13.000 mensen zijn weer alles kwijt. Het is een direct gevolg van een mislukt Europees migratiebeleid. Dit beleid heeft ervoor gezorgd dat de kampen op de Griekse eilanden niet alleen overvol zijn maar ook mensenlevens kosten. Niet alleen is de situatie op Lesbos door deze brand onhoudbaar geworden, ook op de andere Griekse eilanden zoals Samos en Chios staat de situatie op springen en op het Griekse vastenland leven ontelbare vluchtelingen op straat.

Vanuit Nederland moeten we dit niet accepteren. De Nederlandse regering moet de Griekse lidstaat steunen en extra vluchtelingen opnemen. De Europese Unie moet NU actie ondernemen!

Zondag 22 september, 13.00 – 15.00
Jaarbeursplein, Utrecht

Evacuate Moria Now – European-wide protest edition NL

After several demonstrations throughout the Netherlands last week, it is time for a large national demonstration. Let’s keep this momentum going! On September 20, there will be a number of demonstrations in several European cities pledging for the relocation of the inhabitants of Moria to other EU countries. Together we stand stronger and we make sure that our European leaders, who still don’t dare to take their responsibilities, hear our voices.

Moria, the biggest refugee camp of Europe on Lesbos, has burned down on Tuesday night. 13.000 people have lost everything, again. This is a direct consequence of failed European migration policies. This policy led to the camps on the Greek islands not to be only overcrowded, but also costing human lives. Not only has made this fire on Lesbos the situation unbearable, also the other Greek islands such as Samos and Chios are bursting and on the Greek mainland an uncountable number of refugees are living on the streets.

We in the Netherlands cannot accept this. The Dutch government should support its fellow member state Greece and take in an additional number of refugees. The European Union must act NOW!

Sunday 22 september, 13.00 – 15.00
Jaarbeursplein, Utrecht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *