[Eindhoven] Design & activisme in Noord-Brabant

Burgers Hertogstraat 2
Eindhoven
reageer

Design & activisme in Noord-Brabant

Op zaterdag 23 oktober is er een evenement van VB-lid Ruben Pater en de Vrije Bond Noord-Brabant over design en activisme. Om 13:45, komen vijf sprekers samen om te discussiëren over activisme en design in voormalig kraakpand Burgers in Eindhoven.

De klimaatcrisis en ongelijkheid zijn volop in beeld tijdens de commerciële Dutch Design Week. Kritiek van ontwerpers betreft echter vaak het gemak van een ver van mijn bed show. Dit evenement kijkt naar design en activisme in de lokale context van Noord-Brabant. Aan de orde komen de uitbuiting van arbeidsmigranten, de slachthuizen in de regio, activisme, arbeid en design, de architectuur van de veeteelt, en mogelijke strategieën voor antikapitalistisch design. Dit evenement wil ontwerpers en activisten samenbrengen om informatie en tactieken uit te wisselen.

Praktische informatie

Burgers, Hertogstraat 2-N, Eindhoven
zaterdag 23 oktober, 13:45–17:00 uur
Gratis toegang of op donatie
Voertaal Engels
Facebook evenement

Sprekers

Na alle presentaties zal het evenement eindigen met een open debat tussen alle sprekers en het publiek.

Noord-Brabant
Image: Hartmut Kiewert, Sluitvion

On Saturday, October 23, there is an event organized by VB member Ruben Pater and Vrije Bond Noord-Brabant on design and activism. At 13:45, five speakers will gather in Eindhoven to discuss activism and design in former squat Burgers.

The climate crisis and inequality are on full display during the commercial event Dutch Design Week. Criticism by designers, however, often concerns stories from far away. This event looks at design and activism in the local context of North Brabant. Topics include the exploitation of migrant workers, slaughterhouses in the region, activism, labor and design, the architecture of animal husbandry, and possible strategies for anti-capitalist design. This event aims to bring designers and activists together to exchange information and tactics.

Practical Information

Burgers, Hertogstraat 2-N, Eindhoven
Saturday 23 October, 13:45-17:00
Free admission or on donation
English spoken
Facebook event

Speakers

After all presentations, the event will end with a debate with all speakers and the audience.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *