1

[Den Haag] Verzamelpunt Geen Mens is Illegaal demonstratie verplaatst vanwege verwachte drukte

[English below]

Vandaag heeft de politie besloten om het verzamelpunt van de Geen Mens Is Illegaal demonstratie die aanstaande zaterdag zal plaatsvinden in Den Haag te verplaatsen naar het Vredespaleis (Carnegieplein). Dit omdat er veel meer mensen verwacht worden dan eerder was gedacht.

We hebben besloten, o.a. door de korte termijn, dit besluit te aanvaarden. Vanaf het Carnegieplein zullen we een route lopen door het centrum van Den Haag. Verspreid deze tekst zoveel mogelijk zodat iedereen weet dat het verzamelpunt gewijzigd is. En laten we er voor zorgen dat er enorm veel mensen naar de demonstratie komen! Samen zeggen we zaterdag, Geen Mens Is Illegaal! Weg met Fort Europa. Bewegingsvrijheid voor iedereen!

Vluchtelingen uit vier AZC’s 

Vanuit vier AZC’s, waaronder gezinslocaties zullen er vluchtelingen afreizen naar de demonstratie. Ook uit Amsterdam komt een bus. De afgelopen week hebben heel veel mensen geld gedoneerd om dit mogelijk te maken en werd er meer dan 1400 euro opgehaald.

Kom naar de demonstratie! 

We roepen iedereen op om naar de Geen Mens Is Illegaal demonstratie te komen. Help vandaag en morgen nog mee om de laatste mensen te mobiliseren. Verspreid de oproep en het Facebook event.

Oproep: https://tinyurl.com/ybjy2zf9
Facebook event: https://www.facebook.com/events/469699970200309/

Door het sluiten van de Europese grenzen zijn er alleen dit jaar al meer dan 1600 mensen omgekomen op zee die Europa probeerden te bereiken. Boten met vluchtelingen, waaronder zwangere vrouwen en kinderen, worden geweigerd en dobberen weken op zee in afwachting tot ze ergens aan wal mogen, ondanks de vaak acute situatie waarin ze zich bevinden.
Het idee van ‘opvang in eigen regio’, wat enkele jaren geleden alleen door fascistische en neo-nazipartijen werd geopperd, lijkt nu de Europese oplossing te zijn voor de zogenaamde migratiebeheersing. Na de Turkije-deal wil de EU nu vluchtelingenkampen laten bouwen in Noord-Afrikaanse landen. Daarbovenop wil de EU 10.000 extra bewapende Europese grensbewakers gaan inschakelen om migranten te weren. De realiteit is dat er een oorlog wordt gevoerd tegen mensen die slechts een beter leven zoeken.

Wie de overtocht toch waagt zal het dus met de dood bekopen als het aan Europese landen ligt. Dit beleid van uitsluiting, grenzen en militarisering heeft bloed aan haar handen. Ook Nederland is verantwoordelijk voor dit beleid. Het land dat kinderen opsluit in deportatiegevangenissen. Het land dat materialen levert aan de grensbewakers en haar goedkeuring geeft aan dit dodelijke beleid.

Daarom roepen wij op voor een brede demonstratie, om samen een zo sterk mogelijk geluid te laten horen tegen het migratiebeleid en voor de vrijheid van beweging voor iedereen. Om samen onze solidariteit met vluchtelingen en migranten te uiten en een vuist te maken tegen racisme en uitsluiting.

Geen mens is illegaal. Weg met Fort Europa. Bewegingsvrijheid voor iedereen!

 

Locatie: Vredespaleis, Carnegieplein, Den Haag
Tijd: 15:00

 


Change in starting point No One Is Illegal demonstration due to expected high turn-out

Today the police decided to change the gathering point of the No One Is Illegal demonstration taking place this Saturday. The new starting location is now Carnegieplein (in front of the Peace Palace). The police motivated their decision by claiming the turn-out for the demonstration would be higher than expected.

We have decided, also due to the short notice, to accept this decision. We will depart from Carnegieplein and walk a route through the city center. Spread this text as much as possible to let everyone know that the starting location has been changed. And let’s try to mobilise as many people as possible against fortress Europe! On Saturday we will take to the streets together to clearly state: “No One Is Illegal. Down with Fortress Europe. Freedom of movement for all!”

Migrants and refugees from four Asylum Seeker Centres (AZC)

In total, four busses will depart from AZC’s across the country to transport refugees to the demonstration. The past week a lot of people donated money to make this possible, together we raised 1400 euros.

Come to the demonstration!

We call on everyone to come to the No One Is Illegal demonstration. Help mobilise people in the next two days! Spread the call-out and the Facebook event!

Call-out: https://tinyurl.com/ybjy2zf9
Facebook event: https://www.facebook.com/events/469699970200309/

By closing the European borders 1600 people have died at sea trying to reach Europe this year alone. Boats carrying migrants, including women and children, are refused entry to European ports and spend weeks at sea waiting for permission to dock despite the acute situation.

The idea of ‘shelter in own region’ that was only proposed by fascist and neo-Nazi parties a couple of years ago now seems to be the European solution for containing migration. After the deal with Turkey the EU now wants to build refugee camps in North African countries. On top of that an additional 10,000 border guards will be deployed to stop migrants. The reality is that a war is being waged against people who merely seek a better life.

Those who dare to cross the Mediterranean will face death if European countries get their way. This exclusionary border policy is also militaristic and has blood on its hands. The Netherlands is also responsible for this policy. The country that locks up children in deportation prisons. The country that provides materials and logistical support to border guards and approves this deadly project.

That is why we call out for a broad demonstration to make a loud and clear statement against Europe’s migration policies and to call for freedom of movement for all. Let’s express our solidarity with refugees and migrants and take a stand against racism and exclusion.

No one is illegal. Down with fortress Europe. Freedom of movement for all!

 

Location: Carnegieplein, the Hague
Time: 15:00

, , ,

1 reacties op “[Den Haag] Verzamelpunt Geen Mens is Illegaal demonstratie verplaatst vanwege verwachte drukte

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *