reageer

[Den Haag] Spandoeken uit solidariteit met de anarchisten die worden vervolgd in België

Op 18 april hebben we vier spandoeken op meerdere plekken in Den Haag opgehangen uit uit solidariteit met de anarchisten die worden vervolgd in België. Ook werden er honderden strooiflyers rond gegooid.

Van 2008 tot 2014 heeft de Belgische staat een omvangrijk onderzoek gevoerd naar veelvormige – maar steeds van de platgetreden paden afwijkende – strijden, die de confrontatie aangingen met de gesloten centra, de grenzen, de gevangenis en deze wereld die gebaseerd is op autoriteit en uitbuiting. In het vizier: de anarchistische bibliotheek Acrata, anarchistische en antiautoritaire publicaties (Buiten Dienst, Uitbraak en Tout doit partir), tientallen flyers en posters, een honderdtal acties, aanvallen en sabotage… kortom, de strijd tegen de macht in haar verschillende uitingen.

Huiszoekingen, microfoons, camera’s voor en in huizen, schaduwen, afluisteren, infiltratie, … er werd niet op een onderzoeksinstrument meer of minder gekeken. En nochtans heeft zelfs dat niet het bestaan van een zogezegde “anarchistische terroristische groep” kunnen aantonen, die enkel in de autoritaire schema’s van de flikken bestond. Niet bereid om de zaak hierbij te laten, heeft het parket zijn ambities moeten bijstellen. Ondanks alles wil het toch iemand te rekening doen betalen.

Uiteindelijk is het onder de meer kneedbare beschuldiging van “criminele bendevorming” dat 12 kameraden vanaf 29 april voor de correctionele rechtbank zullen verschijnen.

In feite wordt elk individu geviseerd dat in de strijd tegen deze wereld vertrekt vanuit de zelforganisatie, de directe actie en de vijandigheid tegen elke autoriteit. In die zin is dit proces een repressieve aanval tegen de antiautoritaire strijd in haar geheel, een aanval die deel uitmaakt van een context van steeds grotere repressie tegen alle ongewensten en rebellen, zowel aan de grenzen als in de wijken, de werkplaatsen, de gevangenissen, …

Op 22 oktober 2018 werden de vervaldata van deze juridische komedie vastgelegd. In de komende maanden moeten de verdediging en de beschuldigende partij hun geschreven conclusies omtrent het dossier voorleggen. Het proces zal dan beginnen op 29 april 2019 en wordt verondersteld 4 dagen te duren.

De weerhouden beschuldigingen zijn :

1. Deel uitgemaakt hebben van een bende met als doel schade te berokkenen aan personen en goederen door middel van delicten, in de hoedanigheid van uitlokker, bendeleider of door op enige manier het bevel te voeren. (beschuldiging tegen 3 personen)

2. Deel uitgemaakt hebben van een bende met als doel schade te berokkenen aan personen en goederen door middel van delicten, tijdens een min of meer lange periode (beschuldiging tegen 9 personen)

3. Poging tot brandstichting tegen het gesloten centrum van Steenokkerzeel, tijdens de wilde betoging van 21 januari 2009, voor het desbetreffende centrum (beschuldiging tegen 8 personen)

4. Een aanval uitgevoerd te hebben, of zich gewelddadig verzet te hebben, onder het uiten van bedreigingen tegenover 6 agenten van de politie, tijdens de wilde betoging van 21 januari 2009 voor het gesloten centrum van Steenokkerzeel (beschuldiging tegen 8 personen)

5. Dreigen met aanslag tegen personen of eigendommen tijdens het afvuren van vuurwerk voor de gevangenis van Vorst op 4 oktober 2010 (beschuldiging tegen 3 personen)

6. Vernieling van roerende goederen van derden na een ruzie met de chauffeurs van twee limousines aan de uitgang van de “ontmoeting rondom het subversieve boek” van 15 oktober 2011 (beschuldiging tegen 3 personen)

7. Slagen en verwondingen tegen twee limousinechauffeurs tijdens dezelfde ruzie op 15 oktober 2011 (beschuldiging tegen 3 personen)

8. Een aanval te hebben uitgevoerd op twee agenten van de politie of zich met geweld tegen hen hebben verzet of bedreiging tijdens een wilde betoging in Anderlecht op 12 november 2010 (beschuldiging tegen 2 personen)

9. Slagen en verwondingen tegen een agent van de politie in de nacht van 1 oktober 2010 (beschuldiging tegen 1 persoon)

10. Vervaardiging en transport van wapens in de vorm van ijzeren staven, rookbommen en kraaienpoten, op 1 oktober 2010 en 12 november 2010 (beschuldiging tegen 4 personen)

11. Graffiti op verschillende momenten, met als verzwarende omstandigheid “aanzetten tot haat” (beschuldiging tegen 7 personen)

12. Kwaadwillige belemmering van het verkeer op verschillende momenten (beschuldiging tegen 4 personen)

13. Europese ambtenaren hebben beledigd, met als verzwarende omstandigheid “aanzetten tot haat” (beschuldiging tegen 3 personen)

14. Zich publiekelijk de titel van advocaat hebben toegeëigend (beschuldiging tegen 2 personen)

Als vechten voor de vrijheid een misdaad is, dan is onschuldig zijn echt het ergste wat ons kan overkomen.

Klik hier voor meer informatie over het proces.


, , , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *