[Den Haag] BPW: Stop flexcontracten en afbraak sociale huur. Wonen is een recht!

reageer

[Den Haag] BPW: Stop flexcontracten en afbraak sociale huur. Wonen is een recht!

Wonen wordt steeds tijdelijker, onzekerder en duurder voor jong en oud, en voor mensen uit verschillende inkomensklassen. Abel Heijkamp (Bond Precaire Woonvormen) belicht oorzaken en achtergronden. Een verhaal over aantasting van huurprijsbescherming en privacy, meer flexcon-tracten, meer huisuitzettingen, scheefwonen, ´Passend Toewijzen´, Passend Wonen´, gettovorming en gentrificatie.

Na de pauze: wat doet de BPW? Hoe zet je in de praktijk een solidariteitsnetwerk op? Hoe maak je je probleem zichtbaar? Welke actiemethoden zijn geschikt om druk te zetten op verhuurders, markt en politiek?

De Haagse Mug nodigt uit voor de presentatie ¨Stop flexcontracten en afbraak sociale huur. Wonen is een recht!¨ door Abel Heijkamp van de Bond Precaire Woonvormen op woensdag 17 oktober 2018 (19:30 – 21:30 uur) in Vrijplaats Utopie.

Wonen wordt steeds tijdelijker, onzekerder en duurder. Abel vertelt over de penibele woonsituatie die een groeiende groep mensen aan de lijve ervaart. Getroffen worden zowel jongeren als ouderen, en mensen uit verschillende inkomensklassen.

Hij belicht de oorzaken en achtergronden. En gaat daarbij ook in op beleidsmaatregelen of -voorstellen die de fundamenten van het sociale huursysteem als geheel ondermijnen, zoals ´Scheefwonen´, ´Passend Toewijzen´ en ´Passend Wonen´ (de titel van een recent Manifest van 23 woningbouwcorporaties). Zijdelings komen aan de orde: gettovorming, gentrificatie, huurbescherming en privacy.

Na de pauze spreekt Abel over de praktijk. De Bond Precaire Woonvormen is een solidariteitsbeweging van vrijwilligers die elkaar steunen uit de overtuiging dat wonen een grondrecht is waar ze samen voor moeten opstaan. De Bond biedt (tijdelijke) bewoners steun bij woonconflicten, zoals huisuitzettingen en onzekere woonsituaties, mits die bewoners er zelf mee aan de slag gaan.

Abel legt uit hoe je in de praktijk een solidariteitsnetwerk opzet, hoe je het probleem publiekelijk zichtbaar maakt, en welke actiemethoden geschikt zijn om druk te zetten op verhuurders, markt en politiek.

Presentatie: Abel Heijkamp, Bond Precaire Woonvormen
Plaats: Vrijplaats Utopie, Waldeck Pyrmontkade 116, Den Haag
Dag: Woensdag 17 oktober 2018
Tijd: 19:30 – 21:30 uur (zaal open vanaf 19 uur)

—-

Route (OV)

Vanaf station HS: tram 16 richting Statenkwartier.
Uitstappen: halte Elandstraat. Vijf minuten lopen richting Waldeck
Pyrmontkade. Ingang op hoek met Elandstraat. Linkerhand, naast restaurant de Hagedis.

Vanaf Den Haag CS: tram 3 richting Loosduinen.
Uitstappen: halte
Elandstraat (West). Ingang op hoek met Waldeck Pyrmontkade, naast restaurant de Hagedis.

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *