reageer

Demonstratie voor de Zes van Servië

OPROEP VOOR EEN DEMONSTRATIE BIJ DE SERVISCHE AMBASSADE DONDERDAG 22 APRIL A.S. 14.00 UUR.

Op vrijdag 23 april vindt de derde procesdag plaats van de Zes van Servië, Sanja Dojkič, Tadej Kurepa, Ratibor Trivunac, Ivan Vulovič, Nikola Mitrovič and Ivana Savič, die nu al vanaf 4 september in staat van beschuldiging zijn voor het gooien van een molotovcocktail naar de Griekse ambassade. Zij hebben tot 17 februari gevangen gezeten met een aanklacht wegens “internationaal terrorisme”, waarbij een van hen gemarteld is om een onware bekentenis af te dwingen. Op die dag werd de aanklacht ingetrokken en kwamen zij voorlopig vrij. Op 23 maart zijn zij opnieuw voorgekomen en werden zij aangeklaagd voor “het veroorzaken van openbaar gevaar”. De advocaat werd pas tijdens het proces van de aanklacht in kennis gesteld. Niemand dan de politie mocht het proces bijwonen, ook de naaste verwanten van de verdachten niet.

Dit laatste wijst erop dat de Servische staat koste wat kost de zes veroordeeld wil krijgen. Er is een nieuwe wet aangenomen, waardoor openbare protesten tegen de rechtsgang strafbaar zijn. Bij “belemmering van de rechtsgang” mag de politie mensen oppakken en gevangen zetten, ook als de procedure in strijd is met eerlijke rechtspraak of de mensenrechten. Hiervoor zijn een Kroaat en een Serviër die in Wenen woont tijdens het proces van 17 februari opgepakt en mogen zij Servië tot op heden niet meer verlaten. Zij zijn dagenlang door de politie in isolatie gehouden – langer dan te toegelaten termijn- waarbij men hen ook andere bekentenissen probeerde af te dwingen. Organisaties die steun betuigen aan de arrestanten worden door de politie lastig gevallen en bedreigd.

Intussen zijn foto’s van de zes in hun woonwijken opgeplakt met oproepen van nationaalsocialistische organisa¬ties die het Keltenkruis voeren. De bevolking wordt aangespoord het recht tegen deze “vijanden van de Servi¬sche natie” in eigen hand te nemen als justitie in hun ogen te lankmoedig is. De politie grijpt niet in uit rancune voor het feit dat hun martelpraktijken boven tafel zijn gekomen, – praktijken waarover de Europese Commissie zich – AL WAS HET MAAR PRO FORMA – moet buigen in verband met het verzoek van Servië om toelating tot Fort Europa.

Er is dus alle reden om te protesteren en om de vrijheid te eisen van de Zes van Servië en iedereen die in verband met hun proces is opgepakt. Om de vrijheid van vereniging te verdedigen, zeker als dit gaat omdat deze zes als anarchosyndicalisten een zijn met de belangenstrijd van arbeiders, armen en andere onderdrukte minderheden.

Op vrijdag 23 april is voor zover ons bekend ook het vonnis aangekondigd. Het moet duidelijk worden dat wanneer dit op een veroordeling uitkomt een en ander niet zomaar stilzwijgend kan passeren, omdat de feiten bij voorbaat hebben aangetoond dat er dan sprake is van een SCHIJNPROCES.

DAAROM BIEDEN WIJ DE SERVISCHE AMBASSADEUR EEN PETITIE AAN, WAARIN WIJ DE VRIJHEID VORDEREN VAN ALLE ANARCHISTISCHE ARRESTANTEN.

Wij eisen recht voor de Servische arbeiders en minderheden die mede door de afloop van dit proces het slachtoffer worden van onderdrukking.

Kom dus allen meehelpen om een grote picketline te vormen en massaal de petitie te ondersteunen die wij aan de Servische ambassade aanbieden.

KOMT ALLEN!

, , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *