[Katwijk] Demonstratie Geen Kind aan de Kant voor vluchtelingenkinderen

1

[Katwijk] Demonstratie Geen Kind aan de Kant voor vluchtelingenkinderen

[English below]

De afgelopen tijd is er veel te doen geweest om het beleid van Trump rondom vluchtelingenkinderen, waarbij kinderen worden gescheiden van hun ouders en in de gevangenis worden gezet. Dat beleid is een schandaal. Maar ook in Nederland worden vluchtelingenkinderen hardvochtig en wreed behandeld door de autoriteiten. En net als in de Verenigde Staten is dat een kwestie van doelbewust beleid. Om aandacht te vragen voor de situatie van vluchtelingenkinderen organiseert Geen Kind aan de Kant daarom op 29 september een demonstratie in Katwijk.

In Nederland wonen ruim duizend vluchtelingenkinderen met hun ouders in zogenaamde ‘gezinslocaties’. De voorzieningen in de gezinslocaties zijn bijzonder sober: zeer kleine kamers, zeer laag leefgeld, tekort schietende medische hulp tekort, strenge regels op de gezinslocatie, absurde boetes waardoor het leefgeld van gezinnen regelmatig wordt gekort. De politie valt regelmatig ’s ochtends vroeg binnen op gezinslocatie om gezinnen onverwachts over te brengen naar de gezinsgevangenis in Kamp Zeist, het laatste stadium voor de deportatie. Kinderen groeien zo op in constante angst voor deportatie naar een land dat zij niet of nauwelijks kennen. Daarnaast worden gezinnen regelmatig overgeplaatst naar andere gezinslocaties. Zo heeft Nederland een inhumaan beleid opgezet voor vluchtelingenkinderen, waarbij de Verdrag van de Rechten van het Kind dagelijks worden geschonden.

Om aandacht te vragen voor de situatie van vluchtelingenkinderen in gezinslocaties organiseert Geen Kind aan de Kant daarom op 29 september bij de gezinslocatie in Katwijk een demonstratie. Met deze demonstratie willen we strijden voor een rechtvaardige behandeling voor vluchtelingengezinnen en het stoppen van politie-invallen en de daaropvolgende uitzettingen. We onderstrepen ermee de eis van een onvoorwaardelijk Kinderpardon, zodat er geen vluchtelingenkinderen meer uit het leven dat ze inmiddels zo moeizaam in Nederland hebben opgebouwd worden weggerukt. Bovenal willen we alle gezinnen die in gezinslocaties wonen een hart onder de riem steken en laten zien dat ze niet alleen staan in hun strijd voor een beter leven.

De demonstratie zal op 29 september om 14:00 beginnen in Katwijk. Meer informatie over het programma en de route zal later volgen, maar schrijf de datum in je agenda!

—————————————————————————————–

Lately there has been much to do about Trumps policies regarding refugee children, that separates children from their parents and puts them into prison. This policy is outrageous. But refugee children in the Netherlands get treated heartless and cruel by the authorities too. And like in the United States, this is a deliberate policy. To draw attention to the situation of refugee children, Geen Kind aan de Kant (No Child on the Side) organizes a demonstration in Katwijk on the 29th of September.

Some one thousand refugee children are living with their parents in so called ‘family locations.’ The facilities in these family locations are harsh: very small rooms, very low living money, inadequate medical help, strict rules and absurd fines wherein families regularly get cut on their living money. The police regularly raids the family locations early in the morning to transfer families to the family prison in Camp Zeist, the last stage before deportation. In this way children grow up in a constant fear to get deported to a country that they barely know or don’t know at all. On top of that, families regularly get transferred to other family locations. The Netherlands has thus developed an inhumane policy for refugee children that violates the Convention on the Rights of the Child on a daily basis.

To draw attention to the situation of refugee children, No Child on the Side is organizing a demonstration in Katwijk on the 29th of September. With this demonstration we want to fight for a just treatment of refugee children and put an end to police raids and the subsequent deportations. We demand an unconditional Children’s Pardon, so that refugee children no longer get torn from the life here in the Netherlands, that they’ve build with so much effort. Above all we want to support families that are living in ‘family locations’ and show them that they are not alone in their struggle.

The demonstration will take place in Katwijk on the 29th of September at 14:00. More information about the program and route will follow soon, but make sure to write down the date in your agenda!

, ,

1 reacties op “[Katwijk] Demonstratie Geen Kind aan de Kant voor vluchtelingenkinderen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *