[Amsterdam] Demo voor Anarchie

reageer

Demo voor Anarchie

13.00 verzamelen bij Aan Lager Wal | Nieuwendammerdijk 540 | Amsterdam
Looproute gaat naar ADM Noord | Buikslotermeerdijk 95 | Amsterdam.

Voor het tweede jaar op rij organiseert de Vrije Bond Amsterdam de Demo voor Anarchie. Op 18 juni gaan we weer de straat op om te laten zien waar we voor staan en waar we voor strijden: een wereld zonder onderdrukking en uitbuiting, een wereld zonder staat en kapitaal!

In Nederland voelen we ook steeds meer de gevolgen van groeiende armoede, woningnood en klimaatverandering. We gaan de strijd aan om kraakpanden en verdedigen de laatste stukjes natuur tegen de vernietigende opmars van het kapitaal. Hoewel de strijd hard gevochten wordt, zijn we de afgelopen hard gegroeid en hebben we overwinningen behaald. We gaan deze dag de straat op om onze strijdbaarheid te vieren en onze overwinningen te tonen!

Tegelijkertijd zijn we ons bewust dat we nog veel te behalen hebben. En dus gaan we ook de straat om de strijd verder op te doen laaien. Juist hier, waar het kapitalisme het sterkst lijkt, moeten we de zwakke plekken vinden. Juist hier moeten we de instituties van de wereldwijde onderdrukking doen vallen. Zet de oliegiganten in de fik! Sloop de banken die geld verdienen aan de uitbuiting van de wereld! Breek de staten die het huidige systeem met moord, doodslag en spionage in stand houden!

De eerste jaarlijkse Demonstratie voor Anarchie was een groot succes. We hopen dat de tweede demonstratie nog beter wordt. Dat een jaar van strijd en organisatie nog meer mensen richting het anarchisme heeft getrokken en dat we onze aanwezigheid nog beter kunnen laten zien. Dat onze strijd nog intenser gevoerd kan worden.

Net als vorig jaar zullen we ons verdelen in blokken. We roepen iedereen op hun eigen blok te vormen! Organiseer met je kameraden een eigen blok rond een of meerdere thema’s die jullie aan gaan. Verzin je eigen leuzen en maak een eigen banner. Zo maken we de demo een groot succes op een anarchistische manier.

Achteraf zal een klein festival zijn met sprekers, muziek, workshops en een maaltijd. Details volgen.

Klik hier voor informatie over de arrestantengroep.

Demo for anarchy on June 18 in Amsterdam

For the second year in a row, the Vrije Bond Amsterdam is organizing the Demo for Anarchy. On 18 June we are taking to the streets to show what we stand for and what we are fighting for: a world without repression and exploitation, a world without state or capital!

The Netherlands is also plagued by growing poverty, a housing shortage and the effects of climate change. We are struggling against the violent march of capitalism through squatting and the defence of the last patches of nature. Even though the struggle is hard-fought, we have grown a lot over the last year and gained multiple victories. We are taking to the streets to celebrate our struggles and show these victories!

At the same time, we are aware we still have much to gain. We also take to the streets to give new energy to our fight. Here, where capitalism seems strongest, we have to find its weak spots. This is where we have to make the institutions of global repression fall. Set ablaze the oil giants! Destroy the banks that make money of the exploitation of the world! Break the states that are keeping this system working through violence, murder and espionage!

The first annual Demo for Anarchy was a big success. We hope to make the second year even better. We hope that a year of struggle and organizing has drawn more people to anarchism and we can show our presence even more clearly. That we can intensify our struggle.

Just like last year we will form blocs around different themes. We call on everyone to form their own bloc. Organize your own bloc with your comrades around one or multiple themes. Make a banner and think of some nice slogans. That way we can make the demo an even larger success, anarchist style.

After the march, there will be a small festival with speeches, music, workshops and a meal.

Click here for information about the legal team.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *