1

de Vrije Bond op de Pinksterlanddagen

Op de aankomende pinksterlanddagen zal de Vrije Bond een presentatie geven. Hieronder de tekst die is geschreven voor de reader van de PL.
Dit is ook een oproep voor leden (en niet leden) van de vrije bond om naar de PL te komen en je actief in de discussie te mengen. En natuurlijk te helpen op de dagen zelf, want vele handen maken ligt werk.

De bijeekomst vind plaats in de de grote tent naast het gebouw
op Zondag 23 Mei om 13:30
het hele programma staat nu ook op www.pinksterlanddagen.nl als PDF bestand. Kan men alvast kijken wat er zoal komt.

Stuk voor de PL reader:

De vrije bond herbekeken.

De Vrije Bond bestaat al lang, maar het is voor veel mensen niet
duidelijk wat de Vrije Bond eigenlijk is. Waar staan ze voor en wat
doen ze? Zelfs voor leden is dat niet helemaal duidelijk. Na een
heftige periode van reflectie, discussie en uiteindelijk het
herdefiniëren van de Vrije Bond, willen we ons voorstellen op de PL.

Het meest opmerkelijke feit is dat de Vrije Bond haar oude ondertitel
voor syndicalisme en zelfbeheer heeft vervangen voor een nieuwe.
Historisch gezien is de Vrije Bond een min of meer anarchistische
afsplitsing van de OVB, waardoor de syndicalistische insteek te
verklaren valt. De oorzaak van de afsplitsing was een dispuut over de
rol van bedrijven in eigenbeheer in de klassenstrijd. De Vrije Bond
heeft echter in geen jaren meer deelgenomen aan arbeidsstrijd. De oude
ondertitel wekte dus valse verwachtingen en zorgde ervoor dat men geen
duidelijk beeld van de Vrije Bond had.

De nieuwe ondertitel is ?anarchistische zelforganisatie? geworden. In
tegenstelling tot het verleden heeft de Vrije Bond er nu voor gekozen
om zich expliciet anarchistisch te noemen. Er zijn nieuwe
uitgangspunten opgesteld die duidelijk moeten maken waarvoor de Vrije
Bond staat. Iedereen die die uitgangspunten kan onderschrijven kan lid
worden van de Vrije Bond. Ook groepen kunnen op die voorwaarde ook lid
worden van de Vrije Bond.

De Vrije Bond is een organisatie met een specifiek doel, de
anarchistische samenleving. De Vrije Bond brengt anarchistische mensen
en groepen bijeen die elk op hun manier ditzelfde doel trachten te
verwezenlijken. Met de overtuiging dat we door ons te verenigen de
kans vergroten om de anarchistische samenleving werkelijkheid te laten
worden. Aangesloten groepen en individuen zijn autonoom. Acties of
andere activiteiten onder de noemer van de Vrije Bond komen van
onderop. Tijdens vergaderingen kunnen er voorstellen gedaan worden, en
als iedereen dat kan onderschrijven, kan het vanuit de Vrije Bond
georganiseerd worden.

Minstens zo belangrijk is dat anarchisten uit heel het land zowel uit
de grote steden, als die ene punk van het dorp elkaar regelmatig
ontmoeten, ideeën en ervaringen uitwisselen, discussies voeren en
elkaar proberen te versterken zowel tijdens ledenvergaderingen als
tijdens open bijeenkomsten. De Vrije Bond beschikt ook over een eigen
blad, de Buiten de Orden en beheert een solidariteitskas. Verder zijn
heel veel leden actief betrokken bij verschillende lokale en
landelijke initiatieven en organisaties.

Tijdens deze PL willen we hier dieper op in gaan. Gaan we onze
motieven voor deze ?koerswijziging?op tafel gooien en gaan we de
deelnemers proberen te enthousiasmeren door over de toekomst te
dromen. We hebben ook groepen en individuen uitgenodigd om deel te
nemen aan deze workshop. Niet omdat we ze willen inlijven, maar we
willen graag feedback krijgen. Het laatste deel van de workshop houden
we open voor een discussie over wat we nodig hebben om dat doel, de
anarchistische samenleving dichterbij te brengen.

, , , ,

Eén reactie op “de Vrije Bond op de Pinksterlanddagen

  • jullie zijn goed bezig en toekomst gericht, dit geeft hoop
    voor een sociale samenleving.

    blij dat ik lid ben geworden. Tot ziens!

    Mvg, Sybrand
    Postbode TNT Soest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *