reageer

De nieuwste Buiten de Orde is al weer een tijdje uit…

2014BdO#1De abonnees ontvingen hem een paar weken geleden al thuis, maar de nieuwste Buiten de Orde (BdO) ligt nog steeds te koop bij de betere linkse boekhandel. Dit anarchistische kwartaalblad is een uitgave van de Vrije Bond en is gevuld met actieverslagen uit binnen- en buitenland, columns, strips, interviews, boekverslagen, praktische en theoretische stukken over een verscheidenheid aan onderwerpen: anarchisme, zelfbeheer, arbeidersstrijd, mensenrechten, antifascisme, antimilitarisme, milieuacties, verzet en onafhankelijke cultuur, etc.

Het thema van dit nummer is ‘Zapatistas’: twintig jaar geleden kwam in Mexico het Zapatista bevrijdingsfront EZLN in opstand, en dat grijpen we aan voor aandacht voor verzet en opstand in Mexico, van de revolutie aan het begin van de vorige eeuw tot de Zapatistas en andere strijdbewegingen de afgelopen jaren, plus de uitstraling en voorbeeldfunctie die de Zapatistas ver buiten Mexico hebben gehad.

Verder biedt Buiten de Orde in dit nummer onder meer actuele beschouwingen over de participatiemaatschappij, over de wet werk en bijstand die dwangarbeid legaliseert, over Blockupy en over het nieuwe vrijhandelsverdrag TTIP, en een artikel over de politieke filosoof Badiou. Vindt tevens een verslag over een info-avond met Gabriel Kuhn over anarchisme en revolutie, boekbesprekingen onder meer rond libertaire educatie en een filmrecensie over recente de Lego-film.

Buiten de Orde besteedt standaard aandacht aan een aantal onderwerpen aandacht die vaste lezers bekend zullen voorkomen. Er is de inmiddels gebruikelijke kroniek migratiestrijd, een overzichtsstuk internationaal oproer en verzet, en een periodiek terugkerende beschouwing over economische ontwikkelingen. Ook is er sinds kort vaste ruimte voor updates over extreem-rechts in Nederland

Buiten de Orde wordt gemaakt door leden van de Vrije Bond, maar wil graag een blad zijn van de hele anarchistische beweging. Wil je zelf een bijdrage leveren aan de totstandkoming van Buiten de Orde? Schrijf een artikel, een actieverslag, een column of een cartoon. Of kom de redactie versterken! Je kunt je artikel sturen naar: redactie@buitendeorde.nl.

Het blad kost maar 2,50 euro en is verkrijgbaar bij de betere linkse boekhandel. Voor meer informatie over abonnementen en verkooppunten, kijk op www.vrijebond.org/buitendeorde.

, , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *