reageer

De Nieuwe Buiten de Orde is uit!

BDO2015Afgelopen week verscheen er weer een nieuw nummer van Buiten de Orde. Dit anarchistische kwartaalblad is een uitgave van de Vrije Bond en is gevuld met actieverslagen uit binnen- en buitenland, columns, strips, interviews, boekverslagen, praktische en theoretische stukken over een verscheidenheid aan onderwerpen: anarchisme, zelfbeheer, arbeidersstrijd, mensenrechten, antifascisme, antimilitarisme, milieuacties, verzet en onafhankelijke cultuur, etc.

Het thema van de Buiten de Orde is ditmaal Rojava en de ontwikkelingen aldaar. In dat gebied in het Noorden van Syrië woedt strijd tussen Koerdische verzetsstrijders en Islamitische Staat. Tevens, en verbonden aan deze verzetsstrijd proberen mensen in deze gebieden vorm te geven aan een leven in vrijheid en solidariteit, iets dat aardig in de buurt van anarchistische idealen komt en dan ook veel weerklank in antiautoritaire kringen ontmoet. Tegelijk zijn er obstakels en dilemma’s; de rol van het Westen de autoritaire erfenis van krachten binnen dit verzet. Over ervaringen en ontwikkelingen, dilemma’s en problemen van wat wel de Rojava Revolutie wordt genoemd, heeft de redactie een aantal artikelen met uiteenlopende visies bijeengebracht, deels vertaald, deels voor het blad speciaal geschreven. Wij denken en hopen daarmee een bijdrage aan een belangrijke discussie te hebben geleverd.

Verder zijn er andere actualiteiten en achtergronden ervan die de revue passeren. Stukken over het dreigende nieuwe vrijhandelsverdrag TIPP, over Blockupy – nog in het verschiet toen we aan het blad werkten, inmiddels achter de rug – , over kernenergie en waarom dat helemaal niet de rendabele oplossing is die voorstanders ervan maken. Over Griekenland lees je een stuk, niet over Syriza en de nieuwe regering maar juist over allerlei basisinitiatieven waarmee mensen aan de greep van staat en kapitaal pogen te ontsnappen. Johny Lenaerts schreef een stuk over radicale milieustrijd tegen een hoge snelheidslijn in Italië, tegen een stuwdam en een luchthaven in Frankrijk. Thom Holterman vult dat goed aan met een stuk over dodelijke repressie door de Franse staat. Peter Storm schreef een stuk over de diverse vormen waarin antiracistische strijd de laatste jaren is opgekomen. Jan Bervoets laat zijn licht schijnen op vernieuwingen binnen de Internationale Anarchistische federatie. We hebben een verslag van het 2Dh5-festival, een interview over het Haags vredesplatform, een interview met Crimethinc. En meer. Vaste rubrieken – internationaal oproer, antifascisme – en onderwerpen – migratiestrijd, waarover we een artikel van Joke Kaviaar hebben opgenomen – ontbreken niet.

Buiten de Orde wordt gemaakt door leden van de Vrije Bond, maar wil graag een blad zijn van de hele anarchistische beweging. Wil je zelf een bijdrage leveren aan de totstandkoming van Buiten de Orde? Schrijf een artikel, een actieverslag, een column of een cartoon. Of kom de redactie versterken! Je kunt je artikel sturen naar:redactie@buitendeorde.nl.
Het blad kost maar 2,50 euro en is verkrijgbaar bij de betere linkse boekhandel. Voor meer informatie over abonnementen en verkooppunten, kijk op www.vrijebond.nl/buitendeorde

,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *