2

De nieuwe Buiten de Orde is uit!

Hoewel de lente inmiddels is begonnen, verscheen vorige week het winternummer van Buiten de Orde. Het kwartaalblad is een uitgave van de Vrije Bond en is gevuld met actieverslagen uit binnen- en buitenland, columns, strips, interviews, en boekverslagen, praktische en theoretische stukken over een verscheidenheid aan onderwerpen: anarchisme, zelfbeheer, arbeidersstrijd, mensenrechten, antifascisme, antimilitarisme, milieuacties, verzet en onafhankelijke cultuur etc.

Zo bevat het nieuwste nummer onder meer artikelen over de effectiviteit van propaganda, over het basisinkomen, over de studentenstrijd in Nederland, over voedselsoevereiniteit en over anarchisme in Indonesië. En verder is er nog een biografische schets van revolutionair kunstenaar Uwe Lausen, een interview met een anarchist uit Caïro over de opstand in Egypte, en onder de noemer ‘Dossier BdO’ besteden we dit keer uitgebreid aandacht aan de Franse stakingsbeweging waarin de anarchistische beweging een grote rol heeft gespeeld.

Het winternummer van Buiten de Orde geeft ook een goed beeld van de activiteiten van de leden en groepen van de Vrije Bond. Zo is er om te beginnen een uitgebreid artikel waarin de verschillende groepen van de Vrije Bond zich voorstellen aan de lezer. Verder is er een verslag van een lawaaidemonstratie bij de Zaanse bajesboten die werd georganiseerd door de Zaanse Anarchistische Groep en de Anarchistische Groep Amsterdam. Er is een verslag van het 2.Dh5-festival waar verschillende leden van de Vrije Bond bij betrokken zijn. Ook zijn er verslagen van de Code Zwart-campagne van de Vrije Bond en over de acties tegen de bezuinigingen bij TNT in het algemeen. Verder is er nog een bijdrage van het AK Gent, dat zich onlangs heeft aangesloten bij de Vrije Bond en is er een verslag van de solidariteitskascommissie waarin een overzicht wordt gegeven van de activiteiten die de Vrije Bond het afgelopen jaar heeft ondersteund in binnen- en buitenland.

Buiten de Orde wordt gemaakt door leden van de Vrije Bond, maar wil graag een blad zijn van de hele anarchistische beweging. Wil je zelf een bijdrage leveren aan de totstandkoming van Buiten de Orde? Schrijf een artikel, een actieverslag, een column of een cartoon. Of kom de redactie versterken! Je kunt je artikel sturen naar: redactie@buitendeorde.nl.

De deadline voor het zomernummer is al verstreken, maar mocht je toch nog een bijdrage willen leveren, neem dan z.s.m. contact op met de redactie.

Het blad kost maar 2,50 euro en is verkrijgbaar bij de betere linkse boekhandel. Voor meer informatie over abonnementen en verkooppunten, kijk op www.vrijebond.org/buitendeorde

 

, ,

2 reacties op “De nieuwe Buiten de Orde is uit!

  • Eum in het stuk van het AK ontbreekt duidelijk het grootste deel van de bijdrage. Ik weet niet of het bij jullie dan wle bij hen is verloren gegaan. Maar ik ken het stuk en in BdO staat enkle de inelindende tekst, de eigenlijke tekst ‘waarom wij anarchisten zijn’ ontbreekt dus.

  • Hongerstaking uit protest tegen het misbruik en laster van de GGZ GGZNijmeegesebaan‏‏‏‏‏

    Hongerstaking in nijmegen

    Ik ben Ali uit Nijmegen. Ik ben in hongerstaking vanaf 23 augustus. Ik ben nu 53 dagen in hongerstaking omdat aangifte tegen mij heeft gedaan bij de politie. Omdat ze zeggen dat ik personeel (behandelaar en psychiater)heb bedreigd.Ik wilde een tolk bij een gesprek met S. H , en de vertrouwenspersoon omdat zij mij verkeerd begrijpen. Zij wilden dit niet. En dan na een maand kreeg ik een brief dat zij aangifte hebben gedaan bij de politie. Ik heb de politie zelf gevaagd om informatie en ook mijn begeleiding heeft het twee keer gevraagd. De politie gaf mij ook geen infomatie. Ik heb aan iedereen hulp gevraagd omdat ik dodelijk bang ben. Niemand heeft mij geholpen. Ik blijf nu in hongerstaking tot overlijden of probleemoplossing anders spijtig voor mij omdat ik nooit heb bedreigd. Dat weet ik voor 100% zeker. Ik blijf doorgaan tot overlijden. Graag mij helpen. d.d. 14 oktober 2011. Als ik overlijd door de hongerstaking komt dat door de ggz en de aangite die niet waar is.Ik heb nooit iets gedaan.
    In de klacht dat ik hem dreigde, dr. Julie 26, 2009, met de vlag op deze datum heb ik af geworden voor de behandeling en Julie 26. Ook is zondag op het einde van de week, en de dreiging in de 31 maart 2011 ,ik beb geen afspraak ,
    Hoe kan de bedreiging wordt door mij en ik heb ze niet zien, en sprak zonder een belangrijk of samen met anderen aan bewijs, gegenereerd als contactpersoon op de vingers van de hand een voor te bereiden, en ik ben een beetje te vaak uit het huis van de intensiteit van de angst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *