5

Boycot de verkiezingen

Stem niet op de onderdrukkers en uitbuiters!

Het merendeel van de bevolking gelooft niet en heeft weinig vertrouwen in de politiek, politici en de politieke partijen. Slechts 1% van de bevolking is lid van een politieke partij. Aangezien er vele partijen aan de verkiezingen meedoen is de omvang van deze partijen klein, in tegenstelling tot de arrogantie die zij uitstralen.

Een deel van de bestuurders van deze partijen voelt zich gelegitimeerd om de levens van 16 miljoen mensen te beïnvloeden. Zij zorgen ervoor dat veel van de stemgerechtigden naar de stembureaus worden gelokt. Opvallend is dat de grote partijen allemaal in het midden van het politieke spectrum willen staan om zo veel mogelijk mensen op hen te laten stemmen. Zij zijn bijna allemaal voorstanders van het huidige economische en politieke systeem.

De verkiezingstijd is een korte periode waarin vele valse beloftes en leugens verkondigd worden. De politieke partijen hebben grote budgetten om te investeren in publiciteit die wij als ’spam’ weggooien in de vuilnisbak. Op de dag van de verkiezingen vind de climax van dit spektakel plaats.

Dit ritueel hebben wij om de 4 jaar meegemaakt. De werkelijkheid is dat de armoe toeneemt, de werkloosheid toeneemt en het welzijn van de bevolking afneemt. De gekozen partijen gaan verder met bezuinigingen ten koste van de minderbedeelden. Bovendien neemt de overheid altijd repressieve maatregelen tegen degenen die durven te protesteren. De werkelijkheid is dat de politici in het algemeen ten dienst staan van de belangen van de klassen die, omdat zij macht en geld hebben, het voor het zeggen hebben.

Wij leven in een grote crisis. De grootste crisis is eigenlijk dat wij de crisis waar men in verkeert niet zien. En dat deze crisis ons naar een nihilistische situatie leidt waar men zichzelf devalueert en waar doelen ontbreken. Men gehoorzaamt alleen. De echte veranderingen komen voort uit de ideeën die door allen zelf in de praktijk worden gebracht.

Anarchisten denken dat niet stemmen de eerste stap is om echte veranderingen te bewerkstelligen. De tweede stap is dat de mensen zelf met elkaar oplossingen moeten vinden voor hun problemen. Dit moet gebeuren door directe democratie en directe actie van de betrokkenen. Het niveau waarop deze directe democratie plaatsvindt is in eerste instantie op de plekken waar mensen wonen en werken. Vertegenwoordigers in een hoger overleg dienen direct gekozen te worden en moeten herroepbaar zijn door degenen die hen gekozen hebben.

De heersende klassen weten zich goed te organiseren om hun eigenbelang te verdedigen. De arbeiders moeten net als de heersende klassen zichzelf leren organiseren om zich van hen te bevrijden. Het anarchisme dient als alternatief voor het huidige systeem. De anarchisten vragen niet om stemmen. Het is niet door middel van stemmen dat men een rechtvaardige, gelijkwaardige en vrije samenleving kan bouwen. Juist door de solidariteit en wederzijdse hulp van de onderdrukten kunnen zij dat bereiken.

De anarchisten houden te veel van de democratie! Daarom roepen wij mensen op om niet te gaan stemmen. Stemmen is een soort prik die je voor vier jaar verdooft. Men denkt dat er iets verandert wanneer men stemt, maar veranderingen worden slechts door strijd bereikt en niet door de aangejaagde angst. De hedendaagse chaotische maatschappij kan slechts veranderen door acties! Van arbeiders, arbeidsters, ouderen, werklozen, migranten, studenten en iedereen die wil samenwerken voor een andere samenleving van onderop. De ware politiek is niet de politiek van controle, hiërarchie en uitbuiting die wij nu kennen, de ware politiek is de strijd en de beëindiging van het onrecht dat daaruit voortkomt.

, ,

5 reacties op “Boycot de verkiezingen

 • Ben het met veel van het bovenstaande eens, en ga zelf – voor het eerst in mijn levenm – welbewust niet stemmen. Maar ik denk niet dat niet-stemmen “de eerste stap is om echte veranderingen te bewerkstelligen.” Voor veel mensen is niet stemmen weinig meer dan precies dat: niet stemmen, en verder ook niks. De kern van anarchisme zoals ik dat zie is niet ‘wel of niet stemmen’. De kern is precies wat in het bovenstaande stuk “de tweede stap” wordt genoemd: “dat de mensen zelf met elkaar oplossingen moeten vinden” met “directe democeratie”en “directe actie”. Stemmen haalt niks uit. Niet-stemmen op zichzelf ook niet. Wat we daarbuiten doen, dát doet er toe, dat stemmen is verder vooral tamelijk irrelevant. Zelfs een anti-stem-campagne geeft de verkiezingshype nog teveel gewicht, naar mijn mening.

 • Niet-stemmen is de eerste stap omdat men door wel te stemmen meewerkt aan hetgeen waar we tegen strijden. Stap twee is natuurlijk waar het omgaat, en veel ingewikkelder dan stap 1, maar wanneer er geen sprake is van stap 1 (niet-stemmen) werkt men dus stap 2 ook tegen.

  Het is goed om hetgeen waar je tegen strijd te benoemen en duidelijk te maken wat de misstanden zijn. Zie een anti-stem-campagne als propaganda tegen het parlementaire stelsel en voor directe democratie.

 •  

  PVDA, CDA, Groenlinks, CU en D66 zeggen dat ze voor de hoofddoek en moskeebouw zijn.

  Ze zeggen elke keer dat ze verdragen hebben aangenomen en onderschreven hebben van moslimlanden met hun dictators.
  Deze moslim-dictators hebben allerlei contacten die kunnen zorgen voor een langer verblijf in Nederland. De miljoenen burgers echter komen nu in opstand tegen deze dictators en eisen hun rechten op. PVDA, CDA, Groenlinks en D66 hebben het elke keer over de rechtsstaat, maar tegelijkertijd steunen ze in Nederland een nieuwe implementatie van al die dictatoriale regimes:Haram – Salam bij Utrechtse gemeente, Hallal eten bij overheid instellingen, Hoofddoek implementatie met de steun van corrupte ambtenaren, korancursussen, Overal moskeen neerzetten, Islamlessen steeds uigebreide hersensspoeling bij het onderwijs, Aparte zwemplaatsen en Regels voor vrouwen met een andere achtergrond, Subsidies aan hoofddoek organisaties, Iraanse Nederlandse vrouw doodgemarteld in Iran en PVDA, CDA, Groenlinks, D66 en CU zeggen weer niks, voor hun walgelijke hoofddoek hebben ze wel een breekpunt!

  Islamitische symbolen als breekpunten!.

  PVDA, CDA, Groenlinks, CU en D66 willen niet stoppen met de implementatie van een vijandige ideologie. Ze zijn vastgebonden aan de “immigratie” politiek van de Moslimlanden, aan een verval proces die 1400 jaar geleden in het midden oosten plaatsvond en die wordt nu hier van binnenuit hervat.

  Waarom niet een verbod op de hoofddoek/burka en dat wel als breekpunt aanmerken. Een boerka is op de werkvloer van een Westers land een grote belemmering. Anders dan veel andere culturen gebruiken de Europeanen (Nederlanders) mimiek als onderdeel van de communicatie, kortom non verbale communicatie heeft zeer een grote plek bij ons. Door het dragen van een boerka verslechterd de communicatie aanzienlijk, dit heeft dus invloed op het functioneren in onze samenleving en op onze werkvloer.

  Deze partijen ontkennen dat Islam de ideologische bron is van al die dictatoriale regiems: van Marokko tot Indonesië. Het autoritaire en repressieve karakter van de moslim regimes, zijn wortels, kunnen we terugvinden in de beginselen van Islam. Allah, Mohammed en 1 gezagsdrager; één dictator dus. Volgens de koran berust de soevereiniteit bij Allah en zijn Profeet Mohammed. De rechtsorde is op goddelijke bevel gegrondvest (Roger Scruton, Het Westen en de islam, Houtekiet, 2000). Concreet erkent de islam de staat niet als een onafhankelijke instelling waaraan men zijn loyaliteit betuigt (op cit pp 81). Dit is de kern van Islam. Allah, Mohammed en 1 dictator, een constante grondbeginsel, geldt ook voor de stammen die in opstand komen b.v. in Libië : De Islam, in de kern, geeft een mandaat tot ongelijkheid onder de Islamitische wet, gebruikmakend van een dubbele standaard die speciaal ontworpen is om een “niet-moslim” te onderdrukken. Het dwingt tot het naleven van de regime en zijn inherente discriminatie met draconische straffen, met inbegrip uitvoering van de doodstraf op de tegenstanders. Alle volgelingen van Mohammed hadden constant machtsstrijden om dictator te worden. Ze vermorden alle tegenstanders om gezagshebber te worden! Nu uiteindelijk zijn er revoluties begonnen tegen deze politieke stelsel.

  PVDA, CDA, Groenlinks, CU en D66 willen niet zien en horen hoe miljoenen mensen onderdrukt worden in hun “geliefde” Islamitische wereld. Je kunt aan de opstanden in Libië, Tunesië, Egypte, Iran, Jordanië, Algerije, Marokko en Jemen zien dat de mensen daar niet houden van dictatuur. Moslim wethouders en burgemeesters die banden hebben met hun dictators openen nog steeds grote moskeen in Nederland.
  Kijk naar hun herkomst landen waar de islamitische dictatuur heerst. Je ziet dat ze geen respect hebben voor alles wat niet-islamitisch is. De islam van deze dictaturen is in opmars en zorgt overal ter wereld voor ellende, genocide, terreur en vervolging. In 1973 waren er ongeveer een half miljard moslims in de wereld, vandaag is dat aantal ongeveer 1.8 miljard. In afwachting van een machtsovername in West-Europa bouwen zij met de steun van de Europese regeringen hun structuren uit. Door de islamitische cultuur-wetgeving gestimuleerde bevolkingsgroei, die nog steeds exponentieel is, betekent dit, dat in alle moslim-landen en straks hier in Nederland de gevreesde overbevolking zeer snel plaats vindt. Neem nu Egypte, de overbevolking daar, is een groot probleem. Het bewoonbare gedeelte van Egypte is zo groot als Nederland, maar er wonen wel negentig miljoen mensen, vijfmaal zo veel als in Nederland. De hoofdstad Cairo beslaat een oppervlakte van Amsterdam en haar voorsteden maar het herbergt meer mensen dan in heel Nederland. Pakistan is weer hetzelfde. In Marokko, zijn er binnen 23 jaar meer dan 28 miljoen moslims bij gekomen. Turkije stijgt naar 80 miljoen. Iran telt meer dan 85 miljoen moslims. Pakistan meer dan 110 miljoen: dat is ook een groot probleem.
  Snel groeiende bevolkingen en dictators die nog meer moslims willen. Turken hebben circa 12 miljoen moslims geëxporteerd, 99% naar Europa en leider Erdogan die nog meer bevolkingsgroei wil,beschouwt deze volks verplaatsing als een buitengewoon belangrijke job voor Turkije.

  Zoals bekend groeien moslims razendsnel in Nederland; 9 keer meer dan de Nederlanders. Verscheidene haat predikende imams roepen op voor non stop groei tot de meerderheid bereikt is en jonge moslims polariseren nu al via hun omgangsvormen en de gelaatsbedekking. Moslim dictators willen via hun vijfde colonne in Nederland gaan domineren door te terroriseren. Het zijn juist deze dictators die massa moslims onder de controle houden. In Marokko en Turkije wordt alles streng gecontroleerd en zware onderdrukking wordt ook buiten de grenzen toegepast. Turken en Marokkanen controleren grote massa moslims in Nederland:
  Als voorbeeld,
  Landelijk beraad Marokkanen
  Contactgroep Islam (CGI)
  Federatie van Marokkaanse gemeenschap Nederland
  Milli Görüs Nederland
  Nederlands Islamitische Federatie (NIF)
  Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN)
  Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN)
  Turkse Islamitische Culturele Federatie (TICF)
  Unie van Marokkaanse Moskeeorganisaties (UMMAO)
  Federatie van Islamitische Organisaties Nederland (FION),
  Islamitische Stichting Nederland (ISN) enz. enz..

  Deze organisaties hebben tienduizenden leden en zijn ze bezig met het onderricht in moskee en school om de leden van de nieuwe generaties “bewust” te maken. Wanneer bijvoorbeeld vertegenwoordigers van islamitische federaties openlijk zullen eisen om de migratie van nog honderden miljoenen Moslims niet te beperken, dan helpt de strategie van verzwijgen en negeren niet meer, dan is voor de aanhangers van de 24 moslim dictators de dag van de waarheid aangebroken. En deze dag is waarschijnlijk niet meer al te ver weg.

  Dit moet de basis worden van hun toekomstige Islamitische dictatuur in Nederland. In de islamitische wereld word precies bijgehouden hoe ze de “racisten” via hun eigen wapens kunnen vervolgen. Kijk maar hoeveel moskeeën en moslimscholen er in Nederland worden gebouwd. Dat is om hun eigen volk te laten zien dat Nederland veroverd kan worden.

  PVDA, CDA, Groenlinks en D66 en hun burgemeesters, wethouders gaan gewoon door met hun wanbeleid; Ahmed Aboutaleb en wethouder Hamit Karakus, hebben regelmatig overleg met de dicterende macht uit hun herkomstlanden. Ze bouwen islam structuren en de orders van dictators worden nog steeds doorgevoerd, zo zorgen ze ervoor dat de structuren van verovering doorgaan. Je ziet overal werkloze moslims rondlopen die hier al 35 jaar van ons uitkeringssysteem leven, aan hun geloof doen ze weinig maar er moet wel een moskee voor ze gebouwd worden. De financiering daarvoor wordt bewerkstelligt via zware uitbuiting van overbevolkte moslimlanden. Dus met het bloed van die mensen daar, kunnen hier in Nederland moskeeën neergezet worden i.o.v. die dictators. Het gevolg van dit systeem is een complete verval van de samenleving. Hardwerkende mensen die het land ontvluchten. Politieke partijen die de macht in de steden hebben kunnen kopen met subsidies en uitkeringen. De onzekerheid over de vrijheid in de toekomst kweekt wantrouwen. De Koran, het rode boek van al die dictators, geeft uitdrukkelijk opdracht tot de bekering en onderwerping van andersdenkenden. Ze geven je hun moordcultuur als stank voor dank.

  Het is nu tijd om te stoppen met dit waanzinnige beleid:

  Laten we nu eens van de geschiedenis leren, dat scheelt later veel bloedvergieten. Dat een gematigde islamiet niet bestaat (zie Egypte en Libie:, ene dictator is vervagen door de andere: Hosni Mobarek is vervangen door de Militaire Junta die weer, “in naam van Allah” begint, stam leiders van Libië die “in naam van Allah”, Khadaffi willen bestrijden zullen straks in een andere dictatoriale situatie terechtkomen. De basis blijft intact: bron van hele ellende, islamitische ideologie wordt helemaal niet hervormd) bewijst de wens om op juist in de niet -islamitische landen een symbool van de vestiging -en veroveringsdrang van de islam neer te zetten,al noemen ze het een cultureel centrum, stichting etc.. Nederland moet steeds meer gevangenissen en moskeen bouwen (bev.87% v.d. gevangen zijn allochtonen). Wilt u even betalen hardwerkende bewoners? Tegen verdere groei van het aantal gezichtsbepalende moskeeën, TV schotels en tegen een verdere toename van het aantal moslims en wat is uw antwoord?
  Tijdens deze verkiezingscampagne bleek eruit dat menig politicus, veel wethouders en burgemeesters de islamitische moskee als een soort 2. machtscentrum beschouwen. Binnen hun gemeenten is dus tweedeling een praktische realiteit geworden. Steden als Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag enz. krijgen langzamerhand 2 aparte machtscentrums. Een partijbijeenkomst in de gemeentehuis trok max. 13 moslims, maar in de moskee minimaal 400 moslims. Het lijkt meer op een soort machtsvertoning in de Marokkaanse en Turkse moskeeën die de namen van hun dictators dragen:moslims willen dat de Nederlandse politieke partijen naar hun moskee komen, niet andersom. Politieke Islam gaat domineren, “gematigde” militanten zijn uiteindelijk gepromoveerd…Ze willen duidelijk maken dat ze traditionele democratische instellingen niet meer serieus nemen…Oude politieke structuur en nieuwe, met zijn mega moskeeën, lange minaretten, moskee met de namen dictators: ze zijn duidelijk gescheiden met elkaar. je ziet het hoe PVDA, CDA, Groenlinks, CU en D66 politicus van de ene moskee naar de andere sprongen. Ze legitimeren op deze manier de nieuwe Islamitische machtscentrums. De misvattingen zijn taai. In Nederland is de geest van de beschaving om zeep geholpen door een gevestigde orde die zich kennelijk bij de onvermijdelijke islamisering van het land heeft neergelegd en die voortdurend de waarheid op haar kop zet door de daders als slachtoffers te betitelen en zelfverdediging als opruiing. Oude garde vergeet dat de islam de grondslag van het hele beschaving per definitie verwerpt. Ze hebben maar niet door dat ze van harte meewerken aan hun eigen ondergang. Hoe naïef is de gedachte dat het in de ogen van de moslims een knieval, integratie kan bevorderen.

  Moslim dictators en hun druk op de Nederlandse politiek kan nu afgebroken worden. Het moet nu maar eens afgelopen zijn met de bouw van moskeen en islamscholen, anders geeft het alleen nog meer geweld en meer onderdrukking. Kijk maar eens naar de vergiftigde verhoudingen in sommige wijken van grote steden, waar met name islamitische jongeren de autochtone burgers terroriseren en buurten onleefbaar maken. Nederland gaat naar de kloten door het CDA en PVDA! De Nederlander wil geen moskee, geen hoofddoek/burka, kijk naar alle landen waar de Islam de scepter zwaait. Hier is het chaos troef. Wij willen niet terug in de tijd.
   

 • De laatse bijdrage gaat niet over niet stemmen,maar over stemmen voor PVV
  Een religieus leven wordt gediscrimineerd op grond van onjuiste informatie en vooral op haat gericht naar Moslims
  Hierdoor is het een stemadvies voor PVV. Dus het staat los van het artikel van Arthur Lehning groep.
  En het artikel is in overtreding met artikel 1 van de grondwet.

 • @adriana – Het is “het westen” zelf welke die dictators hebben geinstalleerd om stabiliteit te verkrijgen in de regio.

  Juist het westen heeft baat bij dictators in die regio.
  Dat die dictators nu al meerdere decennia volkeren democratie en ontwikkeling onderdrukken zal hun een worst zijn.
  Onderhandelen met 1 dictator is handiger dan onderhandelen met volkeren die zichzelf hebben kunnen ontwikkelen en dus eisen hebben.
  Daarbij met dictators kan men prima prognoses maken van machtswerkingen in de regio en die direct/indirect beinvloeden.

  Kort samengevat:

  Het is niet de islam die “het grote kwaad ” is (pfft “het grote kwaad, in zoveel vormen gebruikt denk aan communisme,nazisme,holocaust, telkens moeten we er weer in geloven???)
  Maar het zijn juist de dictators die dit “kwaad ” veroorzaken.
  islam is zelfs een innovatieve godsdienst de brenger van nieuwe dingen en wetenschap,gezondheidszorg, beschaving e.d.

  En ja er zijn al voor 9/11 veel aanslagen gepleegd (veel meer dan in huidige situatie)
  Door extremisten (ook islam extremisten).
  Toen stond het niet op de politieke agenda,oftewel ze konden het toen niet echt misbruiken.kijk eens wat voor een afschuwelijke verandering in wetgeving en structurering van de samenleving daardoor mogelijk is gemaakt!

  Maar ik snap het een zwart schaap aanwijzen is makkelijker dan de verantwoordelijkheid aangaan is het niet.

  Je kan altijd nog zeggen dat je het nooit geweten hebt…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *