[POSTPONED] BOEKPRESENTATIE VAN “THE SOLUTIONS ARE ALREADY HERE” Peter Gelderloos

reageer

[POSTPONED] BOEKPRESENTATIE VAN “THE SOLUTIONS ARE ALREADY HERE” Peter Gelderloos

POSTPONED TO A LATER DATE, TBA
Locatie: Ru Paré, Chris Lebeaustraat 4 Amsterdam
THE SOLUTIONS ARE ALREADY HERE

Wat gebeurt er als we praten over klimaatverandering in plaats van een bredere ecologische crisis? Wanneer we praten over de noodzaak voor meer duurzame energie of het hebben over het Klimaatakkoord van Parijs? Of als we de overheid vragen steeds meer in te grijpen?

We maken het probleem alleen maar erger.

Op woensdag 23 maart houdt Peter Gelderloos, auteur van ‘How non-violence protects the state’, een presentatie van zijn nieuwe boek. Hij zal met ons praten over de ecologische crisis en de rol van kapitalisme en overheden.

De mainstream media, grote milieu-NGO’s, energiebedrijven en overheden hebben de milieubeweging gemanipuleerd zodat deze een nieuwe koloniale dynamiek reproduceert. Zij hebben deze enorme ecologische crisis omgetoverd tot een nieuwe kans om winst te maken voor de bedrijven en instituties die verantwoordelijk zijn voor de crisis.

De presentatie en het debat zullen in het Engels gehouden worden

BOOK PRESENTATION “THE SOLUTIONS ARE ALREADY HERE”

POSTPONED TO A LATER DATE, TBA
Ru Paré, Chris Lebeaustraat 4 Amsterdam

What happens when we talk about climate change rather than ecological crisis more broadly? When we talk about the need for renewable energy or the Paris Agreements? Or ask the government to take more action?

We make the problem worse.

On Wednesday 23 March, Peter Gelderloos, author of ‘How non-violence protects the state’, is presenting his new book. He will talk with us about the ecological crisis and the role capitalism and governments have in it.

The mainstream media, large NGO’s, energy companies and states have manipulated the broader climate movement so that it reproduces a colonial dynamic. They have made the ecological crisis into an opportunity for more profit for the companies and institutions that have caused the crisis.

The presentation and debate will be in English

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *