Antiverkiezingscampagne

Wilde AardeVoorstraat 71-bis
Utrecht
5

Bijeenkomst antiverkiezingscampagne 10 juni in Wilde Aarde (Utrecht)

Leden van de Vrije Bond hebben het initiatief genomen om naar aanleiding van de parlementsverkiezingen in september een campagne op te starten, samen met andere groepen en mensen. Hiervoor zal 10 juni een derde bijeenkomst worden georganiseerd om 14:00 in Wilde Aarde (Voorstraat 71b, Utrecht). Tijdens deze bijeenkomst willen we de eerste fase afronden. Dit houdt in dat we de doelstellingen willen vastleggen en antwoorden formuleren op de verschillende discussiepunten die zich voordeden. Deze bijeenkomst staat voor iedereen open die met een constructieve geest mee willen werken aan deze campagne

De voorgestelde doelen van deze campagne zijn het inbreken in het publieke debat en het ontwikkelen en presenteren van alternatieven. De boodschap waarmee we het debat willen inbreken, is dat veranderingen niet afgedwongen worden in het stemhokje, sterker zelf, dat het parlement nooit zal zorgen voor de nodige radicale veranderingen, maar dat veranderingen afgedwongen worden door strijd en verzet op de werkvloer, in de scholen, in de wijken en elke andere plek waar er sprake is van onderdrukking of uitbuiting.

 

De alternatieven die we willen voorstellen zijn enerzijds alternatieven op langere termijn voor de huidige manier van samenleven en besluitvorming en anderzijds alternatieven voor stemmen als middel om veranderingen af te dwingen. Om veranderingen af te dwingen, of om de sociale afbraak tegen te houden, moeten we ons organiseren en directe acties voeren. De geschiedenis staat vol van voorbeelden hoe dit mogelijk is, zoals stakingen, bezettingen, kraakacties, burgerlijke ongehoorzaamheid, sabotage en propaganda. De logica van de polder moet doorbroken worden, verkiezingen brengen geen veranderingen, enkel de status quo. Een andere wereld, vrij van onderdrukking en uitbuiting is mogelijk en nodig en daarvoor zullen we moeten strijden, van onderop.

 

We willen met deze campagne echter niet langs de zijlijn staan schreeuwen dat stemmen zinloos is. Neen, we willen daarentegen ook alternatieven aanbieden die wel kunnen zorgen voor die nodige veranderingen. Daarbij is het belangrijk dat we een mikpunt hebben, dat we een idee vormen van wat voor samenwerking we wel willen. Een samenleving waar men geeft wat men kan en neemt wat men nodig heeft, een samenleving zonder onderdrukking en uitbuiting waar iedereen vrij is om zijn of haar talenten te ontplooien. Evenzo belangrijk zijn strategieën, tactieken en middelen die ons van de huidige samenleving naar ons mikpunt brengen. Er bestaat een grote verscheidenheid aan strategieën die ingezet kunnen worden, strategieën die aansluiting vinden bij de sores van de ‘gewone mens’.

 

Deze campagne zal 12 september niet stoppen. De verkiezingen eindigen altijd voor iedereen in een anticlimax. Na een paar maanden van mooie beloftes breekt de waan van de dag weer aan. Partijen doen niet wat ze hebben beloofd, gaan ten koste van alles mee doen aan de macht, maken laakbare compromissen of worden links gelaten. Kortom, een kater voor iedereen. We hopen dat de kater niet wordt weggespoeld door apathie, maar dat men zijn of haar woede en frustraties omzet in collectieve actie voor een andere wereld. Voor een hete herfst van sociale onrust en strijd!

op de agenda van de derde bijeenkomst staat:

 1. voorstellingsrondje
 2. korte samenvatting van de vorige bijeenkomsten, in het bijzonder de discussie op PL
 3. vastleggen van de doelstellingen
 4. bespreken concept, vorm, inhoud van de campagne
 5. nieuwe afspraken/tijdslijn/actiepunten
 6. vaststellen volgende bijeenkomst
,

5 reacties op “Bijeenkomst antiverkiezingscampagne 10 juni in Wilde Aarde (Utrecht)

 • Doorslaggevend is niet nalaten de strijd op te nemen!
  Al of niet stemmen is niet allesbepalend!

  Als een heleboel mensen thuis blijven en zich ziek melden, maakt dat de strijd van de arbeidersklasse dan sterker. Als een heleboel mensen weigeren om nog langer met de auto te reizen omdat dat het milieu teveel vervuild, maakt dat het verzet tegen het kapitalisme dan standvastiger? Als een heleboel mensen zich niet langer willen laten uitbuiten en weigeren nog langer loonarbeid te verrichten, maakt dat de eenheid binnen de klasse dan groter? Als er een heleboel mensen niet gaan stemmen, is de antiverkiezingscampagne dan geslaagd?

  Wat is democratie in wezen? De basiswaarden van westerse democratieën – gelijkheid, rechten, pluraliteit, het individu – lijken bevrijdend, maar zijn in feite verpakt in de basale vervreemding van de staat en het kapitaal. Evenmin is het een kwestie van ‘echte’ democratie versus corrupte democratie, directe democratie versus representatieve democratie. (anarchistische groep nijmegen) “Democratie is als legitimatie van de opkomende burgerlijke klasse die haar macht camoufleert als volksmacht. Ook klopt het, zoals hij [Peter Redeloos] ook aangaf, dat met de groei van democratie tegelijk de rol van de staat – en haar macht – enorm groeide. Ja, democratie in deze zin hééft iets totalitairs.” (Peter Storm)
  Sociale ‘grassroots’ bewegingen, die democratie als een ideaal hebben en proberen om meer participerende vormen van democratie in praktijk te brengen, delen nog steeds een filosofische basis met de staat, vaak zonder het door te hebben, en zijn als zodanig geneigd om de autoritaire dynamiek van de democratische regering te reproduceren, terwijl ze tegelijkertijd de weg vrij maken voor het herwinnen van de sociale bewegingen door de staat.” (anarchistische groep nijmegen) “Maar heel vaak betekent, óók als anarchisten de term ‘directe democratie’ hanteren, het toch nog net iets anders dan zelforganisatie; de deur naar ‘recuperatie’, naar een proces waarin de rechtstreekse zeggenschap naar boven toe verdwijnt en toch in handen van specialisten, bestuurders, regeerders komt, staat in dit concept toch open.” (Peter Storm)

  Duidelijk mag zijn dat de parlementaire democratie van de arbeidersklasse en de niet-uitbuitende bevolking een amorfe massa maakt, zonder de mogelijkheid van enige vorm van gemeenschappelijk optreden tegen de dictatuur van de staat. Die democratie, die ons door de heersende klasse wordt voorgeschoteld, heeft niets te maken ‘democratie van onderop’. De parlementaire democratie is een beheersvorm die de arbeiders passief maakt, die hen intimideert en verlamd door middel van intensieve campagnes van de media in dienst van de regering en haar medeplichtigen.

  In die zin is het volkomen begrijpelijk dat de Vrije Bond is gestart tegen de parlementaire democratie. De parlementaire democratie is de politieke uitdrukking van een maatschappij die als belangrijkste kenmerken heeft: uitbuiting en onderdrukking. Tegen elkaar opgezet, aan het monotone leven van consumptieve dwang onderworpen, zijn we van elkaar en van onze oorsprong vervreemd. Onze oorsprong, de natuur, wordt in steeds groter tempo en steeds drastischer vernietigd. En het is dezelfde ‘parlementaire democratie’ die hiervoor de volle verantwoordelijkheid draagt.

  De democratie die de heersende klasse ons voorschotelt betekent de opsluiting, met regelmatige tussenpozen, in een stemhokje om enkele ‘specialisten’ aan te wijzen, politici, die naar het parlement en andere instellingen worden gezonden om hun eigen voorrechten te verdedigen tegen de uitgebuiten. Maar dat wil niets zeggen over de wijze waarop de arbeidersklasse zich in de strijd organiseert. De geschiedenis heeft ons genoeg voorbeelden laten zien van algemene vergaderingen van strijdende arbeiders, waarin gebruik gemaakt werd van een vorm van ‘representativiteit’, van een wijze van afvaardiging, die op geen enkele wijze een vergelijking met de parlementaire democratie kan doorstaan.

  “Uiteraard: anarchisme gaat uit van een kritiek op volksvertegenwoordiging. Maar dat betekent nog niet dat “representatie” per sé onmogelijk of onwenselijk is.(…) Het is een totale misvatting dat anarchisten – zij die een klasse- en staatloze samenleving nastreven – iedere vorm van representatie van de hand zouden moeten wijzen; aldus Mathijs in zijn reactie op het verslag van Peter Storm.

  Ook al verstaat Mathijs er niet precies hetzelfde de onder, de ‘representatieve’ democratie is een vorm van organisatie waar de werkers wis en waarachtig gebruik van kunnen maken en die recht doet aan de algemene belangen van de meerderheid van de uitgebuite bevolking en de arbeidersklasse. De ‘natuurlijke’ beweging van de arbeiders, precairen en (toekomstige) werklozen gaat gepaard met een vrijheid van meningsuiting en een debatcultuur zoals die in de massale algemene vergaderingen te zien zijn: met voorstellen gericht op de uitbreiding van de beweging, met besluiten de strijd te verdiepen en te organiseren, met een vorm van stemmen bij handopsteking. Dat is daadwerkelijke ‘democratie’. En daarin vormt een essentieel onderdeel: de verkiezing van afgevaardigden, die de algemene vergadering vertegenwoordigen, permanent afzetbaar zijn en die tegenover diezelfde algemene vergadering verantwoording afleggen over hun doen en laten.

  Een campagne tegen de verkiezingen bevat mijn inziens in zoverre een zwakheid dat het er niet om gaat om een heleboel dingen te weigeren, maar vooral om een aantal dingen te doen die de eenheid en saamhorigheid binnen de klasse kunnen versterken. Want ook als we massaal weigeren om te gaan stemmen, en anderen daartoe oproepen, betekent dat nog niet dat er een grotere eenheid in de strijd ontstaat. Maar die eenheid kan wel ontstaan door, zonder onderscheid, samen de strijd op te nemen tegen al die nieuwe plannen van de politieke partijen, die na de verkiezingen toch “niet doen wat ze zeggen en doen wat ze niet gezegd hebben”.

 • STEM NU!!! Ik las een stukje over de SP en de ‘valse’ hoop van wellicht veel mensen daarin. Terechte kritiek btw. Let wel dat ik zelf denk dat mochten ze weer gaan stemmen de SP overwinning’ wel mee zal vallen. Het ‘angstbeeld’ is trouwnes nu ook al ingezet door diverse media btw. Maar daarin stond terecht dat een ‘ stem’ (maakt niet uit voor wie, welke partij eigenlijk) de spirit, echte protesten die nodig zijn, het eigen initiatief enorm onderuit kan halen, kan cultiveren in iets wat uiteindelijk de structuur niet verandert. Maar als ik dan hoor van mensen dat ze SP willen stemmen ben ik soms al lang blij dat ze voor iets sociaals’ kiezen. Ik durf ze dan eerlijk gezegd niet aan te raden om gewoon niet te stemmen want gestemd is getemd zeg maar. Maar stiekum..ja eerlijk is eerlijk ben ik soms bang dat ze die stemmen wel eerlijk tellen (en niet lekker onderling verdelen via computer programma’s afgestemd en gebaseerd op ons koopgedrag via de lokale supermarkt kortingskaart met behulp van media manipulatie…) ik ben ‘para denk ik dan soms, en wellicht is een “one for all” SPartij toch altijd beter dan weer een rechtse bende in de ivoren toren. Kom er nou es uit man! Maar inderdaad, ook de SP heeft het nagelaten om op te staan op momenten dat het wel nodig was. Ik geloof niet meer in deze achtehaalde spelletjes en mocht de SP de VVD van de troon stoten..altijd lache maar dan verandert er nog niets aan de manier waarop we nu zaken doen in het algemeen. Een anarchistische partij oprichten en mee doen’ zou alles ook verpesten dus dat werkt niet, die contradictie is echt te groot, om mee te doen met dit belachelijke spel als de structur, de kern al niet klopt/eerlijk en open is opgesteld…ik haat protectionisme en enkel eigenbelang maar laten we deze keer massaal op de dag van eventuele verkiezingen naar Den Haag gaan..(want echt iedere ambasade daar is de moeite om langs te lopen..echt heel mooi daar.) Dus neem je stembiljet mee en MASSAAL naar Den Haag als t zo ver is: de gehele politieke wijk bezetten aldaar. En verspreid dit idee onder iedereen die denkt, genoeg van dit schijheilige gedoe, wat voor gedoe dan ook. Arbeiders, verontwaardigden, occupiers, wietrokers, boze belgen ook welkom, compleet interntionaal als t effe kan etc naar t torentje enzo, Lente jongeren hebben keuze uit Syrie (of istie nou al dicht?), Egypte, (ook niet over daar),Tunis, Saudie, Bahrain namens de koningin etc etc..Israel, keep your heart alive, can go say: piss of right wing government, supporters van het WNF, Greenpeace gaan naar de Brazilaanse ambasade om een stop te eisen op de nieuwe boskap wetgeving, de uitverkoop en onderdrukking, de vernietigende bouw vd Belo Monte Dammen en de SP stemmers zijn uitgenodigd om de overwinning’ te komen vieren samen met ons, breng wat muziek mee want t kan laat worden!…etc, iedereen dus die wil…Dus niet de schilderswijk of het Malieveld gaan bezetten beste mensen, geen vast plein als ontmoetingspunt, maar daar ergens zeg maar..gewoon zoeken naar de rest dan. Om de kern van het probleem eens goed wakker schreeuwen. Dat we niet gek zijn en niet gaan betalen voor hun crises/tekort aan golfballen.
  Inderdaad is alles ‘weigeren’, (alla stem SP; stem tegen!:stem niet!) roepen is natuurlijk geen echt alternatief maar vooral een strijdleus’, maar als de basis structuur van de (schijn) democratie zo blijft heeft dus eigenlijk niets van participatie daarbinnen, ook de SP geen nut want alles valt toch binnen het gecontroleerde spel wat er gespeeld wordt. Vooral een spel van manipulatie en behouden van het oude zonder echt open te staan voor de nodige verandering. Het gehele kiesproces en de ‘afvaardiging’ daarvan zijn walgelijk. Dat heeft niets meer met zgn echte democratie of eerlijke ‘ideevorming’ te maken maar vooral met connecties, belangen en vriendjespolitiek.

  Dus laat je stem horen…GA STEMMEN!!!!!!!!!!!! OP…..wanneer is dat eigenlijk? (:

  IN D HAAG!!!!!!!Achter de duine warriors! Can you count sukkaz!??!!!

  and make it loud! Bring the noise, your voting stencil to write (liars!) on..and bring some coffee incase it will take some time will ya. Occupy gaat door..op die dag. ” Start all over again.” want er is niets verandert.

  STEM dus NU!!!!!!!!! STEM EENS AF OP JEZELF!!!!!!(Zonder egoistisch te worden:) Radioooo DAF-zuid-ossolidaritatinternationale*

  Solidariteit tegen valsheid!! In geschriften enzo. Take care, take the square….One for All, all ambasades at once..

  Tot in Den Haag waar we gezamenlijk onze stem zullen uitbrengen.1love

 • OI! Zit je rustig hier op n terrasje de vrije bond te lezen, komt (als je t over de duivel hebt) Roemer en Evo Morales samen voorbij fietsen!? Ik wordt gek man…(pow nieuws pipo’s er achter aan maar daar heb ik een biertje over heen gegooid, nog net op tijd(:..nooit es rust hier!!!

 • Om de bovenstaande tekst nog wat te illustreren, (niet om de vrije bond te irriteren (: Over de verkiezingen dus en de zgn ” There is no “Democrazy”..this world is gone…(Mooi liedje van Manu Chao btw)
  Niets ‘nieuws’ dus in deze tekst en ook niet slim bedoeld maar voor het geval er toch mensen geoccupied waren door een of ander spelletje of sport dit weekend. Game over.
  Voor iedereen die denkt niet gefopt te worden met de verkiezingen; dat is dus wel zo:)
  Even een nootje (no borrels!) bij deze ‘oprechte’ verkiezingen.

  “Elections in Greece, France and Egypt all accused of being “false” by a Dutch person” **Breaking news** Read all about it!!

  Er waren dus van allereil verkiezingen hier en daar. Een kort overzicht van dit spel.
  Allereerst moesten we lachen om de grap in een Grieks dorp waar de stembiljet bak inclusief compleet raadhuis onbruikbaar werd door een stinkbom voor een uurtje of wat hehe. Maar goed, de boel stonk toch al daar dus maak niet echt zo veel uit. (Vissersdorp dus) De stemmen bleven trouwens gewoon zichtbaar en geldig’ dus geen paniek,De gehele Griekse verkiezing hoeft niet overnieuw! Gelukkig maar want dat wil je ook niet iedere week weer doen. Deze keer bevalt de uitslag al beter namelijk lol.
  “Nieuwe democrazy” heeft gewonnen, maar zijn de Grieken echt zo dom? Nee, wij denken van niet. Computer foutje?, druk van Merkel (ook nie creatief zeg!), massaal rechtse middenstand overgevlogen uit de rest vd EU?..wie weet..
  De Socialisten in Vive la France hebben gewonnen maar werden door oa het Belgisch (tv) nieuws continue ‘millitanten’ genoemd (wat ik best ok vind btw) maar de tegenpartij waren ‘aanhangers en supporters’ wat voor menig burger’ al minder dreigend klinkt lol..maar goe (en daarbij komt dat militanten in Belgie toch eerder gezien worden als dappere galliers).
  New Democrazy werd niet ‘radicaal midden/rechts’ genoemd, maar de linkse tegenhanger was wel extreem en ‘radicaal’. Ook iets waar ik zelf niet zo zeer van wakker lig maar wellicht anderen weer wel, ongeinformeerden (want zo radicaal is die partij ook weer niet)..radicalen hmm, dat gaat fout zeker..media manipulatie/propaganda dus.
  (Ondanks dat ik ook vind dat het radicaal anders moet.)

  In Egypte; Keuze uit ‘kut en kutter’..dus dat was ook niet echt geslaagd. Oftewel compleet belachelijk. Omdat ook daar, zoals dus overal, op een andere manier wellicht, de basis structuur (grondwet etc) niet klopt en dat maakt uiteindelijk alles ‘onzin’.

  En zelfs als ze hier wel eerlijk de stemmen tellen in de EU, in Nederland dan is het een door de media en politiek, van mijn part Imf gecreerde ‘gewenste mix van verdeling en verwarring.
  De alternatieven worden niet gehoord (een basisinkomen is zo’n voorbeeld bijv. wat toch vaak dood gezwegen wordt in de media, zelfs door partijen zoals de SP. En ik weet dat ook een (eerlijk) basisinkomen verkeerd zou kunnen worden ingezet, gebruikt, zodat het wellicht nog geen ruimte bied om de kapitalistische sell out te stoppen. Maar zo kan alles gekaapt worden..dan hadden de mensen in Noord Afrika, Arabische landen ook niet de straat hoeven op te gaan..niets doen is dus ook geen optie.

  Vandaar dus, wil een anti-verkiezings campagne ook een hoogtepunt, een breder doel’, krijgen en zich zichtbaar manifesteren dan is een protest op de verliezingsdag in D Haag, een teken van ‘onmacht’ en ‘macht’ en eigen kracht tegelijk.
  Wel zo eerlijk ergens en ‘directe democratie’ in die zin dat we de anti verkiezings gedachte niet omzetten in ‘niets doen en thuis blijven’, of enkel wat teksten schrijven, maar dit dus ook zichtbaar uiten.
  Zoiets zou indruk kunnen maken mochten al die ontgoochelde en teleurgestelde mensen eens samenkomen die dag zoals ook bij de occupy manifestatie (ook al is ook een protest alleen natuurlijk geen oplossing, het is een (nieuw) begin misschien, want de ene dag 50 man voor de ambassade van dat land en de volgende dag weer 100 man daar op een plein…waarom niet ook eens gezamenlijk in solidariteit, zo ver dat gaat?
  Mochten ze ons toch kunnen overtuigen daar in D Haag dat stemmen werkt..lol, dan hebben we nog altijd ons stembiljet bij (: Maar deze keer komen we onze stem zelf afleveren, zo dat dat in ieder geval correct gebeurt en aankomt.

 • Verkiezingen als valkuil. Een belangrijke discussie over de opstelling van anarchisten, communisten, anarcho-communisten ten opzichte van de verkiezingen op de weblog van Peter Storm, door de laatste aangezwengeld, op vrijdag 15 juni 2012.
  Dit is een belangrijke discussie voor alle leden van de Vrije Bond, in verband met de anti-verkiezingencampagne die de Vrije Bond – als ik het goed begrepen heb – de komende periode wil gaan voeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *