reageer

Benefiet voor “The Anarchist Mobile School” project op de Filipijnen

De AGA helpt mee met het organiseren van een benefiet voor “The Anarchist Mobile School” project op de Filipijnen. Een avond met info, foto’s, lekker eten, speciale Filipijnse snacks, een live gesprek met één van de initiatiefnemers van het project “The Anarchist Mobile School”, en… karaoke!

Over het project:
De anarchistische collectieven Indokumentado en Mindsetbreaker zijn bezig met het opzetten van een mobiel anarchistisch scholingsproject. Met dit project willen de mensen van deze collectieven anderen leren over de lokale geschiedenis en soiale structuren die gebruikelijk waren in vroegere tijden, over non-hiërarchische samenwerking en het bestaan van gefedereerde autonome gemeenschappen. De focus hierbij ligt op pre-historie, geschiedenis, radicale ecologie, politieke economie en gender. Op deze manier willen anarchisten manieren ontwikkelen om mensen en groepen aan te moedigen zichzelf te organiseren en autonoom in actie te komen. Ze willen dit bereiken door het delen van kennis en vaardigheden, zoals onderzoek doen, schrijven, spreken in de publieke ruimte en campagnes opzetten. Ook omgaan met computers, foto- en videoapparatuur, graffiti, stencillen en het maken van zines, t-shirts en buttons zijn onderdeel van dit project.

Op dit moment wordt het educatieve materiaal samengesteld, er worden vrijwilligers gezocht en er worden spullen om workshops te kunnen geven verzameld. Daarna volgt de uitvoering. Het project zal door het hele land reizen en scholen, universiteiten, jongerencentra en andere gemeenschapshuizen aandoen. Er wordt naar gestreefd zo snel mogelijk op die lokale plekken weer mensen te vinden die het project verder kunnen uitdragen.

Om het project te verwerkelijken hebben de groepen boeken, technisch materiaal en spullen om de workshops te kunnen geven nodig. Ook is er geld nodig voor vervoer, reproductie van pamfletten en educatief materiaal en het huren van ruimtes.

Dus kom naar de MKZ deze avond om dit initiatief te ondersteunen!

Voor meer informatie:
mindsetbreakerpress.blogspot.com
foodnotbombspilipinas.wordpress.com
http://www.wix.com/brownfolk/indokumentado
————————————–[english]————————————–

Benefit evening for mobile anarchist school project in the Philippines
Saturday 14th of April
dinner starts at 19:00 hours
MKZ Eerste Schinkelstraat 14-16, Amsterdam
(we would appreciate it if you call us in the afternoon to let us know that you want to join dinner: 020-6790712)

An evening with info, pictures, delicious food, special Philippino snacks, live talk with a person involved in the project “The Anarchist Mobile School”, and… karaoke!

About the project:
The anarchist collectives Indokumentado and Mindsetbreaker, based in the Philippines, are preparing a mobile anarchist school project. This project aims to teach people about the local past and the social structures that were common in earlier times, about non-hierarchical cooperation and the existence of federated autonomously organised communities. The focus herewith is on pre-history, history, radical ecology, political economy and gender. In this way anarchists want to develop ways and mechanisms to encourage people and groups to organise and take action autonomously. One of the ways to do this is by sharing skills like researching, writing, public speaking and developing plans for campaigns. Also using computers and making films, photos and videos, graffiti, stencils, zines, t-shirt prints, stickers and music is part of the skill-sharing project.

At this moment educational material is being developed. Also the people are busy finding volunteers and equipment. Then the actual project will start by organising discussions and workshops. The mobile anarchist school project will travel all over the Philippines and visit schools, youth centers, universities and various communities. As soon as possible people from these groups can start carrying out the project further into their surroundings.

For this project the groups need books, technical devices like recorders and computers, material to do workshops, etc. Also money is needed for transportation, reproducing documents and renting spaces.

Come and join us this evening to support this initiative!

For more info see:
mindsetbreakerpress.blogspot.com
foodnotbombspilipinas.wordpress.com
http://www.wix.com/brownfolk/indokumentado

, , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *