[Amsterdam] Autonoom in XR: gesprek over ervaringen met massa-acties

In dit vervolg gesprek willen we doorpraten over o.a. Veiligheid bij massa-/XR-acties, diversiteit van tactieken, solidariteit over en weer tussen verschillende groepen, hoe je laat zien dat je naast het steunen van de blokkade ook staat voor een anarchistisch, antikapitalistisch en antifascistisch idee, hoe je solidariteit kan vormgeven met de mensen die je gearresteerd ziet worden, ervaringen met hoe autonomen/anarchisten/antifascisten/antikapitalisten bejegend worden door andere deelnemers van de blokkade, en hoe we zouden willen dat solidariteit van XR organisatie met ons eruit ziet.

Je hoeft niet bij de vorige keer aanwezig te zijn geweest om nu te komen. Het idee is een laagdrempelig gesprek en ervaringen delen.

Vrijdag 6 oktober
Inloop: 17:00
Plenaire discussie 18:00
Eind 21:00
Molli Chaoot (Van Ostadestraat 55H) in Amsterdam.
Er is wat te eten, en er is koffie, thee en frisdrank!

Autonomous in XR

conversation about experiences with mass actions

In this follow-up conversation, we want to talk further about such things as: safety in mass/XR actions, diversity of tactics, solidarity back and forth between different groups; how to show that in addition to supporting the blockade, you also stand for an anarchist, anti-capitalist and anti-fascist ideas; how to show solidarity with the people you see being arrested; experiences with how autonomen/anarchists/anti-fascists/anti-capitalists are treated by other blockade participants, and how we would like to see solidarity from XR organization towards us.

It’s not necessary to have attended the last session if you want to attend this one. The idea is low-key conversation and experience sharing.

Friday, October 6
Walk-in: 17:00
Plenary discussion 18:00
End 21:00
Molli Chaoot (Van Ostadestraat 55H) in Amsterdam.
There will be something to eat, and coffee, tea and soft drinks!

arrestantengroep(@)riseup.net